Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач

Що таке Арійська Стрілецька Асоціація — АРСА

Це форма самоорганізації українців в умовах глобальної кризи задля переходу на вищий цивілізаційний рівень, а також мережева гра-стратегія творчого класу

Яка мета Арійської Стрілецької Асоціації?

Перехід українців на якісно вищий світоглядний, організаційний та технологічний рівень, тотальне оздоровлення, творення всесвітньої мережевої держави-громади. Нова цивілізація називається Вишня Борія, а перша її держава — Третій Гетьманат.

Що таке Арійська?

Назва походить від давнього українського слова «ярий» — сонячний, енергійний, радісний, стрімкий, відважний, життєспроможний, шляхетний, здоровий, плодючий. Це слово також вказує на зв’язок з Україною, яка є прабатьківщиною арійських (індоєвропейських) мов.

Чому Стрілецька?

Для привертання уваги населення, передусім чоловічої його частини. Відомо, що саме чоловіки ініціюють суспільні перетворення і задають напрямок еволюційних змін. Висвітлення теми стрілецького спорту дозволяє:

- викривати такі несумісні зі стрілецькою культурою негативні явища, як засилля агресивності й розпусти в ЗМІ, масова алкоголізація та наркотизація суспільства;

- виховувати такі громадянські якості, як тверезість, відповідальність, точність, правова свідомість, самодисципліна, повага до особистості та державних законів.

Що означає Асоціація?

Арійська Стрілецька Асоціація (АРСА) твориться як всесвітня українська духовна громада — етномережа самодостатніх українських громад без первинного керівного центру. Вона дещо нагадує громадський рух за здоровий спосіб життя і розбудовується знизу догори. Координуючі органи АРСА створюються громадами Етномережі тоді, коли вони вважають це за потрібне.

Багато людей внутрішньо здригається при слові «Арійська», особливо разом зі «Стрілецька». Чи не занадто провокативна назва для духовної громади?

В умовах інформаційного перенасичення сучасні організації використовують яскраві, «ударні» бренди. Назва, символіка, гасла повинні привертати увагу і викликати зацікавлення. Бренд АРСА спроектовано саме з цією метою. Він вдало поєднує демонстративність і респектабельність.

Символіка також «ударна»?

Графічним символом АРСА є знак Сонцебіг, відомий також як «Сварга Великого Переходу» або «Арійський стандарт». Він розроблений на основі сварги, датованої серединою 6 тис. до н. е. Під знаком сварги творилася Трипільська цивілізація. Актуалізація трипільської сварги вказує на цивілізацієтворчі завдання Асоціації — перехід до нової екоцивілізаційної ніші.

Сварга АРСА відрізняється від класичного Сонцебігу відсутністю зовнішнього кола, що вказує на відверте домінування творчого, атакуючого, перетворюючого начала.

Асоціація має жовто-блакитний прапор: угорі — сонячно-жовтий, що символізує творче божественне начало, а внизу — блакить, що символізує пасивну матерію, яка потребує творчого впорядкування і одухотворення.

Який девіз АРСА?

«Атакуй першим!» Це означає: твори, виявляй ініціативу, випереджай конкурентів, прагни стати кращим. Це головне гасло.

Є ще й інші?

«Пізнай істину — і у твою кров увійде Сонце!»
«Тому, хто не опанував науки добра, всяка інша наука тільки шкодить»
«Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими»
«Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть»
«Народжені повзати, зійдіть зі злітної смуги!»
«Лежачих не б’ють — по ним ходять і витирають ноги»
«Ми не фантазуємо: ми розраховуємо! Але для того, щоб розраховувати, ми спочатку фантазували»

Які завдання ставить перед собою АРСА?

1. Світоглядні: просвіта українців, поширення знань, формування адекватних уявлень про реальність, пізнання себе та своїх потенційних можливостей, здоровий спосіб життя, гармонія з природою.

2. Організаційні: гармонійне структурування світового українства, формування злагодженої, ефективної та самодостатньої етномережі.

3. Технологічні: опанування передових технологій самозцілення, телекомунікацій, виховання, навчання, охорони природи.

Яка структура Асоціації?

Як етномережа вона складається з різноманітних громад: професійних, територіальних, за інтересами тощо.

Як духовна громада вона умовно розділяється на три частини:

— «АРСА освячуюча»: мислителі, священики, науковці, митці, аналітики, журналісти, художники.

— «АРСА воююча»: державні та соціальні організатори, громадські активісти, правозахисники, політики, військові, спортивні тренери, інструктори з туризму тощо.

— «АРСА підтримуюча»: симпатики, які надають підтримку «освячуючій» і «воюючій» громаді в міру своїх можливостей — і самі отримують від них підтримку.

Як стати членом Арійської Стрілецької Асоціації?

Для початку треба мати бажання стати арієм, тобто сонячним (див.: Як стати арієм). В основу свого буття треба покласти «Три золоті правила арія»:

1. Оздоровлюйся!

2. Роби те, що любиш!

3. Тримайся за своїх!

Головне — зміна свідомості людини, очищення її від страху, стресів, помилкових стереотипів. У душі арія світить сонце (див. Арії, діти Бога). Така людина стає вільною і впевненою в собі, в неї досить швидко покращується здоров’я і налаштовується гарна доля, адже чисте притягується до чистого.

У людини, яка здійснила самоперетворення і стала арієм, виникає природне бажання поділитися цим даром з іншими людьми. Дати їм знання, навчити самозціленню, познайомити з іншими сонячними людьми. Тому найкращий шлях стати членом АРСА — створити свою громаду АРСА — територіальну чи екстериторіальну, професійну чи як клуб за інтересами. Корисно створити власний сайт або блог. Обмін досвідом можна здійснювати на форумах «Народного Оглядача» phorum.sd.org.ua

Як створити громаду АРСА?

Громада починається з лідера-засновника, який здійснив самоперетворення згідно з рекомендаціями документу Як стати арієм. Якщо в процесі практики самозцілення він вивчає напам’ять абетку Сенсара (всі цифрони і звукони Живого Слова), то набуває статус Стратега.

Стратег відрізняється від звичайного лідера–організатора тим, що є цілителем і перебуває в постійній єдності з планетарним егрегором АРСА — психоенергетичним банком Асоціації, черпаючи звідти додаткову Силу.

Базова організаційна структура громади — трійка обраних Стратегом духовно близьких людей. Повноцінна громада АРСА називається «гродер» (громада-держава).

Це вже починає нагадувати гру…

Саме так (див. Живи граючи, твори дерзаючи!). Це прадавня арійська традиція — робити важливі речі весело, з піснями і танцями. Козаки й воювали граючись. До речі, одне з гасел Третього Гетьманату — Безпечно. Чисто. Весело. Гра в Арійську Стрілецьку Асоціацію називається «Гродери Аріана». До неї може включитися будь-яка громада, яка має волю стати гродером.

Чим гродер АРСА відрізняється від звичайної громади АРСА?

Гродер є самодостатньою одиницею, в якій відображена в мініатюрі вся АРСА. Подібно як в голографії фрагмент зображення несе в собі інформацію про все зображення.

Якщо говорити конкретніше, то в гродері є: Стратег, Мета, Каркас, Дух і Кров:

1. Стратег — лідер-організатор, що володіє технологією Живе Слово, знає напам’ять базові тексти, завдяки чому перебуває в психоенергетичній єдності з егрегором Арійської Стрілецької Асоціації і може ефективно навчати членів гродера.

2. Мета гродера визначає його спеціалізацію в справі творення держави Третього Гетьманату цивілізації Вишньої Борії.

3. Каркас гродера — базова організаційна структура. Це трійка обраних Стратегом духовно близьких людей: Ефектор (директор, керівник виконавчої структури, головний адміністратор), Радник (керівник зовнішнього моніторингу, голова ради експертів), Координатор (корпоративний секретар, аудитор, голова ревізійної комісії).

4. Дух гродера — спільний інформаційний простір, що твориться завдяки системі внутрішніх оперативних комунікацій. Це локальний егрегор гродера, що є частинкою глобального егрегора Асоціації.

5) Кров гродера — власна віртуальна валютна система (віртуальний банк) як засіб ефективного обміну життєвою енергією членів гродера.

Що дає людині участь в Арійській Стрілецькій Асоціації?

— Якісне середовище духовно близьких людей, сприятливе для творчої самореалізації, культурного зростання та оздоровлення;

— можливість впливати на політику гродера і всієї Асоціації, брати участь в управлінні через внутрішні вибори, референдуми, соціологічні опитування;

— вищий рівень фізичної та правової захищеності (в залежності від потужності свого гродера і Асоціації в цілому);

А що в перспективі?

— Вищий рівень забезпечення товарами, послугами, якісними продуктами харчування через створення споживчих товариств;

— вільну економічну зону для реалізації власних бізнесових, наукових, культурно-мистецьких проектів;

— зручну систему миттєвих фінансових операцій;

— безінфляційні грошові накопичення, забезпечені організацією гродера, довірою його членів та валютним резервом (це особливо важливо на тлі нинішньої інфляції валют та неминучого обвалу світової фінансової системи);

— можливість миттєво підтримати грошима ті суспільно-корисні заходи, яким ми симпатизуємо, але в яких не можемо фізично взяти участь;

— можливість за прикладом Творця Всесвіту весело творити новий світ і все більше ставати господарем життя — дбайливим Паном-Господарем.

Ставте нові запитання і отримуйте відповіді на форумі

--------------------------------
В тему:

До 360-річчя Української козацької держави: патріотична гра "Джура"

Справжня Народна Самооборона. Досвід американської демократії

Пошуки Грааля: Туристичний клуб АРСА відвідав Переяслав-Хмельницький

Заснування Арійської Стрілецької Асоціації — першого рівня мережевої гри Вишня Борія

Нумерологія і символіка Переходу

Глобальна криза і Великий перехід

Як стати арієм

Живе Слово за 5 хвилин (для тих, у кого мало часу)

Атакуй першим! “Рідна мода” продає футболки Арійської стрілецької асоціації

Шеврони Арійської стрілецької асоціації (АРСА)

Українська етномережа

Земля Сонячного Вепра: Борія, Гіперборія, Вишня Борія

КОМУ ВНИЗ. Ліра. Вишня Борія (аудіо, 4.02 Мб)

Третій Гетьманат

Безпечно. Чисто. Весело

Україна — творче суспільство. Так чи ні?

Творчий клас

Як створити державу нового часу

Новий Суспільний Договір

Нова Угода партії снайперів

Мораль – засіб виживання і розвитку суспільств
 

Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Футболки з трипільською свастикою і драконами – для прихильників і прихильниць «Народного Оглядача»

Робимо собі та друзям подарунки – стильні футболки з трипільською символікою Великого Переходу. Свастя – це символ, що притягує Святість і Щастя. Традиційне привітання «Свастя!» (сва з тя) означає «...

Останні записи