Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець

Український мир. Стратегія УНГ

УНГ не втягується в тактичні бої і не бореться з існуючим режимом, що й так успішно догниває. УНГ розвиває стратегічний наступ – творить нову українську націю-громаду і нову державу-громаду.

«Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Нагірна проповідь. Матвій 5.9.)

Історія свідчить, що українці традиційно схильні до самоорганізації, особливо при формуванні добровільних військових об’єднань. Українська організація виникає відразу ж після того, як в українців з’являється інтуїтивне відчуття спільної долі, конкретна мета та реалістична стратегія її досягнення.

1. ДОЛЯ І МЕТА. НОВА ГАРДАРІКА

Нескладний аналіз багатотисячолітньої історії дозволяє зробити обгрунтований висновок, що вічна місія України, її доля – періодичне відновлення порядку, повернення людини до природних основ життя, творення нових екологічних балансів. Поетичною мовою «Бгагавад-гіти» українська ідея звучить так: «Коли беззаконня розхитує світу основу, тоді сам із себе народжуюсь знову і знову». Україна наводить лад у самій собі, після чого поширює його назовні.

Зазначена місія України вічна, натомість форми її реалізації завжди визначаються конкретикою історичного моменту. Сучасна форма реалізації української ідеї – всесвітня духовно-економічна держава-громада, що поєднує в гармонійній цілісності духовну громаду, державу і ділову структуру (акціонерне товариство, корпорацію). Цю глобальну державу-громаду називаємо Третім Гетьманатом. Це конкретна мета, якої треба досягнути.

У давнину Русь називали Гардарікою, тобто країною міст (гард, град – місто). Сучасну Україну ми творимо як глобальну етномережу самодостатніх громад: територіальних, професійних, духовних. Для цього використовується форма Міжнародної громадської організації «Українська Національна Громада» (УНГ). Вона зареєстрована Міністерством юстиції України 25 грудня 2008 року як етнічна організація, тобто така, що об’єднує лише етнічних українців. Метою УНГ є оновлення українського етносу, перетворення його на сучасну націю-громаду і творення нею глобальної держави-громади Третій Гетьманат.

Згідно з первинним задумом, УНГ є не стільки організаційним, скільки духовно-просвітницьким центром. УНГ пропонує українцям правильний світогляд, правильну символіку, правильні основи самоорганізації, чесні «правила гри», здоровий спосіб життя, координує діяльність українських громад з наміром посилення цих громад та їхніх лідерів, сприяє творенню нових громад і забезпечує спільну дію. УНГ твориться як ПРАВильна організація, тобто така, що основується на правилах Творця і прагне діяти згідно з Його задумами. УНГ творить сприятливий простір для реалізації українських проектів та ініціатив. Ключовими словами цього простору є Мир, Воля, Здоров’я.

2. УКРАЇНСЬКИЙ МИР ЗАЛІЗНОЇ ДОБИ

Українці – це народ Золотої доби. В українському характері закладено прагнення до ідеалу, тому українці критично ставляться до всього, що цьому ідеалу не відповідає. Проте в нинішній час, коли світ переживає жорстку кризу Залізної доби, а наш народ перебуває у важкому стані, ми повинні вітати будь-яку українську активність, навіть якщо вона здійснюється не ідеально. Тому кожен українець, який намагається хоч трішки зробити сильнішим себе й Україну, вже заслуговує на схвалення і підтримку. Схвалення заслуговує навіть сам факт того, що українцю вдалося вижити і зберегти етнічну самосвідомість.

На основі вищевикладеного УНГ проголошує, що з 25 грудня 2008 року – дня народження Сина Божого і народження Української Національної Громади – настала доба взаємного примирення українців. УНГ – це простір Українського миру. Відтепер кожна українська людина і кожна українська громада, що входить у цей простір, зобов’язується утримуватися від критики інших громад УНГ та їхніх лідерів. Порушники цього правила повинні або негайно виправитися, або вийти з простору Українського миру. Суперечки, що природно виникатимуть між українцями в процесі розвитку, мають вирішуватися виборним керівництвом громад. Сторони конфлікту, не задоволені його рішенням, мають право звернутися до організації УНГ вищого рівня – міської, окружної, центральної. В перспективі УНГ створить власну систему третейських судів. Судді Українського миру працюватимуть за єдиними стандартами УНГ і діятимуть всюди, де компактно проживають українські громади.

3. УКРАЇНСЬКА ВОЛЯ. КОЗАЦЬКА ТРАДИЦІЯ

Існує думка, що людину, яка не розпоряджається двома третинами свого часу, можна віднести до рабів. Скоріш за все, тут йдеться про фундаментальну й універсальну світову пропорцію – «Золотий переріз» 62:38. Сенс в тому, що більшу частину свого часу людина повинна займатися тією роботою, яку вона любить, бо лише така робота її розвиває і робить щасливою. Більше того, лише улюблену роботу людина здатна виконувати з високою якістю, натомість виконання неприємної роботи – це переважно марнування часу і ресурсів.

УНГ орієнтована на творення простору, в якому українська людина буде вільною і матиме найкращі умови для самореалізації. Це досягається координацією українських проектів і бізнесів, творенням системи знайомств і працевлаштування за принципом «свій до свого по своє», формуванням власного інформаційного та економічного простору. Перспективою УНГ є творення власних закладів виховання і освіти, до яких українські діти ходили б охоче і з радістю, отримували цікаві для них знання і прискорено розвивалися духовно, інтелектуально та фізично.

Свого часу видатний український антрополог Хведір Вовк дослідив, що українці з козацьких поселень відрізняються від своїх одноплемінників з кріпацьких поселень не лише психологічно, але й антропологічно. Тому що вільний спосіб життя формує досконалішу і красивішу людину. Громади УНГ формуються як вільні козацькі громади. Це відбувається на тлі духовного та економічного кріпацтва, в якому перебуває більшість сучасних українців, переважно навіть не усвідомлюючи цього.

4. ЧИСТЕ МИСЛЕННЯ, МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я

Попри потужну генетику, що дісталася від предків, сучасні українці багато хворіють. Головні негативні чинники: інформаційне забруднення, масові вакцинації, неякісне харчування, надмірне вживання алкоголю (найнебезпечнішими виявилися пиво та слабоалкогольні напої), збочена медицина, нездоровий спосіб життя, самотність. Проте первинна причина – непоінформованість української людини про все те, що її вбиває. УНГ виправить цей недолік: українці будуть знати, як стати здоровими, а якщо комусь не вистачатиме волі до здорового способу життя, то йому допоможе добрий особистий приклад інших членів громади. Найдієвішим чинником оздоровлення українців є технологія самозцілення «Живе Слово» українського лікаря і мислителя Олександра Філатовича. Вона грунтується на цілющих властивостях української мови, тому для її застосування потрібна лише воля до життя.

5. ВОЛЬОВИЙ ІМПЕРАТИВ І ТРИ ЗОЛОТІ ПРАВИЛА

УНГ пропонує українцям змінити своє уявлення про світ і своє місце в ньому. Не секрет, що в багатьох головах сьогодні домінує психологія жертви і прагнення за будь-яку ціну пристосуватися до навколишніх обставин. Ця рабська психологія призвела до того, що «національною ідеєю» української псевдоеліти стали пошуки «під кого краще лягти». Звідси ж і риторика про те, що Україна – це начебто периферія цивілізації, такий собі прохідний двір, в кращому разі «місток» між Сходом і Заходом. Та незаангажований розум свідомий іншого: Україна – не периферія і навіть не місток! Україна – це планетарний центр, з якого почалася Європа і на якому тримається цивілізація. Це місце, де розгадуються всі загадки. Тут зв’язок між цим світом і наступним.

Тому замість психології «дохлої чайки при битій дорозі» УНГ пропонує світогляд вільної творчої людини, яка усвідомлює себе ковалем своєї долі, паном-господарем, персонально відповідальним за свої вчинки і завжди готовим відстоювати свої переконання. Причини своїх перемог і поразок сонячна українська людина шукає не назовні, а в собі. Вона завжди духовно перебуває в центрі подій і все робить з власної волі. Цей світогляд 7 тисячоліть тому сформульовано в Арійському вольовому імперативі:

Все, що робиться з власної волі, – добро.
Все, що робиться з чужої волі, – зло.
Треба знати це коротке визначення добра і зла.

Сонячна людина знає, що її духовна сутність – її істинне Я – розвивається шляхом багаторазових земних втілень: «Істинно кажу вам: ви, що пішли за мною, в палінгенезії (тобто під час наступних втілень) стократно одержите і життя вічне успадкуєте» (Матвій, 19.28-29). Тому вона мислить в масштабах тисячоліть і відчуває свою відповідальність за все, що залишає після себе.

Для свідомого творення українського простору здоров’я, свободи й миру УНГ пропонує Три золоті правила українця, що їх заповів нам Григорій Сковорода:

1) ОЗДОРОВЛЮЙСЯ! Пізнавай себе, розвивайся духовно, психічно й фізично, вдосконалюй себе і свій життєвий простір, ставай красивішим, розумнішим, чистішим, потужнішим, економічно самодостатнішим.

2) РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ! Займайся тим, що відповідає твоїй природі, вродженим талантам і здібностям. Лише улюблену справу людина може робити досконало, лише природовідповідна праця дає людині щастя і розкриває її боголюдські потенції.

3) ТРИМАЙСЯ ЗА СВОЇХ! Вартість мають лише суспільно корисні справи. Підтримуй інших членів Громади, бо це твоя духовна родина, твої ближні. Налагоджуй з ними контакти, просвічуй їх знанням, поширюй славу про їхні добрі справи, народжуй і виховуй дітей. Захищаючи свого ближнього, ти захищаєш себе і своїх нащадків.

6. СИМВОЛІКА – ЦЕ СКОНЦЕНТРОВАНИЙ СВІТОГЛЯД

Емблемою УНГ є «Галар» («Сонячна сила») – козак на драконі, що вільно летять зоряним небом, а їхній шлях осяває Сонячне колесо – «Сонцерух». Під ними сузір’я Великого воза, над ними – Малого воза. Полярна зірка – найяскравіша зірка північної півкулі, навколо якої обертається зоряне небо – зображена найбільшою. Всі інші зірки або середнього розміру, або малого – це відповідає їхній реальній яскравості при спостеріганні з Землі. Зірки семикутні, що символізує гармонію Всесвіту.

Галар (Козак Мамай на драконі) – емблема УНГ
Галар (Козак Мамай на драконі) – емблема УНГ

Дракона не можна плутати зі змієм (гадом), який не вміє літати, а лише повзає і є символом абсолютної заземленості, зматеріалізованості, бездуховності й пасивності.

Чим давнішій образ, тим глибші пласти енергії він може активізувати. Дракон асоціюється з динозаврами, що існували мільйони років тому, тож образ дракона (літаючого динозавра) дозволяє задіяти енергетику, що накопичувалася мільйони років. Козак на літаючому «динозаврі» – це символ українця, що опанував грубу енергію землі, поставив її собі на службу, одухотворив і підняв до зірок. Сучасний українець не вбиває дракона, як це колись зробив Котигорошко зі Змієм Гориничем («горинич» – той, що живе вгорі, на верху, тобто «змій літаючий»): він досягає абсолютної перемоги, бо перетворює свого ворога на друга. Українець покозачив дракона, дав йому ім’я Галар і розкрив сенс його існування – служити людині. Галару так сподобалось бути козацькою «літаючою фортецею» і він так перейнявся українським духом, що у нього виріс козацький чуб. Він несе українця небесами з явним задоволенням, на його хижій драконячій морді сяє радісна посмішка.

Політ в безкрайньому небі символізує досягнення українською людиною абсолютної свободи і можливості все робити з власної волі, без жодних зовнішніх обмежень. Українець визнає лише внутрішні обмеження, що диктуються голосом совісті та Божими правилами. Добрий український дракон Галар символізує непереможну масивну силу: в порівнянні з ним різні імперські орли виглядають як мухи. В кінцевому підсумку «Галар» – це символ української глобальної духовно-економічної держави-громади Третій Гетьманат, яка за історично короткий час має стати найбільшою культурно-цивілізаційною потугою людства.

Водночас емблема УНГ «Галар» має прихований, глибинний, езотеричний сенс. Дракон є володарем чотирьох земних стихій: Землі (у нього лапи), Води (хвіст земноводного), Повітря (крила) і Вогонь (вогненний подих). Згідно з традицією, дракон вважається охоронцем скарбів і доступу до таємних знань. Це автохтонний володар Землі, з яким треба боротися, щоб її опанувати. Що ж це за скарби і чому за них треба боротися?

Дракон символізує опанування фізичного світу та його можливостей. Але щоб цього досягнути, спочатку треба оволодіти собою, бо у кого в душі хаос, той поширюватиме навколо себе лише хаос. Тому битва з драконом символізує труднощі, які треба подолати, щоб оволодіти скарбами внутрішнього знання. Перемога ж над драконом означає перемогу над власною темнотою несвідомості, досягнення самовладання і стану царювання духовно-божественного начала людини над її тваринним началом. У термінах Євангелія – це досягнення царства Божого, що знаходиться всередині нас. Для цього треба докласти значних зусиль: «Царство Боже здобувається силою, і ті, хто застосовують силу, схоплюють його» (Матвій 11.12). Ця внутрішня сила потрібна людині для перемоги над «драконом» (дра – сила, гон – рушій, «той, що жене») – силою тваринного начала людини і земних стихій. Мистецтву «перемагати дракона» і навчав Ісус Хрестос. Хрещення у воді, голодування в пустині, моральні чесноти Нагірної проповіді – це шлях перемоги над собою. Після її досягнення відкривається можливість опанування земних стихій: ходіння по воді, заспокоєння води і вітру, миттєве зцілення хвороб, керування вогнем (згадаймо «Синів грому» – братів-апостолів Івана і Якова, які мали намір спалити «небесним вогнем» негостинне село).

Ці уявлення про необхідність перемоги над драконом і досягнення царства Божого нікуди не зникли. У галлів-кельтів, як носіїв давньої арійської, а пізніше первинної хрестиянської традиції (кельтське хрестиянство), дракон – символ пана-господаря, що живе згідно з власною волею, це символ вищої влади. З цієї причини червоний (вогненний, сонячний) дракон – емблема Валлії (Уельс, Cymru), де збереглися законсервованими дуже давні європейські традиції. Національний девіз валлійців (самоназва «кімри»): «Червоний дракон веде вперед».

Валлійські кельти-кімри є родичами українських галлів-кімрів-кімерійців. Цей суперетнос, що сформувався в Північному Надчорномор’ї в районі 13 ст. до н. е., згодом опанував величезні простори Євразії, дійшовши до Британії й Палестини, Китаю та Індокитаю. Нащадками кімрів були скіфи і, згодом, сармати, анти, руси, козаки. За переказами Велесової Книги, «були кіморії, також отці наші, і ті римлян потрясали і греків розметали, як поросят устрашених» (дощечка 6-Е). Відповідно, символіка дракона має давньоукраїнські корені.

З поширенням в Україні іудохристиянської єресі дракона намагалися ототожнити зі змієм (повзучим гадом) і зробити символом злих сил. Частково це вдалося, проте на євразійській периферії збереглися первинні уявлення про дракона як уособлення земної життєвої сили. Зокрема, на Сході дракон є емблемою імператора, символом духовної і світської влади, знаком щастя і добробуту. Китайці досі вірять, що дракони дали їм знання, мистецтва і ремесла.

Головним орієнтиром для козака є «Сонцерух» – сонячне колесо з 25-ма променями, яке невпинно котиться з минулого в майбутнє. Число 25 є числом боголюдини – втіленого сина Божого, який народився 25 грудня 1 р. до н. е., а воскрес (удруге народився) 25 березня 31 року н. е. Це число символізує боголюдську реалізацію, по-іншому – царство Боже, коли божественне начало людини царює над її земною свідомістю й розкриває закладені Творцем потенції фізичного тіла. 25 – це також символ непереможності, гармонії (2+5=7), оновлення (воскресіння) та омолодження. Найпотужніші лікувальні настої традиційно робили з 25-ти компонентів, найсильніші релігійні ритуали здійснювали 25 жерців. Цьому числу відповідає найсильніша 25-та цифрона технології самозцілення і самооновлення «Живе Слово»: «Променистість Потоку, Чистотою проникнення, Зірковою прозорістю, Вилаштовує – змальовує – змінює, Все Суще – Визначаємо!»

Якщо дракон символізує чотири елементи (стихії) світобудови – Землю, Воду, Повітря і Вогонь, то Сонцерух символізує п’ятий елемент – Ефір. Опанування ефірним потоком («потоком Святого Духа», «світлоносним потоком») здійснюється практикою «Живого Слова». Тому емблема «Галар» символізує нашу головну еволюційну мету – опанування українцем всіх п’яти елементів Всесвіту.

Згідно зі своєю глибинною природою, українці є народом священиків і воїнів, брахманів і кшатріїв, мудреців і козаків. Уособленням цього є образ Козака Мамая – священика і воїна водночас. Тому символ УНГ поєднує два аспекти – брахманський і кшатріївський. Брахманський аспект УНГ (духовна громада) символізується знаком «Сонцерух», кшатріївський аспект (козацька громада) символізується козаком на драконі. Ці два елементи емблеми УНГ можна вживати окремо для підкреслення або суто духовних, або суто організаційних аспектів УНГ.

Прапором УНГ є традиційний арійський релігійно-світоглядний жовто-блакитний стяг: вгорі – сонячне, активне, божественне, творче начало; внизу – пасивна матерія, що прагне активізації, океан нашого історичного досвіду, бездонні глибини української підсвідомості, колективні архетипи вічної України.

Славень УНГ – український духовний гімн «Боже великий, єдиний» на слова Олександра Кониського і музику Миколи Лисенка:

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Це українське продовження Господньої молитви «Отче наш». У ньому українці як діти Божі звертаються до Творця, свого небесного Батька, з проханням лише духовних благ. Це тому, що всі матеріальні блага цього світу вони створять самі, – бо є дбайливими господарями, і надійно захистять їх для майбутнього, – бо є козаками, святими воїнами.

7. ЯК СТВОРИТИ СВОЮ ГРОМАДУ

УНГ заохочує всіх активних українців творити навколо себе нові громади, знаходити вже існуючі українські громади і здійснювати з ними узгоджену діяльність. У нинішній ситуації, коли українство максимально дезінформоване і розпорошене, будь-які дії задля його структурування є корисними. Тому чим більше буде українських громад, тим краще. Одна людина може бути водночас членом парафіяльної (церковної), політичної, культурної, ділової та інших громад – і це відкриває українцям нові можливості для спілкування.

Всюди, де є хоча б три активні українці, вони можуть створити українську громаду. Не чекайте, поки вас помітять інші й оберуть лідером осередку. Хто розпочав справу, той уже є лідером. Знайдіть ще двох надійних українців і розподіліть між собою обов’язки голови осередку, радника і аудитора (див. «Структура управління УНГ»), інші до вас приєднаються пізніше.

Для розширення громади доцільно виконати процедуру «інвентаризації стосунків». Для цього складіть список людей, яким ви готові безкорисливо допомогти і які так само безкорисливо готові допомогти вам, вчинити для вас милосердя. Згідно з євангельським підходом, поданим у притчі про милосердного самарянина (Лука 10.29-37), – це коло ваших ближніх. І це саме ті люди, яких стосується заповідь «люби ближнього свого як себе самого» (Матвій 22.39). Це ваша громада від Бога, це ваша «група довіри», що є водночас і «групою підтримки» її членами одне одного. Простір Українського миру – це простір відновлення довіри між українцями, а довіра – це могутній ресурс перетворення себе і світу. Тож проінформуйте ваших ближніх про те, що українці почали організовуватися, і запросіть їх до своєї громади. Далі розширення організації відбувається за принципом «ближній мого ближнього – мій ближній».

Бувають випадки, коли активна людина не знаходить навколо себе людей відповідного рівня. Тоді треба виконати процедуру їх «притягування». Це досягається практикою читання «Живого Слова» – спрацьовує принцип «чисте притягується до чистого». Зазвичай після двох-трьох тижнів читання починає змінюватися соціальне середовище, до людини з очищеною свідомістю починають притягуватися світлі люди і позитивні події. Це сучасна характерницька практика – найефективніший інструмент перетворення себе і світу.

Життя громади починається з відновлення її «біополя» – власного інформаційного простору. Тому в першу чергу долучайте до роботи людей, що мають доступ до Інтернету та ЗМІ, володіють інформаційною культурою. Вони допоможуть розширити коло членів і прихильників вашої громади, залучити професіоналів високого рівня, створити матеріальну базу, гідно влитися у планетарну мережу українських громад. Найефективніше працювати з людьми, які мають досвід самозцілення «Живим Словом»: вони надійні, не хворіють, оптимістичні, нічого не бояться, все розуміють з півслова, а ще відносно легко досягають поставлених цілей – бо їм усміхаються Небеса.

8. П’ЯТЬ УМОВ ІСНУВАННЯ ГРОМАДИ УНГ

Спільнота українців вважається громадою Українського миру тоді, коли:

1) поділяє світогляд УНГ, визнає її Маніфест і Статут;
2) створює систему колективного виживання, безпеки, здоров’я і добробуту українців;
3) має керівне ядро у складі голови громади, радника громади і аудитора;
4) перебуває на зв’язку з організаційним центром УНГ, зокрема, передплачує тижневик «Народний Оглядач»;
5) має внутрішню систему членських внесків.

Наявність системи внесків свідчить про те, що в громаді є порядок, взаємна довіра і здатність до концентрації ресурсів. Розміри членських внесків визначаються громадою на власний розсуд. У такий спосіб вона сама визначає свою вагу, декларує серйозність своїх намірів. Проте існуватиме мінімальний розмір внесків, необхідний для оплати послуги з реєстрації громади та її щотижневе інформування про життя всієї організації. Громада, що входить до УНГ, залишає в себе 62% внесків, а решту 38% передає структурі вищого рівня (міській, окружній), якщо ж такої ще не існує, то працює безпосередньо з Центром. Тобто розподіл енергії між частиною і цілим відбувається згідно з божественним Золотим перерізом, а тому правильно. Фіксовані відрахування нагору спонукатимуть громади брати активну участь у житті організації вищого рівня. Наприклад, якщо первинні громади фінансуватимуть роботу міської організації, то вони дбатимуть про те, щоб обрати в ній гідне керівництво, після чого уважно стежитимуть за його роботою. Тому система членських внесків за принципом 62:38 є чинником вертикального структурування УНГ.

Якщо ви створили свій осередок, то повідомте про себе Центр і зареєструйтесь як громада УНГ. Така реєстрація зі сплатою вступного членського внеску автоматично означає, що громада передплатила інформаційні видання УНГ і регулярно їх отримуватиме в електронному та паперовому вигляді. Якщо у вашому селі чи місті є інші осередки УНГ, ми допоможемо вам знайти один одного. Трьох таких первинних осередків достатньо для створення сільської, селищної чи міської організації УНГ. Три такі організації утворюють окружну організацію, окружні організації взаємодіють безпосередньо з Центром.

9. ПОЛКОВА СТРУКТУРА
Згідно з українською козацькою традицією, УНГ має чотирьохрівневу структуру:

1) рій: первинний осередок (не менше 3 членів);
2) сотня: базова організація – міська, сільська, селищна (не менше 3-х роїв, не менше 30 членів);
3) полк: окружна організація (не менше 3 сотень, не менше 300 членів);
4) Центр.

Кількість полків визначається числом боголюдини 25, помноженим на число 9. Число 25 означає воскресіння, оновлення, омолодження, зцілення, перемогу. Число 9 (3х3) – це символ вічного життя і незнищенності: число 9 зберігається при множенні на будь-яке інше, наприклад, 2х9=18 (1+8=9), 3х9=27 (2+7=9), 112х9=1008 (1+8=9). Якщо число воскресіння помножити на число вічності, то результат 225 означає постійне оновлення, регулярне омолодження, вічну перемогу. Тому полкова структура УНГ передбачає 225 полків в Україні плюс необмежену кількість полків за її кордонами.

10. СТРУКТУРА НАЦІЇ

Нація як організований етнос складається з чотирьох варн: 1) спеціалісти («люди праці»); 2) бізнесмени («люди діла»); 2) воїни і державні організатори («люди влади»); 3) мудреці та характерники («люди духу»). Етнічний фундамент становлять «люди праці» і «люди діла», їх не менше 90% від чисельності будь-якого етносу. Фундамент повинен бути масивним, тому Громада прагне залучити до спільної справи якомога ширше коло спеціалістів і бізнесменів. Досягнення певної критичної маси дозволить активно просувати українські етнічні інтереси через механізми громадського впливу на суспільство та владу.

Проте залучення широких мас є скоріше завершальною фазою становлення організації, адже первинний творчий імпульс завжди задають «люди духу». В різні часи ця варна мала різні назви: брахмани (люди Брахми), друїди (знавці сили, «дру-віди»), волхви («вольовики»), характерники (люди характеру). Це ті, кого найбільше цікавлять Творець і його закони (Прав), природа людини і Всесвіту, джерела Сили, релігія («відновлення зв’язку»), метафізика – світ у всій його повноті видимого й невидимого, небесного й земного.

Коли проект майбутнього, створений «людьми духу», набуває чіткості й технологічності, він починає цікавити «людей влади», в традиційній термінології – кшатріїв, по-нашому – козаків. Людей, яких приваблює чесна боротьба і ризик, здоровий дух пригод і адреналін, державотворення і політика («мистецтво управління державою»). Це наступний етап розширення організації.

11. ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ

Досі українські політичні проекти терпіли поразку, бо не мали на що опертися – не було фундаменту з українських громад. Формування ж мережі таких громад створює тверду основу для діяльності «людей влади». Згадаймо легендарний фільм Акіро Куросави «Сім самураїв». Там йдеться про те, як у ситуації небезпеки селяни запросили групу професійних воїнів: сільська громада матеріально утримувала самураїв, а самураї захищали її від бандитів. Цікаво, що селяни не одразу прийняли таке рішення, бо не хотіли ділитися продуктами своєї праці. І лише коли загроза стала очевидною, вони запросили воїнів, створили під їх керівництвом народну самооборону і перемогли.

Аналогія досить прозора: якщо українські громади хочуть захисту від нинішнього економічного й політичного бандитизму, вони повинні «запросити самураїв» – воїнів і державних організаторів, козаків, кшатріїв. Етномережа УНГ повинна виростити політичну надбудову з «людей влади». В першу чергу треба залучати до роботи патріотичних професіоналів, що мають досвід керування підприємствами, цілими галузями і великими територіями. Саме на таких професіоналах та їхній трудовій моралі ще тримається Україна – всупереч некомпетентним політиканам, яких цікавить лише особисте збагачення. Саме патріотичні професіонали складуть організаційний фундамент нової державної системи.

Політичне представництво українського етносу ми називаємо «Третім Гетьманатом» (ТГ). Це підсистема УНГ, що об’єднуватиме кшатріїв українських громад. Громади фінансуватимуть своїх козаків, а тому вимагатимуть від них ефективності. Ключова функція ТГ – тотальний (цілісний, всеохопний) захист українських громад і спортивно-патріотичне виховання молоді.

Нація – це вертикально структурований етнос. Вирощення етносом політичної надбудови означає, що він перетворюється на націю. А для нації вже стає можливим творення власної держави. Таке вже колись було. Ось що писав Євген Маланюк у своїй «Книзі спостережень» (1962 р.) про народження козацтва: «На перший погляд, то є чудом нашої історії: обезголовлений національний організм власним внутрішнім зусиллям вирощує собі голову. Провідна верства – здрібнілі князі й боярство, пізніше навіть єпископат – втягається механізмом польської державності... І от на зміну відмерлій аристократії “несподівано”, бо в історично короткім часі, з’являється аристократія нова, з’являється “чудом”, бо ніби з “нічого” зроджена. Козацтво було свого роду “варязтвом”, з тією різницею, що не з’явилося ззовні, а було зроджене з лона обезголовленого національного тулуба».

12. ВІРА І ЗВИЧАЙ

У первинному сенсі слово «віра» означає силу: «Істинно кажу вам: коли матимете віру хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не буде для вас неможливого» (Матвій 17.20). Джерелом сили є істинний світогляд, тобто такий, який відповідає Божим правилам. Тому слово «віра» у значенні «сила» було перенесене на джерело цієї сили – на істинний світогляд. У результаті такий світогляд, який формує волю (внутрішню силу людини) і дає їй життєспроможність, також стали називати вірою.

Пам’ятаєте, за що передусім воювали козаки? За Віру і Звичай, тобто за істинний світогляд та його правильну практичну реалізацію. Це найголовніше, що є сенс захищати. Це вище, ніж народ і земля. Бо якщо народ втрачає віру, він стає рабом, а який сенс захищати рабів? Захищати треба лише вільних людей, які є носіями Віри, а тому діють згідно з задумами Творця і мають еволюційну перспективу. Відповідно, творення організації українського етносу матиме сенс лише тоді, коли вона буде носієм Віри-світогляду, а тому матиме життєву Віру-силу і спроможність перемагати. При цьому найбільша відповідальність покладається на центральне керівництво Організації, лідерів полкових і сотенних підрозділів. Вони повинні постійно перебувати у стані чистоти, що дозволить бути в єдності з Вищими силами і перебувати під їхнім захистом. Важливість небесного захисту добре розуміли запорізькі козаки, тому Запорізька Січ була військово-чернечим орденом.

У чому практично виражається ефект небесного захисту? По-перше, справи здійснюються без зайвого опору, весело і невимушено. По-друге, противник тебе просто «не бачить», принаймні не сприймає як щось серйозне. По-третє, якщо в противника з’явилося бажання тобі зашкодити, то тут же в нього виникають нагальні проблеми і його увага переключається на щось інше, натомість ідея зашкодити відкладається «в довгу шухляду», «до кращих часів».

13. ЗА ПРИКЛАДОМ ДРУВІДІВ

Яким чином можна практично забезпечити чистоту та ефективність лідерів УНГ, а з нею – сприяння Вищих сил і захищеність українських громад? Рішення надзвичайно просте: лідери громад повинні знати напам’ять тексти технології самозцілення «Живе Слово». Ідею підказала історія: виявляється, статус галльських друвідів («знавців сили», від дра, дру – сила, від – відати, знати) вимагав знання ними напам’ять визначеної кількості оповідей. Наприклад, друвіди вищого рангу повинні були знати 250 довгих і 100 коротких повістей, в той час як для друвіда нижчого рангу достатньо було 7 повістей. Для підтримання свого статусу друвіди були змушені постійно їх повторювати, долучаючись до чистої енергетики Творця, підтримуючи духовний зв’язок зі святими і героями.

У нашому випадку лідери громад (голова, радник і аудитор) повинні знати напам’ять «Абетку Сенсара», яку складають звукони, цифрони та інформосоти «Живого Слова» (ЖС). Обсяг знань визначається статусом лідерів організації:

– лідери сотень повинні знати 33 звукони (вони, до речі, найлегше запам’ятовуються);

– лідери полків повинні знати 66 текстів: 33 звукони і 33 цифрони;

– лідери центральних органів (голова УНГ, головний радник і головний аудитор) повинні знати напам’ять 99 текстів: 33 звукони, 33 цифрони і 33 інформосоти.

Практичний сенс в тому, що для запам’ятовування цих текстів їх потрібно щодня повторювати, а отже, регулярно здійснювати процедуру очищення своєї психіки від інформаційного бруду, лихих думок, низьких бажань, страху, слабкодухості, песимізму, депресії, зневіри. Завдяки цьому керівництво громад перебуватиме в бадьорому стані духу, матиме ясне мислення і потужне фізичне здоров’я.

З другого боку, регулярне читання ЖС дозволяє краще бачити світ, розробляти реалістичні плани, точно формулювати конкретні цілі мовою Сенсара і, наснажуючи їх чистою енергією, ефективно творити майбутнє. В даному випадку ЖС працює як підсилювач правильних бажань, тобто таких, що відповідають задумам Творця. Високий рівень чистоти і тісна єдність з Вищими силами дозволяє діяти безпомилково і надефективно, зокрема досягати мети з мінімальними зусиллями і перемагати, майже не зустрічаючи опору.

Свого часу Запорізька Січ трималася на характерниках, Русь – на волхвах, Галлія – на друвідах. Друвідами-характерниками були Ісус Хрестос та Його апостоли: вони мали істинний світогляд, вміли керувати стихіями і ходити по воді, ставати невидимими і бути невразливими. Оновлення України починається з відновлення її духовно-вольового начала, Віри і Звичаю. Для цього потрібна організація нових характерників. УНГ – це езотерика і метафізика, відшліфовані до рівня масових технологій.

14. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ

Україна потребує інтенсивної терапії, фундаментального перетворення. Відомо, що перед радикальним втручанням необхідно стабілізувати стан пацієнта: заспокоїти його, підбадьорити, підживити, взяти під контроль основні параметри життєдіяльності. Так само з Україною: спочатку стабілізація, потім перетворення.

Стабілізація в Україні – це відновлення цілісності влади і керованості державою. Цей етап називається «Раціоналізація держави». Його сутність виражена в рішенні ІV Всесвітнього форуму українців 20 серпня 2006 р.:

«Підтримати проект раціоналізації держави, що передбачає внесення до Конституції України положень про:

1) мету державної влади – збільшення кількості корінного населення України та зростання якості його життя, що визначається Індексом людського розвитку ООН;

2) матеріальне заохочення повноважного і відповідального Президента держави та його персональну відповідальність за досягнення цієї мети згідно з окремою юридичною угодою між Народом України і Президентом України;

3) всенародне обрання голови Рахункової палати та його персональну відповідальність за роботу цього головного незалежного контролюючого органу держави;

4) скасування антиконституційного закону України № 2222-ІV “Про внесення змін до Конституції” від 8.12.2004, що змінив суспільно-політичний устрій держави без всенародного референдуму всупереч статті 5 Конституції України».

Цих чотирьох простих і зрозумілих кроків буде достатньо, щоб поставити Україну «з голови на ноги»: зорієнтувати державу на народні інтереси, дати їй відповідального керівника, поставити його під народний контроль і надати йому достатніх повноважень для досягнення мети. Головне, щоб запрацювала правильна система управління, а відповідальні організатори та спеціалісти зроблять все необхідне.

Раціоналізація держави має різні варіанти втілення в життя: вибори до Верховної Ради, вибори Президента, Установчі збори з укладанням Нового суспільного договору. Головне, що стабілізація конче повинна відбутися. Після неї настане час РЕФОРМАЦІЇ – глибинних перетворень з переходом до нового суспільно-політичного ладу, нової цивілізаційної формації. Програма перетворень, що називається «Реформація: 25 пунктів УНГ)» була прийнята в Києві на ІV науково-практичній конференції «Буття українців» 24 березня 2007 р. Вона пройшла інтелектуальне обговорення і набула завершеного вигляду після VII конференції «Буття українців» 16 травня 2009 року.

15. НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР

За дивним «збігом обставин», територія України вже розділена на 225 територіальних виборчих округів . Цим варто скористатися: полковими містами стають центри територіальних виборчих округів, а сотнями – всі інші населені пункти. Якщо в кожному з 225 виборчих округів буде полк УНГ, то можна буде провести Установчі збори української нації і укласти Новий суспільний договір. Його основні положення запропоновані Оргкомітетом суверенних Конституційних зборів України і опубліковані в газеті Верховної Ради України «Голос України» 5 вересня 2007 року . Автори цієї програмної публікації стверджують, що нинішня політична система – це негласний договір олігархічних кланів задля хижацького визискування України та її народу. Спільні життєві інтереси та характерні ознаки кланів виражаються трьома словами: безвідповідальність, безконтрольність, безкарність. Через них основні інститути держави дискредитовані, а нав’язана ними «політична реформа» нелегітимна й антинародна по суті й по формі.

«Олігархічний договір» передбачає суспільство лише в ролі біомаси, дешевої робочої сили і органів для трансплантації. Цей договір буде дійсний доти, доки суспільство не укладе новий. Тому «на підставі статей 5 і 69 Конституції України ми ініціюємо проведення загальнонародних Конституційних зборів, які приймуть нову Конституцію України згідно з Новим Суспільним Договором, що базується на трьох принципах реформації держави:

1. Конституційна мета держави: зростання кількості корінного населення та якості його життя. Критерій наближення до мети – Національний індекс людського розвитку, який містить у собі Індекс людського розвитку ООН (тривалість життя, рівень освіти, реальні доходи на душу населення) та індекс народжуваності. Він розраховується і оприлюднюється щоквартально разом з іншими стратегічно важливими показниками.

2. Персональна відповідальність всього вищого керівництва за результати своєї діяльності – власними майном, свободою і життям. Президент обирається всенародно, має найбільші повноваження і несе персональну відповідальність власними майном і свободою за виконання державою конституційної мети. Відновлюється вища міра покарання за економічні злочини в особливо великих розмірах. Президент і вся владна верхівка збагачуються лише разом з українським народом. Власність, отримана на прямому чи посередньому зубожінні суспільства, визнається ганебною і злочинною. Недоторканною є тільки суспільно визнана правильна (чесна) власність. Вона створюється лише внаслідок збагачення суспільства або ж законно успадковується, якщо була чесною від початку. Ганебна власність підлягає легалізації шляхом компенсації суспільству заподіяних збитків у визначений законом термін.

3. Народний контроль за діяльністю держави. Головний її контрольний орган – Конституційно-ревізійна палата, що поєднує функції Конституційного Суду, Рахункової палати і Центральної виборчої комісії. Голова КРП обирається всенародно і несе персональну відповідальність за виконання своєї функції» (кінець цитати).

16. НАРОДЖЕННЯ НАЦІЇ

Новий Суспільний Договір передбачає скликання суверенних Конституційних зборів України. Якщо кожний полк буде представлений полковником (головою громади), радником і аудитором (див. «Структура управління УНГ»), то всього буде 675 делегатів плюс кілька десятків представників закордонних громад та членів Оргкомітету. Семи сотень повноважних представників достатньо для легітимності Конституційних зборів і ухвалення нової Конституції України – держави організованого українського етносу, а не аморфного мультиетнічного і мультирасового населення території.

– Чи буде це справедливо щодо представників інших етносів?

Творенням української держави можна займатися лише з тими людьми, які люблять Україну. Адже який сенс залучати до цього тих, хто її ненавидить або байдужий? Таких менше 20% дорослого населення. Натомість переважна більшість любить Україну, симпатизує українській культурі та українській мові, навіть якщо через відомі історичні обставини нею рідко користується. Такі люди вже належать до українського етносу. УНГ ставить завдання зробити всіх їх свідомими українцями і об’єднати в українські громади, які й будуть опорою Нового Суспільного Договору. Його укладуть виразники волі тих, що усвідомлюють себе українцями і прагнуть працювати у своїй українській державі заради спільної мети. Тому Конституційні збори засвідчать народження нової української нації та її волю до життя. Після цього до 80% населення України, що вже сьогодні вважають себе українцями, поступово приєднаються ще 10% населення, бо також забажають влитися до оновленого українського етносу.

Після ухвалення Конституції згадані вище Конституційні збори – цей вищий представницький орган українського народу – проголосять себе постійно діючим Великим Вічем (вищим законодавчим органом). Згідно з прийнятою Конституцією Велике Віче обере відповідального Гетьмана, дорадчу та контролюючу структури – і організовано розпочне процес Раціоналізації держави, відновлення правопорядку методами громадського і політичного впливу на суспільство та владу. В залежності від ситуації УНГ може взяти участь і в парламентських, і в президентських виборах – і зробити це ефективно.

17. АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА ЛЕГІТИМНІСТЬ

При цьому виникає запитання: а чи будуть згадані Конституційні збори легітимними? Попередні спроби скликати Конституційні збори провалилися через те, що прагнули досягнути абсолютної легітимності. Адже для цього треба було згоди всіх соціальних груп населення України, багато з яких мають протилежні погляди та інтереси. Образно кажучи, прагнули знайти консенсус між патріотами України та її відвертими ворогами, між катами та їхніми жертвами. Можна сказати, що в нинішніх умовах постколоніальної України абсолютна легітимність неможлива.

Значно реалістичнішою виглядає концепція відносної легітимності. Якщо УНГ проведе Конституційні збори, то вони вже матимуть певну легітимність. У міру розширення УНГ і зростання її впливовості зростатиме легітимність прийнятої зборами Конституції та Великого Віча. У той же час легітимність існуючої державної системи зменшуватиметься й надалі. Отже, неминуче настане момент, коли ці легітимності спочатку стануть однаковими, а пройде ще трохи часу, і Велике Віче стане найлегітимнішою структурою на просторах України. Тоді перехід від старої до нової системи, від старої до нової влади відбудеться відносно легко і невимушено, адже влада – це згода людей виконувати накази.

18. МИСТЕЦТВО ПЕРЕМАГАТИ

Стратегія УНГ узгоджується з принципами класичних бойових стратегій. «Мистецтво перемагати – це мистецтво удару твердого по порожньому. Як каменем по яйцю. Повна гарантія успіху. Кращий спосіб виграти війну – взагалі її не вести. Кращий спосіб знищити ворога – це зробити його другом. Тверде об тверде – лише іскри сиплються. Вдарити твердим по порожньому – ось істинне мистецтво. Не намагатись бути сильнішим за ворога, а знаходити, де ворог слабкіший за вас. Нехай у нього сто тисяч воїнів, а у мене сто. Але нехай мої сто оточать його десять і переможуть. Перемога мене посилить, а його ослабить. Справа не в тому, щоб мати чисельнішу і сильнішу армію, а в мистецтві бути сильнішим супротивника в потрібний момент і в потрібному місці. Будь-яка перемога має бути порівняно легкою. Для цього досвідчений у військовій справі спочатку бере плуг і лише потім – зброю. Забезпечує міцний тил і достатні запаси. Ухиляється від поєдинку, доки сил недостатньо».

УНГ не втягується в тактичні бої і не бореться з існуючим режимом, що й так успішно догниває. УНГ розвиває стратегічний наступ – творить нову українську націю-громаду і нову державу-громаду. Ми не будемо підстрибувати, намагаючись збити палицею яблуко з дерева: ми почекаємо, поки воно визріє і саме впаде в руку. А поки триватиме визрівання, ми будемо оздоровлюватися, навчатися, організовуватися, зростати кількісно і якісно, творити власний інформаційний простір і власну економічну базу. Ми робитимемо це спокійно, ефективно і послідовно, без пафосу і дешевого піару. Бо знаємо: «Не навколо винахідників нового галасу, а навколо винахідників нових цінностей обертається світ; він обертається нечутно» (Фрідріх Ніцше).

На завершення – про 7 соціальних проектів, які започатковує УНГ для свого розгортання:

– «Оздоровлююча українізація» (масове оздоровлення українців)

– «Згадай себе!» (паспорт українця, відновлення етнічної пам’яті)

– «Кінець самотності» (гра-знайомство «Вишня Борія»)

– Друкований тижневик «Народний Оглядач»

– Туристична агенція «АРСА-Тур» (спільні подорожі невідомою Україною)

– Книжкова серія «Бібліотека УНГ»

– Комп’ютеризований простір взаємодопомоги.

19. ОЗДОРОВЛЮЮЧА УКРАЇНІЗАЦІЯ

Який найголовніший обов’язок українського патріота? Бути здоровим! Тому що великі справи можна робити лише з сильними, здоровими, бадьорими людьми. Проте в наш час оздоровитися непросто: сучасна медицина виродилася на нечесний бізнес, послуги і медикаменти непомірно дорогі, ефективність лікування низька навіть за великі гроші, дедалі більше хвороб офіційна медицина визнає «невиліковними».

УНГ пропонує альтернативу – найефективнішу технологію самозцілення «Живе Слово», що доступна кожній людині і не потребує грошей. Для її застосування від людини потрібна тільки воля до життя. Сутність технології полягає в активізації людиною власного могутнього механізму самозцілення шляхом читання спеціальних просвітлених текстів.

Оскільки тексти «Живого Слова» україномовні, то в людини відбувається пробудження генетичної пам’яті. В результаті навіть ті українці, що давно забули рідну мову, проламують штучно створений бар’єр меншовартості і з радістю повертаються до материнської мови.

20. ЗГАДАЙ СЕБЕ! ПАСПОРТ УКРАЇНЦЯ

Статут УНГ передбачає наявність у членів організації членських квитків. Такий квиток робиться у вигляді, подібному до внутрішнього паспорта громадянина України, тільки якісніше і красивіше, з символікою УНГ і тисненим золотом «Галаром» на малиновій обкладинці.

Окрім інформації, присутньої в державному паспорті, паспорт українця містить графу «національність» і кілька сторінок, куди людина може записати свій родовід – інформацію про батьків, бабусь і дідусів – всіх, кого пам’ятає або поступово буде «згадувати». Інформацію для такого паспорта готують первинні громади УНГ, за її достовірність персонально відповідає голова громади.

Паспорт українця буде потужним чинником ідентифікації українського етносу, відновлення ним родової пам’яті, зв’язку з предками і Батьківщиною.

21. КІНЕЦЬ САМОТНОСТІ. ПОШУКИ ГРААЛЯ З КОЗАКОМ МАМАЄМ

Як часто доводиться чути від українців, що вони страждають від самотності. Але ж самотня людина не може бути здоровою і щасливою. Для щастя і найповнішої самореалізації людині потрібне середовище духовно близьких людей свого етносу. УНГ створює сприятливий простір для знайомства українців. Окрім інтернет-простору для спілкування, УНГ пропонує знайомства і знаходження близьких за духом людей у формі гри «Вишня Борія».

Перший рівень гри називається «Арійська Стрілецька Асоціація». Символом цього рівня гри є Козак Мамай – невтомний шукач українського Грааля, тобто «духу гри», бо гра – це найкраща форма для навчання, роботи, відпочинку, фізичного і психічного вдосконалення.

Для легшого знаходження інших учасників Гри людина може замовити комплект візитних карток із зображенням Козака Мамая. Роблячи замовлення, учасник гри вказує своє ім’я (справжнє або ігровий псевдонім), електронну пошту та телефон, що їх буде видрукувано на картці. Обмінюючись такими візитками з іншими людьми, людина буде несподівано натрапляти на інших учасників гри. Таким може виявитися ваш сусід або родич, вчитель або учень, начальник чи працівник, навіть коханий хлопець чи дівчина. Знайти свого – велике щастя!

22. ПАПЕРОВИЙ ТИЖНЕВИК «НАРОДНИЙ ОГЛЯДАЧ»

Багато хто читає інтернет-додаток до журналу «Перехід-IV» – щоденну газету неофіційної інформації, настроїв і громадської думки «Народний Оглядач» (Volkische Beobahter, National Observer). Проте далеко не всі мають щоденний доступ до Інтернету, так само не всі люблять читати з екрана. Для таких наших прихильників видаватимемо щотижневий збірник найцікавіших і найважливіших матеріалів «Народного Оглядача».

Основне коло його читачів – існуючі громади УНГ та потенційні лідери нових українських громад. Обсяг збірника – від 32 ілюстрованих сторінок формату А5. Цього достатньо, щоб дати людині найсуттєвіше за тиждень, не перевантажуючи її надлишковою інформацією.

23. ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ «АРСА-ТУР»

Україна – найцікавіший край земної кулі. В цьому переконалися всі, що, починаючи з весни 2008 року, подорожували Україною разом з туристичною агенцією Арійської стрілецької асоціації «АРСА-Тур». Це одна з найцікавіших форм гри-стратегії творчого класу «Вишня Борія». Гарні маршрути (Трипілля, Переяслав, Чернігів, Батурин, Полтава, Гелон, Звенигород…), справжні українські екскурсоводи-ентузіасти, щира компанія однодумців, комфортабельний автобус, смачна народна кухня – що може бути краще! Саме під час таких поїздок обговорювалися «фантастичні» ідеї гродерів Аріана та майбутньої ігрової цивілізації, визрівали ідеї Української Національного Громади і Третього гетьманату, відбувався обмін досвідом самозцілення і персонального Переходу. Саме під час таких мандрів невідомою Україною учасники Гри знайшли найбільше справжніх друзів і отримали найбільше вражень.

24. КНИЖКОВА СЕРІЯ «БІБЛІОТЕКА УНГ»

Творення нового світу має відбуватися на фундаменті точних знань про людину і навколишній світ, минуле і сучасне, видиме й невидиме. З цією метою УНГ започатковує науково-популярну серію книжок «Бібліотека УНГ». У ній друкуватимуться книги з істинного світогляду, правдивої історії України, євгеніки і расології, науки управління і бойових стратегій, природничих і суспільних наук, самозцілення і здорового способу життя, української мови, культури та мистецтва. Найголовніше завдання: видання словника Сенсара («носія сенсу») – тлумачного словника окультуреної української мови, в якому кожне слово наповнене правдивим і точним сенсом.

25. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ПРОСТІР ВЗАЄМОДОПОМОГИ

Структурування українського етносу можна значно прискорити, якщо скористатися сучасними комп’ютерними технологіями. УНГ розробляє програмне забезпечення для швидкого і легкого створення кожною громадою своєї автономної соціальної мережі, служби знайомств, каси взаємодопомоги, біржі праці, товарів та послуг, інтернет-торгівлі. Інформаційні системи окремих громад будуть легко об’єднуватися з такими ж системами інших громад УНГ з поступовим формуванням цілісного простору глобальної української етномережі. Про розгортання цього та всіх інших проектів УНГ оперативно повідомлятиме газета «Народний Оглядач» – SD.ORG.UA

Хай Буде!
 


В тему:

Реформація: 25 пунктів (політична програма УНГ)

Статут Української Національної Громади

Структура управління УНГ

Створюємо громади УНГ

Український мир Залізної доби

Українці для України — Україна для українців! Маніфест Української Національної Громади

Живе Слово в демографічній стратегії Третього Гетьманату

Придбай нашивку «Галар»!

13-й випуск журналу нової еліти «Перехід-IV»

25 грудня 2008 року — день народження Української Національної Громади

Відновлення порядку. Українська ідея третього тисячоліття.
 

Підписуюсь на новини

Останні записи