22 повідомлення / 0 new
Останнє повідомлення
Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Особистий розвиток - процес становлення Творця

Чи можна стати Богом? Якщо так, то як саме? 1. напрямок можливого спілкування в заявленій тематиці планується в системі координат, де початком всього і вся серед безмежних просторів життя для людської особистості є Божественне сотворіння цього "всього і вся" у нашому Всесвіті, в т.ч. і людини, як явища. Вочевидь, що дякуючи Творцеві, і, ймовірно, Його Творцеві, маємо вільну волю робити вчинки і маємо свободу для безкінечного особистого зростання. Вочевидь, що можливість такого зростання закладена в нас від Початку. В тому числі, виражена і в нас тілесно, - а саме, і в існуванні й інших органів чуття, аніж звичній нам п"ятірці-шестірці початкових. Зрозуміло, що всі шляхи самовдосконалення і набування Себе ідеального, достатньо самобутні, але ціль очевидна - безмежне зростання особистості у всіх якостях "людяності". Насамперед, маю сподівання, буде йтися про реальні техніки, що допомагають якісно зростати особі. І, в першу чергу, опираючись як на допомогу Вищої Енергетики, так і на животворні традиції в т.ч. й українства, дані нам Промислом на рідній землі. Не відкидаємо і всі ті знання, і практики, які поширилися нашими предками земною кулею. Але домінантою є Любов, Віра, і Вища допомога нам на доброму шляху. Цікавить дійсна конструкція людської особистості, межі можливого для нас в цьому і не лише в цьому, світах. А також - постійне уточнення понятійного фундаменту "під ногами", як одного із надважливих чинників, що дозволяє подальше зростання особи. - техніка, для індивідуального зростання, що опирається на опановування все нових і нових енергетичних рівнів, на яких досягається рівновага нашого "я" тими чи тими шляхами...

..................................................

Допускаємо, що таким чином - через аналіз вже знаного, через опанування власної енергетики, через активацію наявних у нас нових чуттів, можемо дістатися не лише до додаткових  каналів достовірної інформації (із Всесвітньої Свідомості), але й можемо забезпечувати подальше зростання нашого єства найприроднішим чином, тобто так, як це замислив щодо нас Творець.
 Приймаючи за цілком ймовірне те, що в загальному відомі наші стани у цьому світі такі -

1) "звичного" "самоусвідомлення", тобто буденного мисленного зв'язку особи з явищем свідомості,

2) поверхневого сну,

3) глибокого сну

4) медитаційні стани

5) стан усвідомленого звернення (занурення) і бажано саме  до Найвищих Сфер (Творця).

Що саме стан 5) може бути єдиним прийнятним для розвитку реального зростання єства в інформаційно-керівному каналі Творця, всі можливості для реалізації чого є в кожному з нас від Початку. І це все забезпечено існуванням відповідних органів і прописаних у нашому "біосі" вмінь.
Інша справа, що для відсутності хаосу, мають бути природні підстави для усвідомленого включення нових і нових людських здатностей в кожному з нас.

Наразі є сенс розглядати наше єство, як цільність, хоча є підстави бачити цю цільність, як, щонайменше, трискладове поєднання наших "нижчого", "середнього" і "вищого "я".

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
   5) стан усвідомленої медитації

Отже
 

 5) стан усвідомленого (екстрасенсорного) звернення (занурення) до Найвищих Джерел, Сфер Творця - це, вочевидь, стан нашого "я", оснований на чутті "вищих керівних частот"  Вищої енергетики, - цілком природний стан нашого існування, чи перебування.
Тобто, це також і той новий, долучений до попередніх, рівень буття, де наш мозок також здатен вибудувати потрібні ланцюжки мисленнєвих зв'язків для проникнення в ті шари загального для всього живого явища свідомості, котрі відкриваються вже після активізації відповідного чуття в нас, і гармонізації нашого єства на відповідних рівнях.

І це вже значно тонші сфери особистого реального буття, які опираються не стільки на початкові основні чуття (первинні, тваринні, органи, котрі, на жаль, невпинно згасають від першого дня  нашого існування у цьому світі), на їхнє розширення  в т.ч. і в інтелектуальній сфері, в так званій царині інтелектуально-логічної чутливості (більш "чоловічий" вимір) чи ж бо комплексної містерійної чутливості (т.з. "жіночий" вимір), але й на реальне чуття т.з. "Високих керівних частот", передусім сердечного чуття.

 5 стан у "техніці усвідомленої медитації", опирається на реальне чуття особою власної біоенергетики, найкраще, строго керованої двосторонньою роботою "екстрасенсорних" каналів серця.

Включення "себе" для зв"язків через серце дозволяє практично активувати єдиний оптимальний для нас канал взаємин із керівними сферами вищої енергетики Життя.

Недаремно кажуть, що Бог (саме Творець) є любов, а любов проходить виключно через наше серце, тому цей канал має діяти і цілком відчутно.

Будь яке інше керівне "підключення" до нашої власної біоенергетики, тобто, без контролю серця, вкрай небезпечне саме з огляду можливого підпорядкування нашої енергетики не тим, нижчим духовним полям і сутностям, і, зрозуміло, не тим скеруванням.

  Включитися через серце дуже просто, ми в дитинстві так і живемо - із включеним серцем, напевно очікуючи, що, як і всього іншого, навчимося з перших днів життя, і, в першу чергу, - від батьків. Одначе, батьки, зазвичай, не досягли відповідних рівнів розвитку, тому те, що мало би зайняти пару тижнів часу у грудного маляти, розтягнеться, в кращому випадку, на десятиліття особистого досвіду.
 Зважаючи на те, що років після 20-30, ми майже всі серйозно отруєні "інформаційно" і перебуваємо у стані особистого енергетичного хаосу, в т.ч. і через закриття нас з Того боку , проте все легко поновлюється, якщо такі прагнення в нас виникають.

Хоча  відразу гостро  постає питання базису, тобто того понятійного фундаменту, з яким зустрінеться після нашого самовідкривання Вгору (крізь серце) зворотній керівний ( насправді цілісно-комплексний) канал від Творця.

Тобто, якщо від нашої сутності, від нашого "я", Вгору відразу хлине (передусім, емоційна, чи сенсова) отрута, то канал знову ж таки автоматично і перекривається.

Нічого страшного, можна все виправити ( в собі, і з отрутою, котру ми сприйняли тут, як істину), і наступне включення буде вже більш успішним, і більш тривалим. І це - найголовніше - тривалість практики, що переростає у  нові здатності.

 Включення-підключення цього каналу, постійний контроль за його відкритістю, дозволяє вийти в подальшому на постійне і поглиблене перебування в 5) стані. А  отже і в стані відкритих взаємозв'язків із Вищими сферами, у  здійсненому разом з Вищою (!) допомогою виборі дій і рішень, а також і в  отриманій Звище доцільній реальності, в першу чергу, реальності подальшого зростання - із опануванням все вищих енергетичних балансів нашого "я", з додаванням все вищих рівнів нашого особистого перебування, де ми повноцінно врівноважені.

І хоча на нижніх рівнях "паралельні не перетинаються", а на вищих - "паралельні - перетинаються", і "краще - таки ворог хорошому", та наші особистості таки набуватимуть у цьому процесі (згармонізованих Звище)  абсолютно  нових умінь і властивостей - як в духовних вимірах, так і в матеріальних сферах, що і є свобідним розвитком єства в рамках явища "людини".

Тобто, "релігії" і різноманітні "гуру" - з певного рівня "самозаймання", стануть зайвими, не вищими, а нижчими інституціями суспільства...

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Стійкість і рівновага в житті - це і є мудрість особи

 Мій скромний досвід  щоразу доводить мені, що більш ніж важливо - постійно коректувати ( з чутно енергетично відкритим серцем) понятійний фундамент власного світогляду, якісно уточнювати його. Передусім, реально виходячи з вимог рівнів, до яких доріс.
Будь-яке викривлення, будь-яка аксіомна, постулатна неточність "!під ногами" вже трохи вище, вгорі, дасть неприпустиму велику похибку загального відхилення єства від строгих вертикалей істини, і, в кращому випадку, - рівень залишається неосягнутим. Але в гіршому - хаос може поширитися і на буцімто вже опановані, осягнуті рівні. В першу чергу, якщо з якоїсь причини закрився "сердечний канал". Тобто, він раптово може виявитися відключеним чи нами самими, чи Згори, і, як наслідок, цілковита сліпота і "не ті збіги обставин"...
 Щоби цього не сталося, маємо відчувати і поновлювати свою рівновагу в цілому і на всіх своїх рівнях, але робити це, зазвичай, виявляється можливим вже не суто  особисто, але тільки з Кимсь  чи Чимсь - через "відкрите серце", що, власне, тільки так і відбувається. Прощай "самість" і це не зле, бо "я" таки залишається разом із легкістю буття.

 В математиці, до речі, є навіть цілі теорії і практики описання і досягання стійкості систем, а отже і рівноваги, тому можемо опиратися і на строго науковий підхід в цьому питанні.
Мало того, наука чудово розуміє і користається терміном "добротність" - що таки міцно пов'язано із енергетичною стійкістю системи.
 Тож наука давно вже строго пов'язана з філософією. Та й чому би так не було. Та ж фізика колись була тільки розділом філософії.
А сама філософія - як "любов до мудрості" - хіба не являє своєю назвою універсальну формулу розвитку всього живого?  Любов - як дія Творця, мудрість - як особиста стійкість і рівновага.
Тож і маємо - з реальним чуттям у серці тільки й можлива рівновага на шляху до Творця. Бо любов саме до Нього і веде.
Тому, найголовніше серце, точніше, орган чуття - серце. Нехай окрім серця, в процесі онтогенезу, з"являтимуться й інші, ще мало відомі нам чуття, точніше, їхні гармонійне поєднання, та це вже буде потім. А на початку шляху маємо керуватися суто чуттям відкритого серця, інші неймовірні здатності обов'язково прийдуть пізніше, керовані Згори саме крізь канали серця.

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Що заважає особистості розвиватися далі й далі?
Найбільшим ворогом, що закриває нам шляхи розвитку, можна вважати, в першу чергу, тільки нас самих. Окрім не фільтрування, не відкидання того недоброго, що пробує пробитися до нашого серця, і понести спотворення далі, Вгору, як то відгомін низьких емоцій, чужого негативного впливу, тощо, є ще суттєві проблеми нашого понятійного базису, котрим оперуємо постійно, і котрий наповнює нас отрутою непорозуміння з Вищим. І це не тільки тотальні перекручення сенсів окремих слів, це, часто і банальні мовні штампи - звичні форми висловлювань, які ми щоденно вживаємо.
 
Ось, наприклад, як тільки ми не трактуємо "любов", там і "любов зла - полюбиш і ..." забуваючи, що Бог (Творець) є любов... Як тільки не говоримо щодо віри, і віримо будь-кому і в будь що, але віра - стосується виключно Творця, хоча і віра здатна на шляху від нас до Нього проникати крізь різне, даючи справжню оцінку цьому різному...
А як вам високочоле прислів"я, що мовляв "дурень думкою багатіє"! Це отже значить, що думати не варто? І енергійний та бездумний - це наш портрет?
Або ж, чи не "найулюбленіше" наше, виплекане пузатими і чорносутніми служителями різних релігій - це "людина зла"!
Звище ж бо чомусь вважається, що людина - це добро, це - добре. Але ми толковіші - і ми чогось вважаємо, що все якраз навпаки.
Але Звище йдеться про людину, як про еталонне Явище!
А у нас йдеться про сусіда чи сусідку, або ж іще про щось конкретне, про особу, про індивідуума, про нелюда на посаді, тощо...
А ще наше улюблене - розмови про силу. Про її Вище призначення і вражаючу розмаїтість. Тут вже польоту фантазії немає меж..
Часте нагадування нам звідусіль про потреби заволодіння Силою здається непримітним і безособовим, але ці нагадування не такі випадкові, як здавалося би, і категорично шкідливі нашому розвитку. Бо чи не сила завжди інтегрується у особисту владу, у всесилля, у всевладдя, в чиюсь абсолютну владу - а це зовсім інша "вершина" - яка фокусується, нмсд, глибоко під пеклом. Та й чи дана нам Звище воля-вільна, та й свобода, хіба вони не протилежні формам влади над нами, а отже й силі, проявам сили?
 
Досвід показує, що не наша та чи та сила дає нам можливість розвитку, а точність, якість, позиціювання, надійний понятійний фундамент під ногами, який здатний уточнюватися, зрештою, все тонші і тонші чуття. Чимраз вища енергетична рівновага нашого зростання не потребує Сили, але якості - і чим ближче до Сонця - тим маєш бути прозоріший, - чим чистіший для Божого Світла, тим глибший і точніший, величніший резонанс особистості з "високими керівними частотами" Промислу.
 
Ось компас - начебто не має в собі сили, а точно вказує туди, куди повинен вказувати за рахунок збігу внутрішньої зовнішньої природи. Утім, компас можна збурити значно меншими енергіями, якщо вони поруч... Коли нам нав"язують силу, ми забуваємо про тонкість, про найтонші наші сприйняття - про індивідуальний розвиток нашого єства в дотриманні пропорцій і гармоній, на яких побудований світ від Творця... Не цивілізаційний світ, котрий руками громадян і не тільки ліпиться, а саме справжня реальність. Ми вже в досконалому світі, і тут немає з ким боротися, потрібно просто зростати - і в нас є все необхідне для цього,є серце - в якому любов і "високі частоти" керування, є власна біоенергетика, яка запалює нову чуттєвість, коли стара поволі відходить на другий план.
 
Ми зростаємо не тоді, коли стаємо ніби то сильнішими, ми зростаємо, коли знаходимо все вищу рівновагу, - а її можна знайти лише додаючи якості (див. "людяність"), наповнюючись ( в першу чергу через реально чутну нашу особисту енергетику) Вищим світлом, Вищою допомогою.
 
Цілісне єство, яке виросло над юністю, над егоцентричністю захищеного періодом дитинства нижчого "я", перебуватиме далі в зовсім інших умовах і законах буття, де змінюються і властивості й матеріального світу.
І нова, більш зріла цілісність єства - багаторівнева і зрівноважена, - впливатиме на навколишній "цивілізаційний світ" більш низьких рівнів не силою, а однією своєю людяною присутністю - найчастіше незримою присутністю. Свідченнями Вгору саме від такої особи будуватиметься більш висока і якісна реальність для всіх.
 
І щодо, наприклад, т.з. Святого Духу, Творця - то аж ніяк не можна їх вважати Силами, бо ми у їхньому світі, в Них і перебуваємо - тож важливий лише точний напрям, який Вони нам дають, а час і сила для руху в тому напрямку не здаються особливо важливими, бо цей рух внутрішніх надбань.
 
Тож після зростання, під час зростання, єство проявляється у все тоншому і якісному доброчинстві, але без боротьби з ніким стороннім чи із собою. Так, "боротися" за свою Батьківщину, наприклад, повинні (якщо вже таке сталося), але самому із собою боротися - це таки збочення. Просто зростати над собою вчорашнім.
Світло ж бо не бореться з пітьмою, світло просто поширюється і висвітлює все, колись темне.
 
Проблеми не вирішуються там, де вони існують. Вони тільки переростаються нами. І таким чином усе попереднє остаточно врівноважується кращим нинішнім...
 

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Уточнення фундаменту. Людина чи гравець, буття чи гра?

Повертаючись до питання ототожнювання "людини" із "гравцем", хочу висловити таке своє бачення: Людина як і її Творець не є в цілому у нашому світі гравцями, бо для такого припущення існування явища людини в одному НАШОМУ СВІТІ було би замало. Проводячи найпростішу аналогію із ігровим майданчиком і перебування на ньому і поза ним "гравців", можна зауважити, що, розум людини, її реальне буття повинно було би постійно особистісно, і масово, стале виходити за обсяги поля "земного світу". Тобто, є ОБСЯГ БУТТЯ індивідуума, де правила і закони навіть фрагментарно цією особою усвідомлюються вельми і вельми поверхнево, - ми їх сприймаємо на кожному осягнутому нами рівні знову і знову, - і є, скажімо, проекції цього нашого малоусвідомленого Буття на площину цивілізації, чи на інші площини. Ось ці проекції якраз і здійснюються за НАШИМИ ПРАВИЛАМИ, і саме їх і можна назвати ГРОЮ, але ТВОРЕЦЬ до наших правил вироблення проекцій (насправді т.з. елітою) немає прямих стосунків, звідси і вся безглуздість закидів Творцеві, що як він міг допустити те чи інше...
Словом, шахіст - за межами шахів, не гравець, і футболіст - за межами футболу - не гравець. Як і м'яч - що не перебуває за межами футболу - не гравець. Для м'яча, чи шахової фігури - поле гри, з певним припущенням звісно, і є їхнє буття. Але ні шахова фігура не є гравцем, ні м'яч...
Тому в жодному випадку людину не можна утотожнювати з гравцем, бо в такому випадку, нмсд, виникають настільки потужні і руйнівні для особистості, котра так себе називає, протиріччя, що про подальший розвиток в СИСТЕМІ ПІЗНАННЯ ВСЕ ВИЩИХ ПРАВИЛ (чим і є буття) не може бути й мови. Конфлікт буде саме між примітивними "правилами гри" особистості, чи сукупності особистостей і самим безмежним буттям. Наслідок, руйнація, втрата особистості...

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Доктор Смалець
Зображення користувача Доктор Смалець.
Наш світ не є досконалим, і

Наш світ не є досконалим, і це дуже добре, на мій погляд. Творець заклав у цей світ потужні закони і механізми для розвитку і вдосконалення, але навмисно залишив місце для праці нам - Божим дітям. Адже "по образу і подобію" означає, що Він поділився з нами також і даром творчості - нестримним потягом до зміни і вдосконалення навколишнього середовища. Діти є діти - наш досвід творців ще дуже короткий (в історичному плані), а сверблячка щось постійно творити зумовлює появу не тільки колеса, космічних кораблів і "джоконд", але також "чорних квадратів малевича" і ядерної зброї для самознищення. Та все-таки, Творець безмежно довіряє своїм дітям і навіть дозволяє їм гратися сірниками, бо найголовніше, що Він у нас заклав - це Любов, яка не дасть нам пропасти. Любов дає нам Силу - як же може інакше бути вдосконалений цей світ? Тільки нашими зусиллями - у Бога немає інших рук, крім наших. Якщо я будь-яким чином змінюю цей світ на краще, гадаю, що мій духовний "рейтинг" збільшується автоматично, без допомоги медитативних практик. А завдяки недосконалості світу, ми маємо величезне поле діяльності. Тільки дуже важливо відчути і знайти свою справу, бо комусь до душі творити поезію, а хтось має позамітати вулиці і вичистити власну країну від різної погані. І без Сили, мабуть, не обійтися ні поету, ні воїну.

Миро Продум
Зображення користувача Миро Продум.
Золоті слова, Докторе! Просто

Золоті слова, Докторе! Просто супер! 

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Улько Коломийський
Зображення користувача Улько Коломийський.
Я вважаю , щоб дати

Я вважаю , щоб дати визначення чи Досконалий світ чи ні нам потрібно Досконало сприймати світ і Досконало сприймати себе. Бо без цього стверджувати що світ не Досконалий подібно до лисиці з байки про лисицю і виноград , де лисиця ніяк не могла дострибнути до винограду , а потім сказала "він ще зелений".

Доктор Смалець
Зображення користувача Доктор Смалець.
Доктор Смалець є невід'ємною

Доктор Смалець є невід'ємною частинкою цього світу. Якщо Ви, шановний Ульку, натякаєте на мою некомпетентність у шляхетній справі роздавання всіляких визначень, то...  перепрошую, але Ваш коментар якнайкраще підтверджує моє припущення про недосконалість світу, у якому таких як я дуже багато. :-))

Улько Коломийський
Зображення користувача Улько Коломийський.
Я вважаю що ідея повинна бути

Я вважаю що ідея повинна бути самодостатньою і розглядатись сама по собі , не залежно хто її озвучив ( чи дитина , чи президент , чи Улько чи навіть Доктор Смалець , за винятком тих випадків , коли потрібно визначити "звідки вуха ростуть") . Можливо світ є Досконалим для Досконалих , і щоб  збагнути його Досконалість потрібно стати Досконалим . І в цьому логіка . Чому світ повинен бути Досконалим для не Досконалих ? І тут я з Вами погоджуюсь , що нам дано свободу вибору , чи вдосконалюватись і пізнавати , щоб осягати його Досконалість , чи втручатися в нього ,"вдосконалюючи" перелаштовувати під свою недосконалість , чи просто скласти руки і вважати його недосконалим. Я вважаю що теперішня "не Досконалість світу це результат людського втручання " Я Вас дуже поважаю , і ваші цікаві думки і ідеї. Але пригадую , в одній передачі було поставлене питання , чи можна сперечатися з генієм ? І мені сподобалась відповідь , що можна і потрібно , і в суперечці геній підтвердить свою геніальність , перепрошую за чужу тавтологію. 

Доктор Смалець
Зображення користувача Доктор Смалець.
Все вірно. Кожен має свободу

Все вірно. Кожен має свободу вибору, тому один вдосконалює себе і світ, а інший псує життя собі і людям. Щоб відрізнити одне від другого, не треба бути геніальним, достатньо мати щире серце. У мене склалося враження, що у Вас з цим все гаразд, тому я бажаю Вам успіхів на шляху пізнання.

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Щодо Геніїв

[quote=Улько Коломийський]  Але пригадую , в одній передачі було поставлене питання , чи можна сперечатися з генієм ? І мені сподобалась відповідь , що можна і потрібно , і в суперечці геній підтвердить свою геніальність , перепрошую за чужу тавтологію.  [/quote]

Геніїв, шановні колеги, відірваних від якогось явища чи якихось царин, як на мене, не існує. Бо ж Геній - це ДУХ ПОКРОВИТЕЛЬ чогось конкретного, так на Львівській Опері є три генії, а на ковчегах, в яких перебували, на думку древніх, боги - в тч. і на т.з. ковчезі Завіту - були по два Генії...
 Тому, аби сперечатися із Генієм чогось там, треба теж узятися за таку ж справу і сперечатися "по ділу", тобто - креативно і творчо.

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Воїн Світло
Зображення користувача Воїн Світло.
"Всесвітнє дзеркало"

Пам'ятаєте мультфільм (казку) про Крихітку Єнота, який хотів дістатися на другий берег ставка, але страшенно боявся Того, Хто Сидить у Ставку? Єнот робив по-всякому: і погрожував йому кулаком, і замахувався дрючком — усе марно. Щоразу Той, Хто Сидить у Ставку, відповідав Крихітці тим самим. І тільки усмішка розв'язала всі проблеми. У відповідь на усмішку Крихітки Єнота Той, Хто Сидить у Ставку, теж усміхнувся.

Таким чином, будь-які взаємини (із самим собою, людьми, тваринами та всім взагалі) - це мабуть виглядає, як віддання і отримання. Це може бути думка, слово, посмішка, будь яка-дія і навіть бездіяльність. Віддання породжує отримання, отримання породжує віддання. Все, що піднімається, повинно опускатися; все, що йде, має повернутися. Насправді, отримання - це те ж, що віддавання, тому що віддання та отримання - всього лише різні аспекти потоку енергії.

Пройти будь-яке випробування - піти на випробування. Це неминуче.

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Реальна техніка відкриття закритої сердечної чакри

"Активуймо магічний інструмент збагачення" (с)

Як практично і безпечно "включитися" знову?
Відкрити в собі "нове" чуття? Зрештою, як почати відчувати свою біоенергію, а потім і керувати нею?

( не вживати алкоголю в часи осягання, а бажано взагалі  відмовитися, як правило, від нього, як і від інших наркотиків ))

Тобто, подальша ціль  РЕАЛЬНЕ відчуття в собі власної і не лише власної, енергетики, відчуття тих русел, якими наша енергія рухається, де концентрується, чим вона керується.

Найперше в цій техніці, що  легко, але життєво необхідно освоїти - це суто наше серце, маємо відчувати його РЕАЛЬНУ енергетику, чути реальні "високі частоти" в ньому, його реальний голос.
І це як зір, що ловить промені, електромагнітні-хвилі.  Це як  доторк до шкіри ультразвукового приладу - теплі і "тремтливі" відчуття.

Як відчути?

а) доторкніться долонею до серця, до місця, де серце "торкається" легені, визначте його там, в глибині себе,
відстороніть долоню.
Заспокойте емоції, бо вони заважатимуть.

Далі:

б) згадайте найтепліше, найщасливіше у вашому колишньому, нинішньому, чи майбутньому

в) чітко відчуйте при цьому тепло там, в глибині, де щойно була долоня, - в серці,
якщо не вдалося відразу відчути в собі тепла і тремтіння від теплої згадки, пробуйте ще раз, і ще, але без емоцій, без суєтності намірів, і без тла проблем, які обступають кожного в повсякденні...

( Дуже часто цей сердечний сигнал, і наша чуттєвість покращуються, якщо зробити перед пунктом б) 4--5 глибоких вдохів-видихів...)

Та реальні відчуття будуть саме в серці. Це щось на зразок теплого тремтіння, схоже відчуття буває, наприклад, від приладу, котрий лічить ультразвуком...

Вже те, що ви навчитеся чітко вловлювати це тепло, це тремтіння в серці, підніматиме на більш високий рівень енергетичної рівноваги, автоматично посилить звязки з Вищим, включить основні захисти, творитиме нову, кращу реальність для вас.

 Хоча і час від часу ви будете спостерігати самовідключення - причинами чого найчастіше бувають світоглядні неточності, інформаційний вал ЗМІ, різні емоції, в т.ч. від ближніх, тощо, але це дрібнички, все поновлюється.

Далі потрібно просто навчитися постійно тримати це чуття включеним - із відчуттям теплого тремтіння і саме в серці...

Тобто йдеться про ключ, яким запалюється уточнена Згори робота всієї нашої системи - і запалення суто від серця.

Тепло буде час від часу зникати, бо надто багато дірочок у нас з"явилося, чи ж бо інші проблеми даватимуться взнаки, але поновлюємо і поновлюємо це живе тремтіння, плюс внутрішня радісна посмішка - і канал чуття буде міцніти, ставатиме ширшим і все відчутнішим. І це саме та життєва радість і наснага, що нікуди не зникають.

г) далі це тепле тремтіння із серця, у вигляді, наприклад, "сонячного зайчика" , чи "м'ячика" можна катати  по всьому тілу, скажімо перед сном - лягти і трішки потренуватися, розблоковувати закриті внутрішні обсяги, проводити теплі доріжки тілом...

Але відчуття теплого серця постійно має бути - і вдень, і вночі. Чим би не займався.... І "рухатися" потрібно лише із серця... Бажано відчуваючи доріжку усім маршрутом руху...
І це все не уявляти, а чітко чути, відчувати!

Теплий "м'ячик" буде зникати, розпадатися, але ви знову народжуйте його в серці і катайте..

Потім замість того м'ячика, можна навчитися проводити від ТЕПЛОГО серця по тілу суто оті тремтливі безперервні лінії тепла по черзі до всіх точок, до яких забажаєте... Навчіться певний час втримувати їх НЕПЕРЕРВНИМИ. Особливо з акцентом на хворобливі свої місця.

 Далі можна переходити до найголовнішого, що вже, втім, розпочалося, жити в новій реальності Звище.

Бог (Творець) є Любов - а Любов суто в серці...
Робити все з теплим серцем - це саме з описаним вище відчуттям...

 

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Самоперевірка

Відповідь "ні" по всіх пунктах, як на мене, вказує на те, що ви ще  далекі від рівнів, з яких  починається реальне опанування  творчих процесів взагалі, і, зокрема, здатності навіть впливати на те, що робиться всередині нашого організму, не те, що назовні...

 1. Ви реально відчуваєте живе тремке тепло свого серця ? (дуже нагадує теплову й іншу дію ультразвукових приладів)

2. Ви реально відчуваєте, що ваше серце постійно тремко тепле?

3. Ви здатні вивести із серця живе його тремке тепло  і провести своїм тілом?

4. Ви здатні досліджувати питання, про які говорите, які вивчаєте, зважаючи на реакцію власного серця - його енергетичний стан, "його звучання"?

5. Ви здатні реально енергетично "пропускати" через своє тіло Згори Вищу енергетику? Відчуваєте це, користуєтесь цим?


6. В результаті реальної співпраці свідомості + вашого інтелекту + енергетики із Вищою енергетикою, ви здатні перевіряти і уточняти понятійний базис?


7. В результаті реальної співпраці свідомості + вашого інтелекту + енергетики із Вищими сферами ви реально щось творите (проявляєте своє доброчинство) в тих чи тих царинах, які можете пред'явити усім, хто зацікавиться?
.......................

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Улько Коломийський
Зображення користувача Улько Коломийський.
Три роки назад в 2010р до

Три роки назад в 2010р до мене на вулиці підійшли "свідки Єгови". Я знав що більшість людей вважали їх сектантами , cтавились до них агресивно , і не хотіли з ними спілкуватися. (А мені ще зі шкільних років не подобалось , що всі мали бути однакові - коротко стрижені і в шкільній (піонерській формі). Мені часто робили зауваження за те, що я "не стрижений" . Навіть тепер я відволікся , щоб подивитися які у мене колись були пишні кучері , і як я виділявся на фоні інших. Памятаю як я хотів , щоб у всіх були різні довжина ,колір волосся і зачіски , одним словом- свобода. І я дуже зрадів , що якраз я і мої однолітки першими не стали піонерами і відмінили форму , разом з  піонерськими галстуками і значками. Ще памятаю , як ми на уроці малювання малювали червоно-синій прапор , а хтось намалював синьо-жовтий і він мені дуже сподобався , але вчителька сказала, що то - бандитський. А коли повз наш двір проходила колона з синьо-жовтими прапорами , то ми налякались , закричали "бандити" , і побігли розказати про це своїм батькам . Після цього тато взяв мене на віче і попросив щоб мені дали потримати великий синьо-жовтий стяг. Відтоді я і мої друзі стали вболівати за незалежність України і цікавитись політикою (хоча майже у всіх з них ця цікавість скоро пройшла) , і вже на наступний рік Україна стала незалежною , під "бандитським" прапором , а вчителька у нас лишилась та сама.).   Так ось , я вважав що не по християнськи (тепер , завдяки Ігору Каганцю я вживаю хрЕстиянськи) проявляти агресію до привітних "свідків Єгови" і не поспілкуватися з ними , залишивши їх у своїй "правоті" , тай у мене був цікавий досвід ще в підлітковому віці я впустив у квартиру старого каліку "пятидисятника" і ми з ним довго спілкувалися , я ставив йому безліч питань. Потім , коли прийшли батьки , то вони спочатку були незадоволені тим , що я впустив незнайомця до хати , але він сказав їм, що йому було дуже цікаво поспілкуватися зі мною і вони на мене не гнівалися. Ми приємно подискутували зі "свідками Єгови", на зразок боксерського спарингу,  я взяв їхні журнали і ми домовились ще зустрічатись , тим більше, що я працював на вулиці і мав достатньо вільного часу. Ця дискусія стала для мене стимулом вдосконалюватись    як християнин і покращувати свої знання Біблії. Признаюсь , що я до цього часу в дитинстві прочитав лише половину "Старого завіту" , і перестав не памятаю вже чому. Коли нас , ще в школі водили сповідатися в греко-католицьку церкву , то я не пішов до священника , з одного боку тому , що старався бути чемним , а з другого тому , що я вважаю що з Богом потрібно спілкуватися напряму. Хоча я і хрещений в дитинстві в греко-католицькій церкві, але я вважаю , що людина повинна  або робити свій вибір у зрілому віці або бути у пошуках. Я дуже поважаю греко-католицьку церкву за її опіку над українцями особливо у важкі довоєнні і воєнні роки і за її "український дух", але мені не подобається те що вона підвладна Риму, який винищив мільйони людей. А Бог - то є любов ! Я не любив "обрядовість", "церемоніальність", мені не подобалось , що в церкві потрібно довго стояти на колінах , а не сидіти , коли я довго стояв на колінах, то думав швидше це б скінчилося , а не про зміст почутого. Хіба ми повинні виявляти своє ставлення до Бога позою тіла , а не серцем ? Тоді мені до рук потрапила брошурка (не від СЄ) , в якій було сказано , що спасіння можливе лише як дар за віру у відкупну жертву Ісуса Христа. Також там сказано було , що потрібно позбутися всякої   ненависті. І я вирішив духовно зростати. Я перепросив свою колегу по роботі , через те , що одного разу я її обзивав ,бо мені потрібна була якась річ на декілька секунд , а вона нею ще декілька хвилин користувалась. Я їй так і сказав , що вирішив духовно зростати і мені  для цього потрібно перед нею вибачитись. Відкинув ненависть до ворогів як конкретних людей , так і до "братнього " і інших народів. Далі СЄ подарували мені "Новий Завіт". І тут почалося найцікавіше. Я памятаю в один момент, я відчув себе перед Богом у цьому світі як піщинка на краю моря і заплакав. Я не памятаю , щоб з мене до цього ще колись витекло стільки сліз. Одного разу жіночка з СЄ з якою я спілкувався прийшла до мене з дуже красивою дівчиною, мені здавалось що порівняно з усіма іншими вона , як ангел ,вона неначе світилась і на неї не можливо було дивитися , як на сонце. І я вирішив , що можливо це моя доля і я маю піти до них на зібрання , хоча я не збирався ставати СЄ , так як мені не подобалося що вони не голосують і те, що я не бачив у них "українського духу, що вони не ходять у вишитих сорочках , а вся їхня "верхівка" в США розповсюджує продукцію по цілому світу, де розписують як представники різних народів люблять свої країни , їх природу і традиції. Крім того , паралельно я спілкувався з баптистами , і вже не    памятаю куди я перший раз пішов , але це було практично одночасно. У СЄ я був всього 2-рази , а до баптистів ходив декілька місяців. Одного разу я на 9 годину пішов до СЄ . а потім звідти до баптистів. Так от в той день , коли я перший зайшов до СЄ , вони всі неначе світилися , і я вирішив що я також хочу стати таким , доброзичливим урівноваженим і життерадісним , але саме приміщення мені не сподобалось , воно було якесь продовгувате і вузьке, багато людей сиділи близько один від одного, мені не було комфортно. І тут я побачив знайому дівчину (іншу) , я памятаю , як я сміявся до неї і її подруги(не СЄ), а вони до мене , то було десь у 2007-2008 році. Я сміявся до них бо для мене вони були , як каченята. І вночі після цього дня , відбулися дивні речі, Я хотів думати про першу дівчину ,а думки крутилися про другу. Тоді я був у напівсонному стані, я ніби дивився якесь слайд шоу, хоча мені сни сняться дуже рідко та й ті без картинок. Зараз попробую приблизно дещо згадати. Я вже не памятаю точну послідовність.Але тим не менше.Після якихось картинок , я побачив якесь зелене дерево ніби я там був на вулиці хоча що то за місто і дерево . Інший епізод на мене зверху наближався силует "голови якогось старця" , як  на стародавніх іконах і я задихався , І я чомусь( можливо того що я був у той день у СЄ )  ніби продихав на вдиху Єгова, Єгова. Далі цей силует щез і я побачив "ніби ангела" він був якогось фіолетово-неонового кольору він був від мене напів обернутий ,ніби спас мене і віддалився , я крил не бачив і була чомусь думка , що можливо це я зі спини.Була ще передімною тонка стрічка на якій ніби з одного боку білі ангелики а з іншого чорні і я якось мружив очі і крутив головою і перетягував білих ангеликів щоб вони витіснили чорних.  Далі контури чоловічої і жіночої голів які наближалися до поцілунку . Далі я відчув таке блаженство, а через декілька хвилин заспівали пташки. А далі я гадав що це на мене Святий Дух зійшов , була ще думка що може це просто гармонія внаслідок перепрограмування мозку. У мене мозок та й весь організм працював зовсім по інакшому , я не знав що таке втома , мені здавалось що я " фізичний" відсотків на 5 а решта "духовний". Я схилявся до думки що на мене зійшов Святий Дух  і я хотів зрозуміти яка моя місія. Я старався зростати у вірі і в любові.Не раз були випадки що до мене юнаки підходили провокуючи мене ,  але кожного разу я знаходив такі слова і дії , що ми розставались, як найкращі друзі. Це все було дійсно як гра на ускладнення. Я знав що я не маю боятися, бо я не маю сумніватися в Богові. Я старався вдосконалюватись у  3 напрямках - як Хрестиянин , як Українець , і  як Мислитель Також фізично я і до того тренувався.. Я вибудував для себе шкалу цінностей : Бог- Україна-Сімя-Я. Я почав вживати вираз , що Бог - не пес , якому можна кинути кістку. Я надумав , що якщо в Україні більше віруючих (Хрестиян)-то Україна повинна бути Хрестиянською Республікою. Ще я вважав , що можливо моя місія обєднати Хрестиян , і у мене була концепція нової церкви . При вході напис : Якщо хтось поклоняється Богу не так , як ти , то хто ти , щоб судити його і хто він ,щоб судити Тебе ?. Я уявляв її сліпучо білою а в середині кожен може чи просто молитись, чи слухати чарівну музику(індивідуально ) чи сидячи . лежачи у спеціальних кріслах. Але я собі знав , якщо  це Бог хоче щоб була така церква то вона буде , а якщо це просто мої фантазії , то Богу всерівно приємно що хтось хотів для нього постаратись. Так от я відчув "своє світло" і СЄ перестали для мене бути "світлими". І раз я просто вдітий cпілкувався з ними в парку і підійшов чоловік і він до них був непривітний і вони з кислими обличчями , а я з чоловіком поговорив і він сказав мені най тобі Бог помагає , а я приємно посміхнувся і сказав дякую , нехай вам Бог допомагає. В той час у нас зранку по телебаченню показували передачі з Кеннетом і Глорією Коупленд і це мене дуже підживлювало. Також мені дуже подобалось у баптистів , у них простора церква з приємною атмосферою, вони самі собі обирали лідерів, там був і прекрасний хор і музичні інструменти. І багато чудових людей з їхнім досвідом. Я тоді був знайшов , якщо я не помиляюсь що до 2 світової війни в Україні була ідея обєднання Української Автокефальної Православної церкви з Протестантами. Народний Оглядач також відкрив для мене багато чого ,але я ще не все був готовий сприймати , я хотів вірити , але боявся , що я просто хочу вірити в те що мені подобається. Книгу "Пшениця без Куколю" я лиш тепер читаю , але дивлюсь що в ній є вже щось з того що я читав на сайті. Я тоді міг цілими ночами шукати різні статті. А ще часто коли я починав чинати Євангеліє і мої думки летіли що я помало просувався в читанні. Було таке відчуття. Що щоб добути золото то потрібно перелопатити тонни породи , а я ніби підставляю долоню і все золото в руці. У мене є один знайомий , то він мені все задавав нецікаві для мене повязані з технікою питання. То раз я настільки занурився в роздумах , що це зі мною - Дія Святого Духа - Чи просто гармонія , що я спеціально попросив його говорити до мене , щоб я "винирнув". Я тоді дуже полюбив вистави , а у нас в Коломиї дуже хороший театр. То я через виставу пропустив матч Чемпіонату світу з футболу , який я дуже люблю . Кожна вистава давала мені багато відповідей , але виникало ще більше питаннь , тобто мої горизонти розширювались. Доречі я любив іти на балкон ,не памятаю як він там називається і сам або з невеликою кількістю людей дивитись звідти. І ще мені дуже сподобався виступ біля Собору  , там ще цегла була навколо на якій сиділи люди - християнського колективу "Як Марія" Я хотів розібратись в своїх почуттях і знав , що я зможу прожити і сам. Так  от Перша дівчина у мене асоціювалась з Венерою - З космічною красою (була русявою) і взагалі якась "далека". А друга навпаки , асоціювалась з земною красою,(коричневе волосся) і краса її не така показна, але вся вона така "близька". Але раз мені спочатку сподобалась 1-ша то я попросив 2-гу що нехай вона передасть 1-й , що я би хотів поспілкуватися з нею , і якщо вона схоче то може спробувати стати моєю дружиною , якщо 1-ша не схоче , тоді вона сама може спробувати і дав їм час на роздуми - 2 роки. Я не знаю чи сказала вона 1-шій. Ми з 2-гою далі спілкувалися, але я її не запитував . А потім , я по натурі така людина , що не можу працювати в холосту. Я хотів реалізуватися у різних напрямках ,  у мене було багато ідей , але не було з ким їх реалізувати. І я розчарувався і впав назад у "нікчемний" фізичний стан і став думати що то зі мною було. І в мене були питання ? Чи можу я повернутися , чи я вже недостойний. Також були питання чи хочу я повернутися , чи жити мені в "матеріальних стандартах". Потім якось поступово я знов став просто читати статті на Народному Оглядачі  а також мені "впарили" книжку "Велика Боротьба" , яка посприяла моєму камбеку. Знаєте раніше я асоціював себе з "Воїном Світла" і скажу відверто , я мріяв не про рай , а взяти участь у битві на стороні світла і щоб Ісус міг на мене хоть сперти свій ніготь. Але для цього потрібно зростати у вірі і любові. Вибачайте що я все намісив. Дивлюсь що я цілу ніч не спав , 10 годин це писав і спати ніц не хочу , але пора вже на роботу збиратись. Я якось раніше хотів все написати , але не був в тому стані щоб все описати, навіть для себе.

  

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Свій Шлях

Шановний Улько Коломийський, не зупиняймося, йдемо далі. З відкритим серцем. Ми можемо зростати вічно, нам все дано для цього.  Якщо ми знаємо, що повинні зараз, в ці дні робити, якщо ми це робимо, і відчуваємо шлях нашого доброчинства розумом, але, головне, теплим серцем, тоді кожен із нас на своєму шляху. Прийде час і ніхто не зможе вести нас за руку - лише серце, і знайдена нами власна дорога - і це Вічність....

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Миро Продум
Зображення користувача Миро Продум.
Радіймо, Улько! Приємно

Радіймо, Улько! Приємно познайомитись! Все описане мені близьке і зрозуміле. Щиро дякую. 

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Дещо від Девіда Айка щодо функції серця

 Не поділяючи геть усі тези Девіда Айка, тим не менше, важко не погодитися із особливою місією нашого серця.

 

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Олег Подорожній
Зображення користувача Олег Подорожній.
СИЛА РОЗУМУ

Можливо серце і має такі властивості, але людину оцінять по вчинкам її.

Стан людини в конкретний момент визначається сумою: її думок, відчуттів та інформації отриманої від народження, плюс карма.

На мою думку однією з технік вдосконалення в першу чергу духа, в другу душі і плоті є щоденний, постійний контроль всіх своїх думок, отриманої інформації, емоцій щодо відповідності світлу(Правилам Творця) наприклад: є пів склянки води - можна подумати 1) в мене є всього лиш пів скланки води 2) в мене є ще цілих пів склянки води  -  інформація начебто однакова на перший погляд проте в першому випадку це негативна думка в другому позитивна.

Другий приклад - звільнення з роботи: 1) людина сприймає дуже негативно роблячи з цього трагедію і займаючись самоїдством 2) людина сприймає дуже позитивно, як можливість проаналізувати себе, зробити висновки, звільнитись від старої набридлої роботи яка була для неї черговим випробуванням і почне пошук нової кращої в матеріальному забезпеченні, цікавої в творчому відношенні роботи.

Мета методики наповнити свій розум світлими, чистими творчими думками, корисною світлою інформацією, чистими добрими емоціями - витіснивши темні, брудні натомість.

Треба зазначити, що наш розум є надпотужнім інструментом, дію якого ми бачимо тільки поверхово, прихована дія розуму виражається у втіленні так би мовити в реальність наших думок чи інформації, яку ми отримуємо, незалежно від того, чи є вона добра-свтла або ж зла-темна. Наприклад цікавим прикладом цього може бути інформація про подальше наше життя отримана від гадалки - відразу записується в нашу підсвідомість і наш розум починає працювати над її втіленням в реальність. Ще один приклад сили розуму, коли людина втративши якусь свою кінцівку починала уявляти собі що втрачена кінцівка в неї є - і ця кінцівка в неї просто відрощувалась заново. Подібна технологія використовується для зцілення фактично від будь-яких хвороб.

Крім контролю вхідної інформації слід також котролити вихідну - ту яку ви несете іншим людям. Наприклад будь-яка критика іншої людини є негативною інформацією, яка не допомагає людині. Якщо ви хочете реально допомогти людині вкажіть на неї не прямо, наприклад скажіть людині комплімент, або розкажіть пару анекдотів - які несуть позитивну, веселу, РАдісну інформацію(цим ви приготуєте людину до цілковитого сприйняття головної інформації) далі розкажіть випадок бажано в цікавій формі який ставця з вашим знайомим(він має таку ж ваду чи недолік, як і ваш співбесідник) але він з цим недоліком впорався причому дуже легко, здійснивши відповідні кроки в своєму житті. Ваш співрозмовник сприйме цю інформацію, як позитивний досвід і почне працювати над собою також, адже іншій людині це було цілком підсилу.

Важливим ще є ніколи не критикувати себе чи то думкою, чи словом - це негативна інформація яку ви самі собі закладаєте в підсвідомість і вона фактично починає втілюватись в реальність. Ніколи не займайтесь самоїдством, контролюйте свої емоції.

Сприйняття себе: яким ви себе сприймаєте - таким ви і є: ви думаєте що ви розумний, щасливий, веселий, цікавий, енергійний, мудрий - такий ви і є, або станете таким в найближчому майбутньому навіть не зрозумівши коли це відбулось.

Аналогічним є сприйняття вами інших людей: якими ви їх сприймаєте - такими вони і є або стануть дуже скоро по відношенню до вас.

Якщо ви працюєте над собою в плані подолання якоїсь важливої проблеми використовуючи силу розуму, то якщо ви будете допомагати собі словом і дією - ефект буде на порядок вищий(триєдина сила).

Дуже важливим на цьому шляху є приннятя за істину, що кожна людина є божественною сутнісю, це значить що і сила яка в ній дрімає подібна до божої. Межі вдосконалення духа немає. "Майте віру, як зерно гірчичне і зможете гори пересувати".

 

Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
Свобода вибору - це не можливість псування

"Все вірно. Кожен має свободу вибору, тому один вдосконалює себе і світ, а інший псує життя собі і людям..."
............................................................

Начебто, трішки не так, свобода - це не вільна воля кожного робити будь що...
Свобода дарована, як можливий шлях розвитку, а не деградації. Тобто - кожен може розвиватися до безмежності у вимірах, і формах...
І свобода вибору, свобода преси, свобода людини, чи віросповідання, тощо - це зовсім не те, чим накачують нас в церкві, в пресі, в держ.інституціях. 
Свобода - це доцільність, відкрита згори можливість нашому ідеальному розвиткові, нашому покликанню...
Реалізується ця свобода, нмсд, через систему взаємозвязків між особою і Вищими сферами. Тобто, чим відкритіші ми стаємо для енергетики Творця (Безмежності Живого у всіх вимірах), тим більше осягаємо свободу у  переплетінні власного "я" і Божественного.
На нижчих рівнях це є "високі частоти" управління, що йдуть через усвідомлено відкриту сердечну чакру...
Хоча, найчастіше цей канал і закривається з Того боку, через отруйність деяких інфопотоків, що линуть крізь наше "я"...

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше

Володимир Ляшкевич
Зображення користувача Володимир Ляшкевич.
ЩОДО "ФІЗИКИ" "ВИСОКИХ" і "НИЗЬКИХ" в т.ч сердечних частот
Фізика та ж сама, - очі, наприклад, звично опрацьовують діапазон "видимого світла", а сердечна чакра, серце в комплексі ( може там і більше всього є, бо до тої області нашого тіла відносять, начебто, цілих дві чакри поруч), вочевидь, є, окрім всього, й універсальним, захищеним Зверху, каналом керування, що забезпечує онтогенез Живого.
Тобто, явище Свідомості - це окремо, і доступ до власного каналу (власної соти) Свідомості (вочевидь, за особистим кодом ДНК), і його загальних, більш високих прошарків, забезпечується суто розміром особистості, а розміром особистості, процесом зростання і рівноваги, керує саме серце.
Відкритий з обох боків, добре розроблений канал серця, вочевидь, забезпечує, так званий процес, делегування повноважень (часткове, звісно) на керування над нами від суто нашого "я" до найвищих можливих сфер.
Вочевидь, йдеться про багатомірні, багаторівневі конструкції, теорія переходів куди і звідки наукою теоретично розробляється вже давно. Але математика - це дещо інші питання і якості станів, і вимог до них, і відповідності процесів, тощо...
Фізика ж, в основному. наразі зосереджена в метафізичній теорії, і реальній практиці чуття особи, котра усвідомлено сприймає ці процеси (екстрасенсорні, біоенергетичні, тощо). Тобто, ставить і перед інструментом розуму відповідні завдання осмислення і використання. Практично ми знаємо зараз точно, що всі явища поєднуються і "полем ідей", бо закладені Творцем ідеї є спільними як в нас, так і за нашими межами, що саме ці ідеї і вібрують по-різному. Тобто, мають різну енергетику і енергію.
І, вочевидь, йдеться про керуючі, так звані "низькі" і "високі"  частоти від "0" до "200", і вище Герц. Можливо, ці частоти, як і при радіомодуляції, є саме зміною амплітуди звичних ел.магнітних коливань - але тілесно, на наших нинішніх рівнях, ми це все здатні чітко відчувати - органами чуття, вже дещо вищими за первинні 5 органів, і зі свого боку орієнтуватися на ці сигнали.
Інша справа, що, будучи відкритою з обох сторін, система керування над нашим особистим "я" дозволяє більш точно формувати умови і реалії особистісного життя більш ідеальним чином...
Тут деякі матеріали з цього приводу.
Кожна особистість має індивідуальну частоту вібрацій. Яка частота Ваша?
Автор: Олег Нікітін
(Перекладено з російської мови )

Кожна людська особистість, будучи сукупністю вібрацій частинок, молекул, клітин, органів, має свою індивідуальну частоту вібрацій. Сукупна частота залежить від багатьох факторів: від стану організму, від якості їжі; шкідливих звичок, дотримання гігієни, зв'язку з навколишньої природи, клімату, пори року; від якості почуттів, чистоти думок ... і інших факторів.

Людська особа зі світлими вібраціями - це та, що знаходиться постійно в стані внутрішньої радості, спокою, умиротворення, любові, тиші всередині себе. Вона відчуває себе комфортно, так як вона знаходиться в гармонії з навколишнім світом і самим собою. У стані такої рівноваги, організм і всі залози внутрішньої секреції працюють злагоджено, а відповідно, і підпорядковані їм органи, тканини і клітини.

Дуже знижують частоту вібрацій негативні почуття: страх, заздрість, гнів, жадібність ... Непорядні вчинки, нездалі думки і почуття забруднюють відповідно тіло, обтяжують їх, і особа починає вібрувати на більш низьких частотах. Не дарма існують вирази: «важка душа», «брудні думки» - це також говорить про низькі вібрації душі й думок.

Доля тих, хто "звучить низько", постійно стикатися в житті з негативними явищами, негативними ситуаціями.
Чим більшою любов'ю наповнена особистість, чим більш вона вільна і радісна, чим здоровіше і її фізичне тіло, тим вище гармонійне сукупне звучання її вібрацій. Сукупність усіх цих вібрацій і визначає наше внутрішнє звучання.

Стан радості і щастя настає при широкому розкритті духовних якостей. У таких і хороше здоров'я, і прекрасні стосунки з людьми, необхідне матеріальне забезпечення, розкриваються творчі здібності. Цей стан поширюється і на найближче оточення, родичів, друзів освітлюючи їхнє життя, а також, можливо, і впливаючи на весь Світ.

Перебуваючи в такому стані, людина формує свою долю, гармонійно взаємодіючи зі світом і Усесвітом. Живе і насолоджується життям! Та може вирішувати і більш високі завдання. Це - людина Творець. У міру підвищення частоти вібрацій, людина проявляється все більш вільною, з'являються таланти, нерозкриті раніше здібності, поліпшується самопочуття, здоров'я і стає все вищим потенціал.

За результатами тестів, на даний час, найнижчі вібрації виявилися присутні в діапазоні:
вище 0 і до 2,7 герц;
А, взагалі, йдеться про такий їхній спектр

1. нижчі - понад 2,7 і до 9,7 герц;
2. низькі - понад 9,7 і до 26 герц;
3. високі - понад 26 і до 56 герц;
4. вищі - понад 56 і до 115 герц;
5. найвищі - понад 115 і до 205 герц;
6. (понад 205 герц - кристальні вібрації або вібрації нової, 6 раси на планеті Земля).

Коли ж виникають руйнівні вібрації?

Виявляється, вони з'являються в особи в результаті проявів її негативних особистісних якостей або емоцій.

* Горе дає вібрації - від 0,1 до 2 герц;
* Страх від 0,2 до 2,2 герц;
* Образа - від 0,6 до 3,3 герц;
* Роздратування - від 0,9 до 3,8 герц; ;
* Обурення - від 0,6 до 1,9 герц;
* Самотність - дає вібрації максимально 2,8 герц;
* Запальність (гнівливість) - 0,9 герц;
* Спалах люті - 0,5 герц; гнів - 1,4 герц;
* Гординя - 0,8 герц; гордість - 3,1 герц;
* Зневага - 1,5 герц;
* Зверхність - 1,9герц,
* Жалість - 3 герц.

Якщо особистість живе з більш теплими відчуттями-почуттями, то має і зовсім інші вібрації:

* Відповідність - від 38 герц і вище.
* Прийняття Світу таким, яким він є, без обурення та інших негативних емоцій - 46 герц;
* Великодушність - 95 герц;
* Вібрації подяки (вдячність) - 45 герц;
* Сердечної вдячності (при відкритому серці - оптимально діючій чакрі) - від 140 герц і вище;
* Єдність з іншими людьми - 144 герц і вище;
* Співчуття - від 150 герц і вище, (а жалість тільки 3 герца);
* Любов, що називається головою тобто, коли людина розуміє, що любов це хороше, світле почуття і велика сила, але серцем любити ще не вдається (закрита чакра) - 50 герц;
* Любов, яку людина генерує своїм серцем (відкрита чакра) до всіх без винятку і всього живого - від 150 герц і вище;
* Любов безумовна, жертовна, прийнятна у всесвіті, - від 205 герц і вище.

Так людська особистість досягає успіху в житті, коли середні вібрації у ній стійко зберігаються від 70 герц і вище. На жаль, поки, за винятком рідкісних одиниць, основна маса людства містить у своїх тонких тілах весь спектр руйнівних вібрацій і далеку від норми, невелику кількість творчих вібрації.

З наведеного вище матеріалу можна зробити нескладний висновок: приймати Світ таким, яким він є (прекрасне творіння Творця), жити з любов'ю до людей, природи, рідної планети, направляючи свою діяльність і думки на творення (так, як думкою людина здатна творити) - ось ключ до здоров'я і успіху.
опубліковано econet.ru

Автор: Олег Нікітін
а також,
ДЕЯКІ СИМПТОМИ ( істинного зростання сутності?)
(З нету взято редакцією ПМ)

Ознаки підвищення частоти енергетичних вібрацій

· Скорочується кількість необхідної їжі. Почуття голоду при цьому не виникає.
· Зменшується час, необхідний на сон.
· Сновидіння стають усвідомленими, живими і яскравими, потім зникають зовсім. Їх змінює переживання світла уві сні. (?)
· Тіло стає легким, в ньому відчувається летюча енергія.
· Ми починаємо гостро відчувати людей. Одного погляду на людину або навіть фотографії достатньо, щоб відчути його суть.
· Слабшає або повністю зникає необхідність у спілкуванні, самотність стає приємною.
· Приходить відчуття повноти і самодостатності.
· Повністю йдуть страх і невпевненість у собі.
· Сенс колись прочитаних духовних книг стає ясним і зрозумілим сам по собі.
· З'являється відчуття абсолютної впевненості у правильності мети. Не залишається ніяких сумнівів, куди йдемо і навіщо.
· Посилюється наш вплив на середовище. Те, що ми говоримо або думаємо, починає збуватися.
· Приходить переживання безпричинної радості від того, що відбувається.
· Прокидається щире співчуття, бажання допомогти іншим і з'являються можливості для цього.
· Виникають проблиски істинного буття. Приходить бажання рухатися без зупинки і дійти до кінця.

Ляшкевич Володимир А Ще, як додаток, оці матеріали:
фактично, про взаємозв"язки між нижчими (нашими) і Найвищими сферами.
"человек и его ДНК, которая на квантовом уровне способна оказывать влияние на окружающий нас мир и всю Вселенную"...
"Люди, умеющие испытывать чувство глубокой любови, способны изменять форму своих ДНК.
Грегг Брейден говорит, что это иллюстрирует признание новой формы энергии, связывающей всё творение.

Эта энергия, похоже, представляет собой ПЛОТНО СОТКАННУЮ СЕТЬ, связывающую всё материальное. По существу, мы способны оказывать влияние на эту сеть творения через наши ВИБРАЦИИ."

 

Не енергія й інформація, а енергія і керування... Так точніше