Зображення користувача Миро Продум.
Миро Продум
  • Відвідувань: 2
  • Переглядів: 2

ВИШНЯ БОРІЯ: мережева гра-стратегія творчого класу

Світ:

Мета гри: подолання глобальної кризи, нейтралізація саламандр і формування нової планетарної цивілізації

В перший день звичаєвого арійського Нового року — на весняне рівнодення 22 березня 2008 року — шоста науково-практична конференція «Буття українців» оголосила старт гри-стратегії «Вишня Борія». Сенс гри — пошук українського Грааля: індивідуальна і національна самореалізація українців, критерієм якої є внутрішнє щастя і зовнішня ефективність-конкурентоспроможність.

Гра «Вишня Борія» має три рівні:

Символом першого рівня гри є Козак Мамай — святий воїн, сонячний стрілець. Тому перший рівень називається «Арійська Стрілецька Асоціація», скорочено — АРСА. Завдання учасників: формування світогляду вільної людини, самооздоровлення, самопізнання, формування навколо себе здорового соціального оточення — громади однодумців.

Правила першого рівня дуже прості. По-перше, треба усвідомити й прийняти Арійський вольовий імператив, подарований людству на зорі Трипільської цивілізації — 7,5 тисячоліть тому — в «Законах Ману» (Законах Боголюдини):

Все, що робиться з чужої волі — зло.
Все, що робиться з власної волі — добро.
Треба знати це коротке визначення добра і зла.


Це вихідна точка мислення вільної людини, що усвідомлює себе творцем своєї долі, паном-господарем, відповідальним за всі свої вчинки.

По-друге, учасник Гри дотримується «Трьох золотих правил арія»:

1) ОЗДОРОВЛЮЙСЯ! Розвивайся духовно, психічно й фізично, вдосконалюйся, пізнавай себе.

2) РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ! Займайся тим, що відповідає твоїй природі, будь самим собою.

3) ТРИМАЙСЯ ЗА СВОЇХ! Підтримуй інших учасників Гри, налагоджуй з ними контакти, збільшуй кількість подібних до тебе, просвічуй їх знанням, виховуй дітей.

Другий рівень гри називається «Гродери Аріана». Мета: перетворення громад на самодостатні «гродери» — своєрідні «громади-держави» з власним інформаційним простором, самоврядуванням та економічною базою. Ключовим завданням цього рівня є творення власної фінансової системи. Правила гри для другого рівня будуть розроблені в ході розвитку першого рівня, правила гри третього рівня — в ході розгортання другого рівня Гри.

Третій рівень називається «Третій Гетьманат». Мета: об’єднання українських гродерів усього світу в глобальну українську державу-громаду. Зовнішня назва цієї держави-корпорації — Аріан, внутрішня — Оріяна. Подвійна назва символізує гармонійне поєднання чоловічого і жіночого начала, атаки та оборони, зовнішньої та внутрішньої активності.

ФАБУЛА ГРИ

Тотальна криза і Великий Перехід

На початку 3 тисячоліття планета Терра зіркової системи Соло переживає гостру кризу. Її проявами є кліматичне розбалансування, епідемії, екологічне забруднення, моральне і фізичне виродження людей, руйнування соціуму. Вчені Терри дійшли висновку, що людство вичерпало екологічну нішу й опинилося перед вибором: вмерти або змінитися. З кожним днем у людини все більше відбирається свобода бути такою, якою вона була. Єдина свобода, яка незабаром в неї залишиться — це свобода ставати іншою. Треба протягом 7 років здійснити Великий Перехід — до нової екологічної ніші, на вищий рівень світогляду, соціальної організації та технологічної бази.

Війна з саламандрами

Подолання глобальної кризи ускладнюється вторгненням інопланетних саламандр. Людей вони вважають тваринами, які повинні бути їхніми безвольними рабами. Саламандри готують режим абсолютної тиранії. Свою експансію вони починають як поступове приховане проникнення — подібно до вірусів-паразитів. Для цього пришельці маскуються під людей. Саламандр небагато, але вони хитрі та згуртовані. Проте їх можна ідентифікувати за комплексом ознак. Саламандри знають про це, тому для надійнішого маскування створюють на Террі ситуацію культурно-расового хаосу, деформують уявлення людей про істину та красу, пропагують терпимість до зла та збочень. Проявами неоголошеної війни саламандр проти людей є фальсифікація історії, інформаційне заглушування суттєвих відомостей про реальний стан речей, просування моди на подертий неохайний одяг з оголеними животами тощо. Музичну какафонію і несмак саламандри називають «сучасним мистецтвом». Для психологічного звикання людей до примусової «чипізації» (імплантації мікрочипів для дистанційного контролю), саламандри рекламують моду на пірсинг — проколювання тіла металічними предметами. Для фізичного ослаблення людей і зниження їх пасіонарності саламандри створили індустрію «вакцинації від хвороб» і переконали багатьох людей в корисності та необхідності щеплень.

МЕТА

Метою гри є подолання глобальної кризи, нейтралізація саламандр і формування нової планетарної цивілізації.

Борія — Гіперборія — Вишня Борія

Згідно з даними планетарної науки, перша цивілізація Терри сформувалась у 25 тис. до н. е. і називалась Борія, тобто «сонячно-потужна». Її сформувала раса європейців-боріїв, або європейських кроманьйонців (Борійська раса). Найдавнішими артефактами Борії, яку ще називали Землею Вепра, є протосвастичні меандри на браслетах з мамонтової кістки Мізинської стоянки (Коропський район, Чернігівська область), датовані 25 тис. до н. е. Артефактом Борії 10-го тисячоліття до н.е. є храм в Малій Азії.

Після масштабної Циркумпонтійської катастрофи у 55 ст. до н. е., коли була затоплена майже вся серцевинна територія Борії, з надр старої цивілізації народилась вища цивілізація, яку назвали Уперборією-Гіперборією («упер»-«гупер»-«hyper» означає «вищий»). Разом з нею сформувалась Арійська раса, що стала новим етапом розвитку Борійської раси. Матеріальними залишками Гіперборії є артефакти Трипільської археологічної культури, найдавніші з яких датуються 55 ст. до н. е.

Через 7,5 тисячоліть після свого народження, тобто в кінці 2 тис. н. е., Гіперборія увійшла в гостру трансформаційну кризу, що має завершитися творенням нової цивілізації — Вишньої Борії.

Арії та їхня мережева громада-держава Аріан—Оріяна

Більшість населення Терри вважає Великий Перехід неможливим з причини навколишнього хаосу, експансії саламандр і тисячі інших «непереборних» обставин. Протилежної думки дотримується група людей, які називають себе аріями, тобто ярими, сильними, життєспроможними, сонячними (від «Ярило» — Сонце). Вони вважають, що хаос — це найкращий матеріал для будівництва нового світу. Вони мають волю до перетворення себе і навколишньої реальності.

Арії творять нову цивілізацію як планетарну етномережу громад нових людей і називають її подвійним іменем Аріан—Оріяна. Це ім’я символізує гармонію чоловічого і жіночого начал, атаки і оборони: для своїх громадян ця мережева громада-держава є люблячою, вибачливою і милосердною Оріяною, для всіх інших — сильним, справедливим і шляхетним Аріаном. Закінчення «ян» означає «новий, юний». Тому назва Аріан—Оріяна (Новий Арій і Нова Орія) вказує на продовження традицій гіперборійських аріїв-оріїв.

Сонячна символіка

Творення нового завжди починається з центральної точки — полюсу, навколо якої згодом починає обертатися навколишній світ. Символом центру, навколо якого все обертається, є сварга-свастя-свастика. Тому сварга була головним символом Гіперборії і «візитною карткою» арійської раси. До кінця Середньовіччя вона була символом Ісуса Хреста. Сварга є символом боголюдини і, відповідно, нової раси, що ставить за мету боголюдську реалізацію. Тому символом глобальної мережевої громади-держави Аріан-Оріяна є сварга, що називається Сонцебіг (сварга Переходу-IV). Це найдавніша арійська сварга, оскільки вона датується серединою 6 тис. до н. е. Сонцебіг несе в собі енергетику творення нового світу Гіперборії, тому його використовуємо для творення нового світу Вишньої Борії.

Самозцілення і самотрансформація

Творіння не є більшим за творця. Для того, щоб зробити кращим навколишній світ, людина повинна сама стати кращою. Почни з себе! — іншого шляху немає. Творення нового світу означає наближення до природного порядку на сучасному етапі розвитку Всесвіту. Це називається Оновленням. Щоб оновити Всесвіт, людина повинна оновитися сама, стати здоровою і просвітленою.

Людство знає багато шляхів самозцілення-самооновлення, проте всіх їх можна умовно розділити на дві великі групи.

Перша група основується на застосуванні можливостей образно-інтуїтивного і емоційного мислення людини. Людина уявляє той стан, якого хоче досягнути, наснажує себе радісними емоціями і таким чином наближає себе до створеного ідеального образу. Прикладом такого підходу є система самозцілення узбецького цілителя Мірзакаріма Норбекова.

Широкому застосуванню цієї методики заважає енергетична виснаженість і розсіяність сучасної людини, її нездатність концентруватися навіть короткий час на певних образах і відчуттях. Цього недоліку позбавлена друга група методик самозцілення, що ґрунтується на застосуванні можливостей Другої сигнальної системи, тобто здатності людини говорити і думати словами.

Найефективнішим представником методик цієї групи є технологія самозцілення «Живе Слово» українського лікаря Олександра Філатовича. Зцілюючий ефект досягається читанням спеціальних ритмічних текстів — т. зв. «цифрон» і «звукон», розроблених автором у стані Божого натхнення на основі універсальних законів гармонії. Читання цих поетичних текстів приводить до запуску кожною людиною її внутрішнього механізму самозцілення. Тому практика універсальних форм не потребує постановки діагнозу — система сама знаходить найактуальнішу проблему, «розчиняє» її, після чого переходить до наступної проблеми і так далі до повного одужання.

Егрегор, що дає невразливість

Додатковими наслідками практики «Живого Слово» є радикальне посилення внутрішньої енергетики та імунітету, фізичне і психічне омолодження, посилення інтелектуальних можливостей, проявлення прихованих здібностей.

Відбувається також поліпшення долі: оскільки «чисте притягується до чистого», то до оновленої людини притягуються світлі люди і позитивні події. Налагоджується інтуїтивний контакт між оновленими людьми, твориться спільне чисте і сильне колективне когерентне поле (егрегор), яке допомагає своїм членам і захищає їх від усього злого. Якщо зробити такий егрегор достатньо потужним, то «підключена» до нього спільнота взагалі стає невразливою. Колективний егрегор — це як біополе людини: здорове біополе — здорове тіло.

Феномен егрегорного захисту дозволяє пояснити невразливість козаків-характерників і зрозуміти їхнє прагнення до святості — святість давала їм надлюдську силу і робила їх непереможними. Народ нових аріїв також потребує надлюдської сили і захисту світлих сил, інакше він не переможе в боротьбі за майбутнє планети Терри. Тому арії прагнуть святості.

Новий етнос

Арії відрізняються від інших чистою мовою, ясним мисленням, здоровим харчуванням, стилем одягу, зачіскою, здоров’ям, впевненістю у власних силах, солідарністю, бадьорим настроєм, прагненням до досконалості в усьому, що вони роблять. Вони вітаються словами «Радій!» і «Хай Буде!», їхньою візитною карткою є трипільська сварга «Сонцебіг» — символ Центру (див. Як стати арієм). Арії — це народ-миротворець, творець Миру, знавець Міри, незнищимий планетарний відновлювач Божих пропорцій. У його колективній підсвідомості дрімає пам’ять про дерзновенне творення нашими предками Миру Борії 25-го тис. до н.е. і Миру Гіперборії 55 ст. до н. е. Так вже було. Так буде й цього разу — якщо арії цього захочуть.

Сонячний стрілець Мамай - шукач українського Грааля
Символом першого рівня гри є Козак Мамай — святий воїн, сонячний стрілець.

СВІТОГЛЯД. ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ГРИ

Брахма, вишній і святий

Вчені планети Терри дійшли висновку, що Всесвіт створений Богом-Творцем. Його називають Бог-Отець, Сварог (від «сварга» — «святий сонячний шлях»), Брахма («бог небес і землі», буквально «Бог сонця і матерії» — Б-ра-х-ма). Він є наймогутнішим, найдобрішим і найсвятішим. Бог-Творець є соборною особистістю, що складається з величезної кількості високорозвинених божественних сутностей. Вони постійно прагнуть до творчості та саморозвитку. Вони перебувають одна з одною в гармонійній взаємодії, що відповідає закону космічної Єрархії. Між ними панують любов і вдячність — дві головні сили, що забезпечують динамічний розвиток і утримують цілісність Всесвіту.

Людина — втілена божественна сутність, потенційна боголюдина

Частина божественних сутностей втілилась у фізичному світі задля власного еволюційного розвитку, опанування і освячення нового життєвого простору. Тому кожна людина — це втілена божественна сутність. Вона розвивається шляхом палінгенезії (реінкарнації), тобто через ланцюжок багаторазових земних втілень. Що залишить людина після себе на цій землі, те й отримає в наступному втіленні. Тому арії відчувають велику відповідальність перед майбутнім і керуються гаслом «Світ після нас має стати кращим!» на відміну від гасла «Після нас хоч потоп!», яким керується більшість населення Терри.

Арійський вольовий імператив

Арії знають, що людина розвивається лише тоді, коли приймає свідомі й добровільні рішення. Тому найвищою цінністю аріїв є усвідомлена свобода:

Все, що робиться з чужої волі — зло.
Все, що робиться з власної волі — добро.
Необхідно знати це коротке визначення добра і зла.


Арії не сприймають будь-яких форм рабства. Вони творять новий світ, в який нікого не затягують примусово. Якщо людині ні подобаються правила цієї Гри, то вона шукає іншу гру або творить власну.

Три золоті правила арія

1. Оздоровлюйся!
2. Роби те, що любиш!
3. Тримайся за своїх!


Ця тріада є фундаментом всієї арійської традиції. Тому, закликаючи людину до божественного саморозкриття, український брахман Григорій Сковорода дає нам три генеральні дороговкази: 1) пізнавай себе, вдосконалюйся, вчися тому, до чого маєш здібності; 2) займайся тією професією, що відповідає твоїй природі; 3) дружи з тими, до яких є народжений. Нехтування ж цими правилами мудрець вважав проявом сатанинського збочення, що веде людину до погибелі.

Шукайте перше Царства Божого

Арії знають, що людина використовує лише кілька відсотків своїх можливостей. Тому свою мету вбачають в реалізації прихованого потенціалу і досягненні боголюдського стану, або стану «Царства Божого» — коли божественна сутність людини царює над її земною психічною та фізичною природою. Своїм вчителем арії вважають Адама-Раму-Хреста — божественно-духовну сутність надзвичайно високого рівня, яка принаймні тричі втілювалась на Террі в образі боголюдини і дала надпотужний духовний імпульс для формування цивілізацій Борії, Гіперборії і майбутньої Борії. Адам (від «ас-ман» — «боголюдина») народився у 25 тис. до н.е., а Рама («ра» — божественне, «ма» — матеріальне) у 5508 році до н. е. — від цієї дати велось традиційне літочислення Гіперборії. Утретє Адам-Рама-Хрест втілився в образі боголюдини на ім’я Ісус (Єсус—Ясус, від «яс—ясь» — ясний, божественний, «хрестос» — боголюдина). Для свого втілення він вибрав арійський народ кельтів-галлів-галілеян. Від його народження ведеться сучасне літочислення Терри.

Ісус Хрестос — Голова, Учитель і Покровитель Арійської Стрілецької Асоціації (АРСА)
Ісус Хрестос — Голова, Учитель і Покровитель Арійської Стрілецької Асоціації (АРСА)

Добра Новина Ісуса Хреста, Сина Божого

Він залишив послання своїм духовним нащадкам, яке назвав Доброю Новиною (Євангелієм), підтвердивши його своєю фотографією в момент Воскресіння (відновлення фізичного тіла), зафіксованого на Туринській плащаниці. Це послання несе принципово важливу інформацію про технологію формування боголюдської раси і творення нею мережевої громади нової цивілізації. Вчення Ісуса Хреста підтверджене його життям: «Я дав вам приклад, щоб, як Я зробив, так і ви робили» (Іван 13.15). Він навчав, що людина може «пробудитися», осягнути стан «Царства Божого» і стати Сином Божим, тобто боголюдиною: «Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Матвій, 5.9). Для цього людині треба докласти певних вольових зусиль: «Царство Боже здобувається силою; і ті, що вживають силу, схоплюють його» (Матвій 11.6).

Фальсифікація та відновлення Доброї Новини

У проміжку від 31 р. до 70 р. н. е. текст Доброї Новини було сфальсифіковано противниками Творця — сатанинською сектою фарисеїв («сатана» означає «противник», передусім противник Творця, «богоборець»). Фарисеї таємно вставили до Послання 50% брехливих текстів і масово розтиражували «доповнені» видання. Проте Ісус передбачив таку можливість, для чого спеціальним чином розділив цілісний текст Доброї Новини на 4 частини. Такий інформаційний захист дозволив через 2 тисячоліття реконструювати первинний текст боголюдського Послання. Відновлення Доброї Новини відбулося на початку третього тисячоліття за допомогою комп’ютерних технологій, даних Туринської плащаниці, мережі Інтернет та досягнень історичної науки.

Шлях слави

Спосіб життя аріїв можна назвати Шляхом слави: вони живуть так, неначе постійно знаходяться в прямому ефірі й за ними кожної миті спостерігають мільйони, передусім — їхні славні предки. Шлях слави є найефективнішим в сучасну епоху тотального підслуховування й підглядування. Збулося євангельське пророцтво: «Нічого бо нема схованого, що б не відкрилось, і скритого, що б не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується при світлі; і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на крівлях» (Лука 12.2-3). Людині, яка йде Шляхом слави, не страшні жодні компромати.

Шлях слави — це шлях героїв. Покровителькою і натхненницею героїв є арійська богиня Мати Слава (Живосил Лютий. Мати Слава. Аудіо, 2.69 Мб). Її ще називали Матір героїв або Матір аріїв — Марія. Саме Марія, матір Ісуса, підштовхнула Ісуса прославитись через здійснення його першого чуда на весіллі в Кані Галілейській — перетворення звичайної води на найсмачніше вино.

Арійський світогляд вимагає, щоб всі шляхетні вчинки були відомі людям, щоб на добрих прикладах вони самі вчилися шляхетності й навчали своїх дітей: «Ви — світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла і не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небесах» (Матвій 5.14-16).

Сенсар — мова Сонця

Для більшої ефективності взаємодії арії окультурюють українську мову, перетворюючи її на Сенсар («носій сенсу», подібно як «буквар» — «носій букв»). Дії людини визначаються її мисленням, а мислення — її мовою. Ясна, точна мова сприяє точності передачі інформації, формує ясне мислення і є основою ефективних колективних дій. «Хай буде ваше слово: так — так; ні — ні. А що більше цього, те від лихого» (Матвій 5.37). Застосування Сенсара дає більші можливості щодо організації знань та їх комп’ютерної обробки, що надзвичайно важливо в умовах інформаційного перенасичення.

Арійська цивілізація Гіперборії також починалася з Сенсара («мови Сонця»), який вважався мовою спілкування з Творцем. Від гіперборійського Сенсара походить санскрит, сучасна українська мова і всі інші арійські (індоєвропейські) мови планети Терра. Абеткою нового Сенсара є цифрони та звукони «Живого Слова».

ГРОДЕРИ АРІАНА. ДРУГИЙ РІВЕНЬ ГРИ

Арії переконались, що досягнення боголюдського стану можливе лише шляхом колективних зусиль. Успішна еволюція потребує ефективної соціальної організації, яка плекатиме культуру свідомої еволюції, забезпечить надійний захист паростку нової людської раси.

Мережа гродерів — арійських громад-держав

Арії розглядають сучасний світ в образі перестарілого плоду, з якого виростають чисті здорові паростки нової цивілізації. Ці зародки нового світу існують як напівавтономні громади, що прагнуть до максимально можливої самодостатності. Вони формуються за моделлю суверенних держав, тому кожна така арійська ГРОмада-ДЕРжава позначається словом «гродер».

Соціополіси — опорні поселення гродерів

Гродери формуються як екстериторіальні об’єднання за спільними інтересами, як духовні громади, об’єднані спільним егрегором. Такі утворення є найміцнішими, тому називаємо їх віртуальними (virtual — фактичний, справжній, суттєвий, ефективний). На пізнішому етапі гродери «пускають корені», оволодівають певною «територією базування» і перетворюються на віртуально-територіальні громади. Опорні поселення гродерів називаються соціополісами. Держава нової епохи Аріан-Оріяна формується як глобальна національна держава-корпорація, що являє собою всесвітню мережу гродерів.

5 обов’язкових складових гродера

Гродер — це спільнота духовно, організаційно, фінансово, інформаційно та психоенергетично об’єднаних людей, що взаємодіють один з одним та навколишнім середовищем задля досягнення спільної мети. Відповідно, обов’язковими елементами гродера є:

1. Стратег гродера — лідер-засновник, що здійснив самоперетворення, знає напам’ять абетку Сенсара (всі цифрони і звукони «Живого Слова») і духовно підключений до колективного егрегора етномережі Аріан—Оріяна;

2. Мета гродера, що визначає його спеціалізацію в справі творення Вишньої Борії;

3. Каркас гродера — базова організаційна структура: трійка обраних Стратегом духовно близьких людей (в ідеалі всі четверо мають складати квадру — четвірку персонально сумісних психотипів).

4. Дух гродера — спільний інформаційний простір, що твориться завдяки системі внутрішніх оперативних комунікацій, це також егрегор гродера, що є частинкою Егрегора Мережі;

5. Кров гродера — власна валютна система та віртуальний банкінг як засіб ефективного обміну життєвою енергією.

Гродер як школа життя

Кожний гродер — це школа формування нової людини згідно зі спеціалізацією гродера, це вищий навчальний заклад і аспірантура. Навчання відбувається завдяки спілкуванню з фахівцями (майстрами) в процесі спільної практичної діяльності. Учасник мережевої гри може одночасно належати до кількох різних гродерів. Якщо людина не задоволена своїм гродером, то вона може перейти в інший гродер (який захоче її прийняти) або створити власний гродер згідно з правилами Гри.

Гродер як акціонерне товариство

Гродер є прообразом майбутньої глобальної української корпорації, тому відразу ж твориться як корпорація (акціонерне товариство). Всі члени гродера є його акціонерами-співвласниками.

Гродер як стрілецький клуб

Будь-яка організована діяльність має сенс лише тоді, коли вона спроможна захистити себе і плоди своєї праці. Тому одним з фундаментальних завдань гродера є плекання психології вільної, безстрашної людини, спроможної захистити себе й інших. З цією метою у гродері плекається культура тотального (цілісного) самозахисту, в т. ч. за допомогою вогнепальної зброї.

Живосил Лютий. Меч Арея (аудіо, 4.93 Мб)

Класифікація гродерів за потужністю

Арії розрізняють 5 рівнів потужності гродерів Мережі:

1. Базовий рівень: наявність Стратега, мети, «каркасу», «духу» і «крові».

2. Гродер засвідчив свою здатність досягати значимих результатів у просуванні до своєї мети.

3. Гродер здатний захистити себе.

4. Гродер здатний захистити іншого гродера.

5. Абсолютний рівень: гродер здатний захистити всі інші гродери Мережі.

Варнова спеціалізація гродерів

Гродери прагнуть до універсальності і самодостатності, об’єднуючи людей всіх 4 варн — брахманів, кшатріїв, бізнесменів і спеціалістів. І тим не менше розрізняємо 4 типи гродерів за варновою спеціалізацією:

1. Брахманські, що займаються моделюванням майбутнього, психофізичним оздоровленням людей, плеканням нового світогляду і нової раси.

2. Кшатріївські, спрямовані на державотворення і безпеку Мережі.

3. Бізнесові, зацікавлені в правильному господарському облаштуванні Мережі, наповненні її енергією підприємництва і дбайливого господарювання.

4. Професійні (цехові), які плекають фахову культуру, сприяють самореалізації спеціалістів конкретних галузей людської діяльності.

Євангельська структура громади

Як повідомляє Добра Новина, після хрещення учнів у Йордані та їх очищення-навчання на природі («у тренувальному таборі»), Ісус відібрав з них 12 апостолів («посланців»). З них він створив дворівневу організацію.

Перший рівень (внутрішнє коло, наближена трійця):

1) Симон, якому він дав ім’я Петро, що значить «скеля» і символізує організаційний стрижень громади;

2-3) Яків та Іван, яким Ісус дав ім’я Воанергес, що значить «Сини грому» і символізує вогонь творчості, божественну енергію.

З погляду розподілу ролей Ісус виконував функцію Стратега-засновника, Петро — ефектора (виконавчого директора), Іван — радника (зовнішня розвідка), Яків — координатора (внутрішня безпека).

З погляду психоінформатики це була квадра, тобто четвірка персонально сумісних типів, група психологічного комфорту:

Ісус — етико-інтуїтивний інтроверт («Миротворець»)

Петро — логіко-сенсорний екстраверт («Адміністратор»)

Іван — інтуїтивно-етичний екстраверт («Психолог»)

Яків — сенсорно-логічний інтроверт («Майстер»)

З псевдонімів апостолів внутрішнього кола та особливостей їх поведінки випливає, що Петро був кшатрієм, а Іван і Яків — брахманами, тобто на одного кшатрія припадало два брахмана.

Другий рівень (утричі ширше коло):

Кожен з трьох апостолів внутрішнього кола опікувався трьома апостолами зовнішнього кола. Андрій — брат Петра, який іноді долучався до внутрішнього кола, виконував функцію банкіра (заступника ефектора). З того часу, згідно з церковною традицією, зібрані громадою гроші називаються «Андріїв гріш».

Система, коли один безпосередньо керує трьома і додатково опікується дев’ятьма («заступниками» трьох), довела свою ефективність, тому застосовується при формуванні військових структур.

В Євангелії описана реалізація ідеальної структури громади. При початковому формуванні структури гродера далеко не завжди можливо підібрати квадру. Проте по мірі розширення гродера і щорічних виборів-перевиборів зростатиме можливість формування першого рівня управління гродером (внутрішнього кола) на основі квадри. Так само зростатиме можливість підібрати керівництво з погляду правильної варнової спеціалізації: ефектор-кшатрій, радник-брахман і координатор-брахман.

Згідно з Євангелієм, членство у гродері не передбачає наявності Іуди. Введення Іуди до апостольської громади було здійснене Ісусом для попередження нащадків про потенційну небезпеку від такого роду людей.

Базова організаційна структура гродера

Засновник гродера називається Стратегом. Цей статус він здобуває після успішного здійснення стандартної процедури внутрішнього Переходу. Він добирає трьох однодумців, навчає їх і допомагає їм здійснити такий самий внутрішній Перехід.

Ці троє складають перший рівень управлінської структури гродера. Під керівництвом Стратега вони забезпечують виконання трьох базових функцій діяльності гродера:

Ефектор (директор, керівник виконавчої структури, головний адміністратор).

Радник (керівник зовнішньої розвідки, голова ради експертів).

Координатор (корпоративний секретар, керівник внутрішньої безпеки, аудитор, голова ревізійної комісії).

Статус Стратега подібний до статусу гетьмана або кошового отамана. Він несе персональну відповідальність за життєдіяльність гродера, співмірну зі своїми повноваженнями й можливостями.

Стратег обирається раз на 3 роки, всі інші — на 1 рік. Кожна виборна посада гродера обіймається одною особою не більше 3 термінів.

Перший термін обіймання посади відраховується від дня народження гродера — творення всіх 5 складових елементів гродера (див. вище). Тобто перші вибори Стратега відбуваються через 3 роки після народження гродера, всіх інших — через 1 рік. На стартовому етапі Радник обирається Стратегом.

Другий рівень управлінської структури гродера складається з 9 осіб. Зазвичай цей рівень формується з введення посади Банкіра, який є заступником Ефектора з фінансових питань (фінансовим директором). Кожен з членів першого управлінського рівня опікується трьома членами другого рівня. Стратег постійно займається навчанням всіх 12-х.

При необхідності члени гродера можуть сформувати Стратегічну Раду, яка обирає голову Стратегічної Ради — Головного радника.

Три рівні членства у гродері

Членство у гродері передбачає три рівні: гість, громадянин, політик.

1. Гість. Для набуття цього статусу потрібно отримати рекомендацію від одного громадянина, який знайомить гостя з правилами і можливостями гродера. Гість має право брати участь в економічному життя гродера.

2. Громадянин. Для набуття цього статусу потрібно знати правила гродера і отримати рекомендації від двох його громадян, які ознайомлять його з політичним життям (самоврядуванням) гродера. Громадянин має право брати участь у виборах керівних органів гродера.

3. Політик. Для набуття цього статусу потрібно бути громадянином гродера і знати напам’ять Абетку Сенсара (цифрони і звукони Живого Слова). Політик має право бути обраним в керівні органи гродера. Щоквартально Політик публічно здає екзамен зі знання напам’ять абетки Сенсара.

КОМУ ВНИЗ. Заповіт арійській людині» (аудіо, 2.28 Мб)

БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Базовими технологіями мережевої гри є технологія самозцілення «Живе Слово», інтернет та мобільний зв’язок. Бажано, щоб кожен учасник гри мав мобільний телефон з можливістю wap-доступу до мережі Інтернет, оснащений системою Bluetooth.

Практика Живого Слова дозволяє людині ясно мислити, позбавитися хронічних хвороб і більше взагалі не хворіти, інтуїтивно відчувати дух гродера, отримувати психоенергетичне підживлення від Егрегора Мережі і живити його своєю психічною енергією, діяти в унісон з усіма іншими учасниками Мережі (далі — учасниками). Через «Живе Слово» людина освячує себе і навколишній простір — вона перетворюється на священика, що гармонійно взаємодіє з Творцем і сотвореним ним Всесвітом.

Інтернет та мобільний зв’язок дозволяють створити внутрішню прозору динамічну економіку з безготівковим обігом, що радикально протидіє будь-яким спробам шахрайства і зловживань. Мобільний телефон перетворюється на гаманець з грошима. Ці гроші неможливо вкрасти, оскільки транзакції здійснюються: 1) людьми, що зазвичай знають один одного, 2) лише після введення таємного паролю з наступним підтвердженням обох сторін щодо легітимності даної грошової операції.

ЕКОНОМІКА

Бор — валютна одиниця Мережі

Обмін енергією всередині гродера здійснюється за допомогою віртуальної («справжньої») валюти. Власна валюта потрібна для реалізація Арійського вольового імперативу і, відповідно, прагнення Мережі до максимальної самодостатності.

Грошовою одиницею є бор («твердий», «потужний») — це внутрішня валюта стратегічної гри «Вишня Борія». На першому етапі гри, який називається «Арійська Стрілецька Асоціація», бор (BOR) для зручності прив’язується до гривні: 1 бор = 5 гривень.

Грошові розрахунки здійснюються на локальному сайті кожного гродера. Для створення і поповнення віртуального рахунку член гродера переказує (або передає готівкою) будь-яку суму (еквівалентну не менше 50 борів) на картковий рахунок свого Банкіра (або Ефектора, якщо посади Банкіра ще немає в даному гродері). Отримавши повідомлення про здійснення перерахунку, Банкір створює цьому члену гродера віртуальний рахунок на таку ж саму суму. Наприклад, переказавши 500 гривень, учасник отримує на своєму рахунку 100 борів.

Віртуальні гроші використовуються для оплати товарів і послуг в середовищі Гри, а також для заохочення один одного: за гарні вчинки, видатні успіхи, гарні пісні, поезії чи статті, подарунки на свята тощо. Віртуальна грошова маса гродера забезпечується такою ж сумою гривень на рахунку банкіра гродера.

На початковому етапі розвитку гродера головним чинником забезпечення внутрішніх грошей буде довіра його членів до своєї валюти і гривневий резерв. Пізніше можна буде взагалі відмовитись від забезпечення борів гривнями, використавши їх на розвиток інфраструктури гродера (наприклад, придбання свого транспорту, обладнання, нерухомості, земельної ділянки тощо).

Наприклад, член гродера (далі Учасник) має магазин (кав’ярню, перекладацьке бюро, майстерню, фермерське господарство, стоматологічну клініку, діагностичний центр тощо). За надання товару або послуги він отримує гроші на віртуальний рахунок. Якщо він хоче конвертувати зароблені бори в гривні, то звертається до Банкіра (мінімальна сума конвертації складає 300 борів). Банкір робить переказ гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок учасника (або передає гроші готівкою), відповідно зменшуючи його віртуальний рахунок.

Конвертацію з борів в гривні можна робити й без участі Банкіра. Для цього достатньо домовитись з іншим членом гродера, який бажає мати на своєму рахунку додаткову кількість борів. Тоді один Учасник робить переказ певної кількості борів на віртуальний рахунок іншого учасника, а взамін отримує еквівалентну кількість гривень (безготівкових або готівкових).

Технології транзакцій

Транзакція здійснюється за допомогою комп’ютера з SMS-повідомленням на мобільний телефон або безпосередньо з мобільного телефону двома способами:

1) через підключення до банківського сайту гродера; учасник-платник вказує отримувача, суму і призначення платежу, щоб було зрозуміло, за що він заплатив (вибирає «призначення платежу» зі стандартного переліку або вводить новий текст). Після введення таємного пароля і додаткового підтвердження програма знімає вказану суму з рахунку платника і зараховує її на рахунок отримувача. Транзакція вважається здійсненою після підтвердження прийому.

2) прямою транзакцією з телефону на телефон через Bluetooth з наступним підтвердженням на банківському сайті гродера при найближчому підключенні до Інтернету. При цьому грошові пакети, переслані прямими транзакціями, зберігають всю інформацію про попередній рух грошей аж до моменту підтвердження цих транзакцій на банківському сайті (після підтвердження «історію» можна витерти). Це робиться для внутрішньої прозорості, яка запобігає виникненню фінансових непорозумінь між членами гродера і захищає від зовнішніх махінацій.

Податок з обігу в фонд розвитку

Вартість товарів і послуг включає 1%-й податок на розвиток гродера (плата за сервіс), що збирається з кожної транзакції. За конвертацію з борів у гривні (через Банкіра) знімається 2%-й податок — у такий спосіб стимулюється максимальне використання внутрішніх ресурсів гродера і створення в ньому нових сервісів.

Податок платить покупець згідно з принципом: «Життєва розкіш визначається не рівнем прибутків, а рівнем споживання». Інших податків економіка гродера не передбачає. Тому економічний простір гродера являє собою «внутрішній оффшор» з максимально сприятливими умовами для економічної діяльності. Цей податок з обігу використовується для наповнення фонду розвитку гродера.

Чим вища інтенсивність внутрішніх транзакцій, тим більші надходження в цей фонд. Зарплата управлінського апарату складає фіксований відсоток з фонду розвитку. У такий спосіб управлінці заохочуються розширювати внутрішню мережу торгівлі товарами та послугами.

Ідеальна економічна мета — досягнення повної внутрішньої самодостатності гродера, створення ланцюжка «від поля до мистецького центру гродера». З цією метою гродер перетворюється на споживче товариство, яке виробляє якісні товари для внутрішнього споживання.

Венчурний і депозитний фонди

Для стимулювання «внутрішнього кровообігу» вводиться таке поняття, як «старіння грошей». Бори, що знаходяться на розрахунковому рахунку без руху, щомісячно втрачають 1% своєї вартості («старіють»). Цей 1% автоматично знімається в кінці місяця і перераховується на формування венчурного фонду гродера, який фінансує проривні напрямки розвитку, зокрема ризикові проекти. Тож виходить, що учасник, який просто тримає гроші на рахунку, фактично постійно підтримує передові дослідження та інновації.

Для запобігання «старінню грошей» їх можна перерахувати на депозитний рахунок з терміном не менше 1 року. Депозитні рахунки наповнюють інвестиційний фонд гродера, з якого відбувається фінансування прибуткових проектів.

Надання кредитів

Фонд розвитку гродера використовується для надання безвідсоткових кредитів на ті справи, які корисні для розвитку гродера. Надання кредитів — це не спосіб заробітку (як у банках), а інструмент проведення гродером своєї внутрішньої політики. Отримання кредиту передбачає лише оплату позичальником витрат, пов’язаних з його видачею та адмініструванням, а також страхового внеску на випадок неповернення або невчасного повернення кредиту.

Акціонерні товариства всередині гродера

Для запобігання «старінню грошей» їх також можна вкласти в акції приватних проектів членів гродера. У такий спосіб учасники зацікавлені не лише вкладати кошти в фонд розвитку гродера (для проведення ним своєї політики), але й підтримувати приватні проекти учасників, стаючи акціонерами цих проектів. Завдяки цьому гродер перетворюється на своєрідний «бізнес-інкубатор».

Творення власного інформаційного простору

Легкість здійснення грошових переказів дозволить невимушено підтримувати творців культурних та інтелектуальних вартостей: художників, вчених, журналістів, письменників, музикантів, програмістів та інших. З’являються нові можливості проведення різноманітних конкурсів, де переможці визначаються не членами журі (які виконують лише дорадчу функцію), а сумарною економічною енергією (вираженою в борах), відданою членами гродера для конкретних учасників конкурсу.

Валютна система Мережі

Після становлення своїх локальних валютних систем, гродери можуть частково об’єднати їх за взаємно узгодженими правилами. Це відкриє для них нові можливості. При цьому система залишається розосередженою і живучою навіть тоді, якщо буде нанесено удар по частині Мережі. Об’єднання валютних систем гродерів означатиме перехід до третього рівня гри — формування глобальної української корпорації Вишня Борія (Третій Гетьманат).

Недоторканість чесної власності

Члени гродера збагачуються разом з усією громадою. Власність, отримана на прямому чи посередньому зубожінні громади, є ганебною і злочинною. Вона підлягає поверненню громаді. Чесною (правильною) визнається лише та власність, яка створюється внаслідок збагачення громади або ж законно успадковується, якщо раніше була чесною. Джерелом правильної власності є творча праця самого власника — створення ним нового продукту, нової суспільної цінності. Визнана громадою правильна власність є недоторканною.

ПЕРСПЕКТИВИ МЕРЕЖІ

Надзавданням мережевої гри є досягнення її членами максимальної свободи для індивідуальної та колективної творчої самореалізації. А для того, щоб діяти вільно, треба володіти власним простором. Тобто такі поняття як «вольно-діяти» і «воло-діти», по-суті, є синонімами. На початковому етапі Мережа оволодіває духовним та інформаційним простором, на другому — економічним простором, на третьому — територією. Освоєння території починається з перетворення віртуальних гродерів на гродери з власною територією базування. Такі опорні поселення гродерів називаються соціополісами. Це територіальні точки росту нової цивілізації. Мережа лобіює державну політику підтримки соціополісів як обов’язкової умови подолання глобальної кризи і здійснення Великого Переходу.

ЩО ОТРИМУЄ УЧАСНИК ГРИ

1) якісне середовище однодумців, сприятливе для творчої самореалізації, культурного зростання та оздоровлення;

2) можливість впливати на політику гродера і всієї Мережі, брати участь в управлінні через вибори, референдуми, соціологічні опитування;

3) вищий рівень фізичної та правової захищеності (в залежності від потужності гродера);

4) вищий рівень забезпечення товарами, послугами, якісними продуктами харчування через створення споживчих товариств;

5) вільну економічну зону для реалізації власних бізнесових, наукових, культурно-мистецьких проектів;

6) зручну систему миттєвих фінансових операцій (за допомогою мобільного зв’язку та інтернету);

5) безінфляційні грошові накопичення, забезпечені організацією гродера та довірою його членів (це особливо важливо на тлі нинішньої інфляції валют та неминучого обвалу світової фінансової системи);

6) можливість підтримати грошима ті суспільно-корисні заходи, яким ми симпатизуємо, але в яких не можемо фізично взяти участь;

7) можливість за прикладом Творця Всесвіту творити новий світ і все більше ставати господарем життя — дбайливим Паном-Господарем.

НОВА РЕАЛЬНІСТЬ

По мірі свого розгортання гра «Вишня Борія» набуває все більшої реальності на тлі того, як навколишній світ все більше перетворюється на ефемерний театр абсурду, метушливий балаган і цивілізаційний перегній для проростання нового світу.

Час перетворення Терри настав. Стара цивілізація — це перегній для цивілізації нової. Арії виступають в ролі орачів перестарілого світу: «Радісно рало оре землю» (напис з Кам’яної Могили — святилища Борії-Атлантиди). Чисті паростки Вишньої Борії проламують асфальт вчорашньої рутини. Знайдіть найсильніші оборонні структури старого світу — гродери Аріана весело пройдуть крізь них як теплий ніж крізь масло:

Зараз все дуже швидко ведеться:
Що помислиш — нараз і стається!
Гру тобі пропонує Творець,
Щоб пізнав ти себе всамкінець!
Та якщо вже сам вступиш у гру –
То собі будеш бог і гуру:
Доведи, що ти теж є творець,
Бо таким тебе бачить Отець!
Розбуди своє сонне життя —
Повноправним володарем стань!
Будь упевненим, сильним, дерзай,
В неосягненність дух підіймай!
Запали понад світом Любов —
Заслужи Материнський покров,
Хліб знання до людей принеси,
Всім, хто чистий, — троянди з роси!
Яро прагни своєї мети —
Путь пізнання дерзай осягти!


Запрошую учасників Гри до спілкування на форумі
 


В тему:

Козак Мамай у пошуках Грааля

Радійте, українці!

Арійська Стрілецька Асоціація (АРСА)

Пошуки Грааля: Туристичний клуб АРСА відвідав Переяслав-Хмельницький

Глобальна українська супертолока — мережева гра «Вишня Борія»

Заснування Арійської Стрілецької Асоціації — першого рівня мережевої гри Вишня Борія

«Буття Українців»: у пошуках Грааля — духу Гри, або виховання-творення богоподібного українця від зачаття до повноліття

Що таке Арійська Стрілецька Асоціація?

Справжня Народна Самооборона. Досвід американської демократії

Національний егрегор — скарбниця народу

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Володимир Майборода.
0
Ще не підтримано

1) Що таке гродери?
2) То валюта бори чи гали?

Хто шукає - той знаходить, бо: 1. Завжди стається те, чого ми хочемо. 2. Ми ніколи не знаємо шляхів реалізації наших задумів.

Коментарі

Зображення користувача Володимир Майборода.
0
Ще не підтримано

1) Що таке гродери?
2) То валюта бори чи гали?

Хто шукає - той знаходить, бо: 1. Завжди стається те, чого ми хочемо. 2. Ми ніколи не знаємо шляхів реалізації наших задумів.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це інформація 7-річної давності, вона має скоріше історичну вартість.

Теперішня "легка" валюта - гали. Бори - це тверда валюта, ми її реалізуємо за рік чи за два.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!