Зображення користувача Олена Каганець.
Олена Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Як захистити себе від поліції перевізникам та людям, які пересуваються у транспорті

Категорія:

Запитуємо поліцію, яка вимагатиме у вас сертифікат вакцинації або тест, чи визнає поліція Декларацію про державний суверенітет України та Конституцію України. Включіть при цьому відеокамеру. В Декларації є розділ 2 "Народовладдя". Там написано: 

Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України.

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці.

Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР.

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України.

Тобто ані Кабмін, ані МОЗ не може своїми постановами, наказами або 

Стаття Конституції України 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Зараз у нас немає воєнного або надзвичайного стану.

Далі посилаєтеся на Закон України про охорону здоров'я

Стаття 39-1Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Вакцинація є медичною процедурою, і поліція не має права знати про вашу медичну процедуру.

Запитайте у поліцейського, які повноваження він має, і нагадайте йому Закон України про Національну поліцію. 

Стаття 23. Основні повноваження поліції

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;

2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;

7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;

8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;

9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;

11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом;

13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;

14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;

15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом;

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом;

17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

18) вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі;

{Пункт 18 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017}

19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;

20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності;

21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;

22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;

23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;

24) бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх введення на всій території України або в окремій місцевості;

{Пункт 24 частини першої статті 23 в редакції Закону № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022}

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України;

26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону;

{Статтю 23 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 1394-VIII від 31.05.2016}

27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.

{Абзац перший пункту 27 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2234-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 400-IX від 19.12.2019}

Залучення для проведення виконавчих дій працівників поліції здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, а також для подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017}

28) забезпечує інформування Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, про хід досудового розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 2505-VIII від 12.07.2018}

29) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 2612-VIII від 08.11.2018}

30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортні засоби використовуються для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні засоби передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили їх на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів.

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 2612-VIII від 08.11.2018}

31) на підставі відповідної постанови Уповноваженого із захисту державної мови вживає заходів для забезпечення здійснення Уповноваженим із захисту державної мови своїх повноважень, у тому числі сприяє збору фактичних даних про наявність або відсутність у діях (бездіяльності) певних осіб ознак порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Залучення працівників поліції здійснюється за вмотивованим зверненням Уповноваженого із захисту державної мови, в якому має зазначатися, які саме дії пропонується вчинити працівникам поліції. Таке звернення надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем вчинення визначених у зверненні дій;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 2704-VIII від 25.04.2019}

33) у межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021}

34) здійснює у взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною спеціальною службою транспорту, Службою безпеки України боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022}

35) сприяє Державній прикордонній службі України у виявленні каналів незаконного перетинання державного кордону, переміщення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та разом із відповідними правоохоронними органами ліквідовує такі канали.

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022}

 

 

Наші інтереси: 

Вивчаємо Конституцію України і захищаємо свої права. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Андрій Гарас.
0
Ще не підтримано

Багнет нації про це вже не говорить, а кричить. Однак не всі хочуть чути і тим більше, щось робити.

Радіймо життю граючи!

Коментарі

Зображення користувача Олена Каганець.
0
Ще не підтримано

Дожилися до того, що потрібно захищати себе від поліції! Не поліція захищає нас від свавілля, а ми мусимо себе самі захищати від поліції, яка бере участь у свавіллі!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Все вірно. Органи УРСР діють досі. В УРСР власником і засновником є народні комісари. Паспорт громадянина якої держави? В Конституції 1996 р. Про паспортизацію нічого не сказано. Чому так сталося ,що всі "органи" зареєстровані як приватні комерційні фірми? А тому, що ми не оформили ні себе, ні публічну власність через тер. громади і не утворили власні органи. Те ,що називає себе владою користується міжнародним приватним правом і найняті будуть захищати того хто їх найняв. Громадяни тут до чого, ще й не республіки Україна. В Конституції України 1996 року ми маємо 3 статуси. Житель і людина вони одразу набувають власність ст. 13, ст. 19. А громадяни ще мають набути власність ст 14. Тобто в статусі (весь 11 розділ Конституції) жителів ми не тільки є власники але й утворюємо органи місцевого самоврядування ,як що хочемо, утворюємо районні ради ,обласні, уряди, ВР. Так чому органи не УРСР (України) стали приватними. Все просто, тому ,що власник змінився а без власника і засновника вас не визнають державою. Тому УРСР (Україна) досі і ООН зазначається як УРСР змінила назву на Україна і всі президенти у нас президенти УРСР. Звісно на все це ствердження є документи.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Андрій Гарас.
0
Ще не підтримано

Багнет нації про це вже не говорить, а кричить. Однак не всі хочуть чути і тим більше, щось робити.

Радіймо життю граючи!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Давайте зробимо. Я поділюся як робити не щось а те ,що вимагає Основний Закон і гарантує міжнародне право.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Андрій Гарас.
0
Ще не підтримано

З радістю підтримаю і також буду вчитися!

Радіймо життю граючи!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Була публікаціє де Ігор приходить до висновку, що Ісус навчав і це навчання тривало рік. Сьогодні люди почали опиратися, це скоріше схоже на інстинктивні рухи. Але люди почали об'єднуватись не маю чи фундаменту. Як казав Ігор: "...будують замок на піску". Українці унікальні, таке враження ,що у них замок будується не з фундаменту а десь по середині будівлі, в повітрі і поширюється як у гору так і у низ. Фундамент виникне в процесі будівництва.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Трошки фундаментальніше хотілося б поспілкуватися про органи самоврядування і поточні державні інститути. І яким порядком вони були утворені. Але коментаря для цього очевидно замало. Стаття, або серія статей із посиланнями на відповідні джерела, статути, тощо

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

А що це нам дасть? Досить того факту, що нинішня Україна є правонаступником СРСР, створеного Мордором для паразитування на українцях.

Микола Погорілець каже:
Трошки фундаментальніше хотілося б поспілкуватися про органи самоврядування і поточні державні інститути. І яким порядком вони були утворені. Але коментаря для цього очевидно замало. Стаття, або серія статей із посиланнями на відповідні джерела, статути, тощо

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Не є правонаступницею. Якщо так мислити то ми правонаступники Германії, чи Римської Імперії. УРСР може запропонувати своє бачення але республіка Україна це нова держава і ніяких рішень що до прийняття правонаступництва не приймала. Як можно право УРСР прийняти до республіки. По перше це держави різні а отже різні юристдикції. По друге - змінився власник з рад народних комісарів , пізніше народні депутати виник власник український народ (не народ України) в статусі людина і житель. Що стати громадянином потрібно ще побудувати органи держави як це сказано в перехідних положеннях п4... Органи УРСР діють до утворення органів відповідно нової Конституції. Що до правонаступництво яке було прийнято ще до референдуму ,то ткт просто підмінили Назву УРСР на Україна. Так і записали УРСР замінити на Україна. Точно так значиться і в ООН. Там написано УРСР змінила назву на Україна. Хтось вважає ,що зміна відбувається автоматично. Була одна держава і раптом стала інша, без утворень органів і дипломатії. Навіть якщо прийняти таку маячню ,то хто такі всі президенти України. Зайдіть в ООН і подивіться ,вони виступають як представники УРУР. Тобто президенти УРСР. Крім того ЄСПЛ каже, що якщо орган не утворені законом , то такий орган не легальний і рішення його не можуть бути легітимними. Всі органи є комерційними організаціями приватного права які виконують роль державних органів. Отже узурпація ,державна зрада.Що це нам дає? Згідно Конституції і міжнародного права яке гарантує місцеве самоврядування ми можемо запросто будувати республіку. Хтось скаже - є ж Закон про місцеве самоврядування. Відповім відповіддю ВР - таких Законів ВР не приймала, а, що ж це Кучма підписав? Кучма відредагував стрий , радянський Закон де первинний суб'єкт держави визначений як громадська організація. А в чому різниця між старим варіантом самоврядування і новим - конституційним. Різниця суттєва. За Конституцією 1996р. Засновником ,власником є український народ який до того ж має Установчу владу яка перевага установлені влади (КС 4 ЗП від 1997 р.). Що це означає? Не більше не менше ,що український народ є народ ЦАР. Єдина держава у світі де народ має установчу владу а отже громадської організацією бути не може. Про це говорить ст. Конституції 69. волевиявлення народу влада не може ігнорувати, вона зобов'язана виконати волевиявлення. Іншого не передбачено. Можна багато писати про наші неймовірні права і можливості але цього вже достатньо щоб почати творити з власної волі. Чи це сепаратизм? Так сепаратизм до УРСР перейменовану в Україна. Визначення сепаратизму - Не визнання, не виконання і блокування чинної Конституції є сепаратизмом.
Хай буде!

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Ігор Каганець каже:
А що це нам дасть? Досить того факту, що нинішня Україна є правонаступником СРСР, створеного Мордором для паразитування на українцях.

Микола Погорілець каже:<blockquote class="bb-quote-body">Трошки фундаментальніше хотілося б поспілкуватися про органи самоврядування і потодержавні інститути. І яким порядком вони були утворені. Але коментаря для цього очевидно замало. Стаття, або серія статей із посиланнями на відповідні джерела, статути, тощо</blockquote>

Спробую узагальнити з копіями документів. Для цього потрібно трошки часу. Я використовую не компромат а готові рішення , протоколи і органи. Якщо комусь не подобається хай оскаржать в суді. 11 жовтня вже рік і жодна контора чи організація не має до мене , вірніше до Органу Місцевого Самоврядування, жодних претензій.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.