Мій блоґ

Дещо про давність української мови – дискусія у збірнику «Мова та історія» 2019 року

Текст складається з двох частин: спочатку - надруковане у «Мова та історія: Збірник наукових праць», а потім – додаток для інтернет-версії.

Слівце-райце покотися - добрій душі пригодися (1)

Хто знає – не питає, хто питає – не зрозуміє слів відповіді. Варіант творення "крилатих виразів".. ( подальше удосконалення при використанні - вітається) :)
Ра Ман між 13-14.01.15

Гра - це коли весело..

Дозволю собі - напередодні першооквітневого чоломкання (воно ж дружнього дзьобання) достойників - запропонувати для товариства сьогодні знайдену "цікавинку".

Ідейні основи стратегії розвитку України

Пропонується розгляд певних ідейних основ, визначення яких дозволяє зрозуміти напрямок національного розвитку народу. У цьому скороченому викладі будуть зазначені лише узагальнені уявлення щодо таких...
Чар Книга

Чарівний давньоукраїнський рукопис

Видання «Чар Книга 1.0: Про віру і волю» - перша спроба повного прочитання рукописної книги, відомої як Manuscript 408 або «Рукопис Войнича» і яка має щонайменше 600-річну історію свого написання.
фрагмент

Давньоукраїнська космічна духовність і поняття «ноосфера»: до першооснов виникнення терміну

Вочевидь, першоосновою виникнення терміну «ноосфера» (розум-сфера) [1] є певна традиція у створені наукових термінів: від поняття «атмосфера» [2], через становлення термінів «гідросфера», «літосфера...