Категорія:

Українські пісні простору пригод

33 українські пісні розраховані переважно на масового слухача, тобто для представників варн господарників і виконавців. Більшість пісень присвячені темі кохання, виконані в популярному естрадному жанрі, і це робить їх цікавими широкому загалу. В переліку відсутні пісні, що програмують на страждання, перелюб, вживання наркотиків, вчинення помилок.

Більшість із них відповідають простору пригод, хоча подекуди можуть бути присутні елементи вагань і боротьби, але в цілому - це простір пригод (якщо в примітці не вказано інше). Ці пісні слід записувати на диски і дарувати водіям автобусів, провідникам вагонів, масовикам-затійникам. Пісні розраховані на аудиторію від 15 років і старших. Для дітей буде інший список !Хай зростає український енергер!

Мистецька цінність вказана суб'єктивно. Для повноти картини варто ще було вказати авторів музики і віршів, але вони не відомі мені. Якщо хтось знає, то підказуйте. !Спільними зусиллями створимо золоту пісенну сотню другої фази! 

Пісні для українських господарників і спеціалістів

Назва Виконавець Мистецька цінність Примітка

Джерело

Новий день над Україною

Василь Зінкевич

відмінно  

001vasylzinkevych-cemoyaukrayina.mp3

Більше для нас

Вакарчук

задовільно присутня боротьба

002okeanyelzy-bilshedlyanas.mp3

Палала

Валевська

відмінно вірші про боротьбу, але мелодія краща

003n.valevska-palala.mp3

Тримай

Лама

добре  

004lama-trymay.mp3

Дорога

Мандри

задовільно  

006mandry-doroga.mp3

Три Троянди

Анжеліна

добре  

005anzhelina-trytroyandy.mp3

Калина

ТрансФормер

відмінно вірші Шевченка

008kalyna-transformershevchenko.mp3

Червона Ружа

К.Бужинська

задовільно

 

009k.buzhynska-chervonaruzha.mp3

Так Мало Тут Тебе

Друга Ріка

задовільно  

010drugarika-takmalotuttebe.mp3

Потічок

С.Весна

добре  

013s.vesna-potichok.mp3

Квітка-чарівниця

Дзвони

відмінно  

014dzvony-kvitka-charivnycya.mp3

Зоря Кохання

О.Лукашова

задовільно

 

015o.lukashova-zoryakohannya.mp3

Без контролю

Фантом 2

відмінно вихід у простір волі (для кшатріїв)

016fantom2-bezkontrolyu.mp3

Карпати

Надія Шестак

задовільно

 

017nadiyashestak-karpaty.mp3

Ти подумай

Тартак та Діана Попова

добре вихід з простору страждань

018tartak-typodumay.mp3

Я падаю з неба

Ната-Лі

задовільно мелодія заслуговує на додаткову увагу

019nata-li-yapadayuzneba.mp3

Ніченькою Темною

Олександр Пономарьов

задовільно  

020nichenkoyutemnoyu.mp3

Пісня про пісню

Петриненко, Горобець

відмінно  

021t.petrynenkot.gorobecinstr.ans.grono-pisnyapropisnyu.mp3

Їхали козаки

  добре для кшатріїв

023yihalykozaky.mp3

Моя Країна

А.Князь

добре  

022a.knyaz-moyakrayina.mp3

На щастя

Мозговий

добре якщо у когось є ця пісня у виконанні Зінкевича, додавайте

024mykolamozgovyy-nashchasta.mp3

Я сьогодні живу і радію

Олег Трофимчук

добре  

025trofymchuk-yasogodnizhyvuiradiyu.mp3

Козацькому роду нема переводу   добре слід пошукати у кращому виконанні

012_kozackomurodunemaperevodu.mp3

Білі Троянди

Тік

задовільно зразок того, що іншородні пісні можна і треба перекладати українською (Сенсаром)

028tik-bilitroyandy.mp3

А сніг летів Світлана Весна добре  

026s.vesna-asnigletiv.mp3

Якщо любиш, кохай   добре діаспора теж уміє співати

027yakshcholyubyshkohay.mp3

Дівчинка русява Руслана Поривай відмінно  

029rusa-divchynkarusava.mp3

За лісами, за горами Огнєвич Злата добре  

030ognevychz.zalisamyzagoramy.mp3

Країна Білик    

074_krayina.mp3

Нерозгадані світи Куртяк    

031v.kurtyak-nerozgadanisvity.mp3

Поїхав Вероніка   простір боротьби

032veronika-poyihavzadoleyu.mp3

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Гравець: 
Жадан Чіткий

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка