Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ-22: друга фаза

У традиційній арійській нумерології число 21 символізує завершення циклу розвитку, а число 22 – вистрибування у новий цикл. Що не кажіть, а в цьому щось є! Після 21 року незалежності Україна виразно входить у нову реальність. Розгляньмо її в різних системах координат – в часі та просторі.

Аудіоверсія статті Незалежність-22 (03.04.2013).mp3

СОЦІОНІКА, ПСИХОІНФОРМАТИКА

Згідно з відомим Принципом чотирьох фаз, кожна психоінформаційна система у процесі свого розвитку має тенденцію проходити чотири фази розвитку:

1) генерування та популяризація ідеї або її нового бачення;

2) створення експериментального зразка (діючого прототипу, чернетки) та його випробування в екстремальних умовах;

3) руйнування зразка (кризове випробування) та його утилізація, критичний аналіз результатів експерименту;

4) синтез всього набутого досвіду, створення нової повноцінної моделі та її масове тиражування.

21-й рік незалежності України знаменує завершення першої фази. Для неї властиво: генерування ідей, романтичний хаос, інтелектуальні дискусії, безструктурність, антиієрархічність, прожектерство, «елегантність і толерантність», відкритість для міграційних потоків, пацифізм, демократизм, перевага теорії над практикою, пріоритет особистого над загальним, перевага прав над обов’язками. Головні цінності: радісна емоційність, інтуїція можливостей, фізичний комфорт, абстрактна логіка.

Цифрона 21
Двадцять перший —
Термін стік —
Фініш-зупинка —
Осмислення-усвідомлення —
Повна корекція —
Аналізуємо!


Починається друга фаза – творення експериментального зразка для нового устрою. Визначальна тенденція: жорсткі ієрархічні структури, авторитарні лідери, організаційний порядок і дисципліна, домінування практики над теорією, мілітаризація свідомості, зосередження на поточній ситуації «тут і тепер», пріоритет загального над особистим, перевага обов’язків над правами. Головні цінності: конкретна логіка, вольова сенсорика, драматичні емоції, аскетизм, регламент. Див. також: Німецький експеримент.

Цифрона 22
Новий День —
Зоря світанку —
Сонце усміхається —
Промінь в небі виграє —
Життя преображається —
Творимо!


Далі буде третя фаза: криза створеного «чорнового зразка», радикальне переосмислення, подолання «потенційного бар’єру 3–4» і стрибок до творення повноцінної системи.

Для наступної – четвертої фази – властиві: органічні соціальні структури, рівновага особистого і загального, прав і обов’язків, поєднання теорії і практики, самодисципліна, ігрові методи організації праці, здоровий мілітаризм (внутрішня м’якість компенсується потужною зовнішньою оснащеністю), реалізація прихованих здібностей людини та її божественного потенціалу. Головні вартості: етика стосунків, інтуїція здібностей, ділова логіка, якість і краса.

Цифрона 25
Променистість Потоку
Чистотою проникнення
Зірковою прозорістю
Вилаштовує, змальовує, змінює
Все Суще
Визначаємо!


Докладніше про фази розвитку: Фашизм чи солідаризм?

ПРОСТОРИ ПОДІЙ

Наш світ влаштований так, що в ньому є чотири метафізичні простори буття: страждань, боротьби, пригод, волі. Людина завжди перебуває в одному з них. Для кожного простору характерна різна якість внутрішніх і зовнішніх подій. Україна, як колективна істота, також тяжіє до певного одного простору, хоча при цьому різні групи українців перебувають в кожному з чотирьох просторів.

До проголошення незалежності Україна перебувала у Просторі страждань. Це був головний спадок СРСР, в якому українці були завойованим і приниженим народом. Після короткого пасіонарного спалаху 1991 року Україна протягом двох десятиліть в цілому перебувала у Просторі страждань. Головна ознака: пасивне очікування безкоштовної допомоги із-зовні, відсутність системної боротьби за національне визволення, слабкість самоврядування, масова втеча за кордом у пошуках кращого життя, в цілому жебрацькі уявлення про життя, згідно з якими ми бідні, всі нам винні, але не дають, тому всі погані. Ставлення до влади: від тихої ненависті (після виборів) до пасивної віри в чудо (перед черговими виборами). Простір страждань символізується сіро-коричневим кольором.

22-й рік незалежності знаменує швидке підняття України у Простір боротьби. Тут можна виділити три головні чинники.

1. Виросло нове покоління українців, яке вже не знає комуністичного рабства і не має страху. Завдяки молоді відбувається швидке кількісне зростання партії «Свобода», Соціал-Національної Асамблеї та інших націоналістичних організацій, які відверто проголосили і реалізують курс на боротьбу за соціальні і національні права українців.

2. Якщо раніше існуюча влада доволі вдало гасила народне незадоволення, то з 2010 року влада сама почала підкидати дрова у вогонь національно-визвольної боротьби. Розкрадання народних багатств, хабарництво, державний рекет, нахабність і жадібність «еліти» ставлять народ перед вибором «ми або вони». Президент Янукович виконує роль мобілізатора України, будителя нації. Влада наче навмисно озлоблює людей і витискає їх у Простір боротьби. Чого вартий тільки «мовний закон». Докладніше: Чому братва безумствує?

3. Масове поширення інтернет-технологій та соціальних мереж створює небачені можливості для самоорганізації. Дедалі більше українців відмовляється від телевізора і паперових ЗМІ – головний чинник утримування народу в духовному рабстві. Інтенсивний інформаційний обмін дозволяє бачити реальний стан справ. Вільне поширення інформації про шкідливість вакцинацій, алкоголю і тютюну, пропаганда здорового способу життя піднімають пасіонарність народу і роблять його спроможним до рішучих і масштабних дій. Розвинена сфера послуг з переказу грошей дозволяє діаспорі підтримувати боротьбу в Україні: ті, що працюють, підтримують тих, що воюють. Простір боротьби символізується багряно-чорним прапором.

Тарас Чубай, Наші партизани. «Гей-гу, гей-га – таке то в нас життя» (аудіо, mp3, 5.55 Мб)

Перетікання українців у Простір боротьби створює сприятливе середовище для їх наступного піднімання у Простір пригод і Простір волі. Тому входження України у Простір боротьби є обов’язковою умовою її наступного цивілізаційного стрибка. Це корисний, прогресивний процес.

Простір пригод символізується блакитним кольором через те, що цей простір дуже мінливий, тому блакить нагадує такі дуже рухливі стихії як вода й повітря (небо). Натомість Простір волі символізується сонячним кольором. Короткочасне входження у Простір пригод є індикатором підйому у Простір волі. Об’єднуючим чинником для цих просторів є позитивні емоції, – на відміну від просторів страждань і боротьби, де домінують негативні емоції.

Докладніше про простори подій:
Здоров’я людини і простори буття
Як стати брахманом
Де знайти нову еліту?

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Ми розглядаємо три рівні визвольного руху: соціальний, соціально-національний і духовно-світоглядний.

Протягом 21-го року в Україні розвивався переважно соціальний рух: боротьба за пенсії, зарплати, пільги, соціальні програми, тарифи. Піднімати національне питання було якось «незручно», в суспільстві існував острах перед «нетолерантним» українським націоналізмом. З самого початку українські націонал-демократи заявили, що іноземці повинні жити в Україні краще, ніж у себе на батьківщині. Серед українців переважало сором’язливе ставлення до зовнішніх проявів своєї національної ідентичності – пісні, танцю, одягу, вишиванок, зачісок. Боялися звинувачень у «шароварщині». Державний устрій – багатонаціональна демократична президентсько-парламентська республіка. Пануюча ідеологія – ліберальна демократія.

На 22 рік незалежності розгортається інша тенденція: підкреслено шанобливе ставлення до мови, історії, культури, всіх зовнішніх проявів національної ідентичності. Вишиванка, мова, козацький чуб стають символами опору існуючому режиму, з ними пов’язується світле майбутнє.


11 серпня 2012 р. Олександр Усик з козацьким чубом став олімпійським чемпіоном з боксу. Після переможного бою на радощах він просто на ринзі почав танцювати гопака. До нього також приєднався срібний призер Олімпіади у Лондоні боксер Денис Беринчик. Такого ще не було.

Рух за соціальне визволення невимушено переростає в рух за національне визволення. Актуальна ідеологія – Національний Солідаризм.

Тримайся за своїх!
Бо я розкрив багато таємниць
І головне, дізнався, звідки наша міць —
Поки ми разом, у небі плескають вітрила
Поки ми разом, з нами Вища сила!

З пісні ТНМК Сила (аудіо, 4.44 Мб)

Тенденція найближчих років – різка активізація соціально-національного руху, що опирається на українські, в т.ч. козацькі традиції самоврядування та самооборони, сучасні технології організації та комунікацій. Дедалі популярнішим ставатиме Гетьманат – національна президентська республіка, за якої вище керівництво відповідає за плоди своєї праці своїми майном, свободою і життям. Парадоксально, але рухом в цьому напрямку є скасування нинішньою владою «т. зв. політреформи» і повернення до сильної президентської влади.
Так роблять мурахи. Так само можуть робити люди.
Rammstein - Links 2,3,4

Успішний рух до Гетьманату створює передумови до формування в перспективі Української національної держави як глобальної духовно-економічної держави-громади (держави-корпорації).

Докладніше:
Республіка, Гетьманат, Брахманат.
Схема порятунку мурашника
Три поверхи Великого Переходу: соціальний, національний, магічний
Суперкорпорація Україна
До всесвітньої української держави-громади

А тепер зобразимо минуле, теперішнє і майбутнє України з погляду розглянутої системи координат.

МИНУЛЕ
Фаза 1: генерування ідеї.
Простір страждань.
Соціальний рух.
Багатонаціональна президентсько-парламентська республіка.

СУЧАСНЕ І НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ
Фаза 2: чорновий зразок.
Простір боротьби.
Національно-соціальний рух, Тотальна освіта.
Національна президентська республіка з відповідальною владою – Гетьманат.

ПЕРСПЕКТИВА
Фаза 3–4: творення системи нового цивілізаційного циклу.
Простір пригод і Простір волі.
Духовно-світоглядний рух. Нова Церква.
Глобальна українська національна духовно-економічна держава-громада – Брахманат.

ЩО РОБИТИ?

Успішний розвиток України визнається її правильним і швидким входженням у Простір боротьби. Для цього потрібно активно розвивати ідеологію національного солідаризму і підтримувати всі політичні та громадські рухи націоналістичного спрямування.

У ширшому розумінні – треба підтримувати все, що сприяє націоналізму: мову, культуру, історію, передусім історію визвольних змагань і військову історію, звичаї, здоровий спосіб життя, дітонародження, спорт, патріотичну підготовку, пісні, танці, символіку, всі традиційні і сучасні форми самоорганізації і самооборони українців.Водночас треба накопичувати сили і ресурси для переходу у Простір волі, піднімаючи в нього якомога більше українців з Простору боротьби. Головна увага на виховання нової, арійської генерації українців.

Банзай! По-нашому – Хай Буде!


ТНМК. Банзай! (mp3, 4,56 Мб)

Якщо вам сподобалась ця публікація, ви можете підтримати перетворення нашого сайту на платформу для колективних пошуків, обговорень, знайомств, експериментів:
Модернізуймо Народний Оглядач!


В тему:
Мовний закон проводить «Свободу» до парламенту, Янукович - будитель нації
Ющенко був проектом нейтралізації України. Тягар скинуто. Повний вперед!
Короткий план дій з порятунку української мови
Етногенез-IV, або що таке Арійський Стандарт
Рух Третій Гетьманат: основні принципи
Тризуб свободи і Дракон волі
Український дракон, або конкурс на Президента
Доля мурашника: загибель і воскресіння
Справжня Народна Самооборона. Досвід американської демократії
В Україні зареєстрована Українська асоціація власників зброї
Фольктеатр Остапа Стахіва. Пісні УПА. Марширують вже повстанці (аудіо, mp3, 1.39 Мб)
Реформація: 25 пунктів (політична програма УНГ)
Музика з аудіодиску «Реформація: 25 пунктів» (аудіо, MP3)
Три «О» Доброї Новини: Оновлюйся! Організовуйся! Озброюйся!

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи