Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Читацький клуб “Перехід-IV”: Брахманат Вишня Борія

3 жовтня 2003 року в конференц-залі Європейського університету відбулося чергове засідання Київського читацького клубу “Перехід-IV”. Цього разу зібрання проходило у формі мозкового штурму.

Головною темою була роль Брахманату у народженні нового українського етносу. Результати роботи мозкового штурму можна звести до наступних положень:

1. Народження нового етносу завжди супроводжується пасіонарним спалахом. Щоб він відбувся, потрібно створити систему, яка дозволила б об’єднати актуальних пасіонаріїв, розбудити потенційних пасіонаріїв і спрямувати їхню енергію в потрібному напрямку.

2. Ініціатива переструктурування суспільства має йти з духовної сфери, оскільки пасіонарність з’являється тоді, коли людина відновлює у собі зв’язок з власним божественним ядром, а через нього — з Богом-Отцем, Сином Божим і керованою Ним ангельською ієрархією. Шлях відновлення зв’язку людини з Божественним, яке є джерелом безмежної енергії, називається релігією (від ре-ліго — відновлення зв’язку).

3. Повноцінна релігія є поєднанням віри, науки і мистецтва. Віра — це вищий прояв волі, який передбачає надзвичайно високий рівень самоконтролю не лише на рівні фізичному (дії), але й психічному (мислення, бажання, мрії) і духовному (система цінностей, життєві орієнтири і цілі). Наука — це вищий прояв раціонально-логічного і етичного мислення. Мистецтво — це вищий прояв образно-інтуїтивного мислення, натхнення, відчуття краси та емоційних переживань. Згадана релігійна тріада аналогічна поєднанню роботи лівої півкулі (дискретне раціональне мислення), правої півкулі (образно-інтуїтивне мислення) і духовно-вольового імпульсу (віри). У арійській і християнській традиції раціональне знання символізується Хлібом, а божественне натхнення — Вином.

4. Народження нового етносу і перетворення його в націю (варново-структурований етнос) починається з активної діяльності варни брахманів, організованих у Брахманат. Це структура, яка здійснює функцію релігії (відновлення зв’язку людини і суспільства з Богом) шляхом органічного поєднання віри, науки і мистецтва. Відповідно, брахмани мають поєднувати раціональне мислення з божественним натхненням, володіти вірою (вищим проявом вольових якостей) і пасіонарністю (внутрішньою енергетикою, духовним вогнем).

5. Світла, сонячна пасіонарність, духовний вогонь, внутрішній “жар” традиційно позначалися терміном “ярь”, “ярість”, “жаркість” (від “jar”). Жар — це горіння найвищої температури. У Сонячній системі джерелом “жару”—“яру” є зірка Сонце, яку ще традиційно називали Яр, Ар, Ра, Ярило. Тому носії світлої пасіонарності, озброєні релігією, називалися аріями-яріями. Від цього ж кореня яр-jar-жар походить слово жарці-жерці, тобто носії духовного горіння найвищої інтенсивності. Жерці живуть заради Бога і народу, тому вони є найбільшими носіями жертовності.

6. Брахманат — це організація арійських жерців (сонячних пасіонаріїв), носіїв Релігії як поєднання Віри (Волі), Науки і Мистецтва. Завдання Брахманату — об’єднання існуючих аріїв, пробудження (духовне запалювання) потенційних аріїв, здійснення структурованого пасіонарного вибуху, який приведе до народження нового арійського (пасіонарного, життєспроможного) етносу.

7. Крім арійського вогню найвищої інтенсивності (з високочастотним звукосполученням жар-jar-яр) ще є вогонь нижчої інтенсивності — горіння (зі звукосполученням ОР), звідси, до речі “горе” — вогонь, що палить душу. Вогонь ще нижчої ефективності позначається звукосполученням УР (звідси — “журба”).

Тому крім АтАкуючих АРіїв у новоствореному етносі будуть Орії — носії нормальної енергетики, орієнтованих на впОРядкування, ОбОрОну того, що вже є.

Окрім того, в будь-якому суспільстві присутні т. зв. субпасіонарії. Частину з них — найагресивнішу — в Україні прийнято позначати словом “вуркагани” (згідно з тлумачним словником: “безпритульна, неохайно вдягнена людина, яка живе з дрібного грабіжництва”; сучасні вуркагани можуть виглядати цілком пристойно). Слово “вуркаган” походить від кореня “УР”, який позначає низькочастотну (грубу) енергетики (порівняйте з “вУРкотати”, тобто видавати несильні звуки низького тембру).

Таким чином, за рівнем внутрішньої енергетики як проявлення в людині Божественного начала розрізняємо Аріїв (етнотворче, пасіонарне, ініціююче перетворення ядро), Оріїв (звичайних законослухняних громадян) і несоціалізованих (“недоторканих”) елементів, які не бажають долучатится до новоствореного українського етносу.

До варн брахманів і кшатріїв природно входитимуть тільки Арії, оскільки лише вони здатні до ведення сучасної війни (від духовної та інформаційної до економічної і силової — див.: Мова і війна).

До варн Бізнесменів та Спеціалістів входитимуть в основному Орії (хоча тут можуть реалізувати себе й Арії).

До варни Непосвячених (підготовчої варни) входитимуть люди зі ще непроявленими здібностями, які лише готуються до входження до однієї з чотирьох варн.

З погляду енергетичного обміну:

Брахмани і кшатрії, будучи аріями, діють згідно з принципом самовіддачі, тобто віддіють більше енергії, ніж приймають.

Бізнесмени і спеціалісти, будучи оріями, діють згідно з принципом справедливості, тобто віддають стільки ж, скільки й приймають.

Непосвячені діють згідно з принципом милосердя, тобто приймають більше енергії, ніж її віддають.

8. Оскільки керівне ядро (брахмани і кшатрії) складатиметься з Аріїв, то весь етнос поводитиметься як арійський етнос. Таким чином ми можемо говорити про арійський спосіб життя як ідеал для всіх громадян новоствореного арійського етносу та його держави — Гетьманату Вишня Борія (Третього Гетьманату). Саме звучання — БрАхмАнАт і ГетьмАнАт — з атакуючим звуком “А” вказує на Арійське спрямування духовного і державного проводу.

Головні критерії належності людини до спільноти Аріїв:

1) пасіонарність (ярість);

2) самовіддача (пріоритет народних інтересів над особистими);

3) володіння Знаннями стратегії Великого Переходу;

4) здатність бути добрим прикладом для інших (спосіб життя як підтвердження Знань).

9. Брахманат є четвертою фазою розвитку Хрестової Громади (див. Мистецтво Золотої Ери). Тому Ісус Хрестос є засновником Брахманату в цілому і фундатором всіх трьох його складових зокрема:

віра: “Коли матимете віру, як зерно гірчичне, то зможете гори пересувати і нічого не буде для вас неможливого” (Матвій 17.20, Лука 17.6);

наука: “Хліб життя” — Хрестове вчення, що йде від Бога-Отця;

мистецтво: натхнення Святого Духа, Духа істини.

10. Джерелом арійської пасіонарності (ярості) є Царство Боже, тобто такий стан людини, при якому вона взаємодіє з власним божественним ядром, а через нього — з Богом. Стан єдності людини з Богом є боголюдським станом, найвищим зразком якого є Ісус Христос — Боголюдина. Людська спільнота, яка щиро прагне наслідувати Хреста у його Боголюдськості і розвивається в цьому напрямі, називається Боголюдством. Поширення в кожній людині і в усьому народі стану Царства Божого (розвитку до боголюдського стану) — головне завдання Брахманату згідно з заповіддю його засновника: “Шукайте найперше Царства Божого та правди його, і все інше вам додасться” (Матвій, 6-33). Царство Боже досягається вольовими зусиллями (Вірою): “Царство Небесне здобувається силою; і ті, що вживають силу, схоплюють його” (Матвій, 11.12).

11. Фази формування Брахманату:
1) науково-просвітницька діяльність (вже почалася);

2) мережа арійських громад;

3) кризове випробовування і перегрупування;

4) створення глобальної духовної громади на принципах боголюдського хрестиянства.

12. Лише створення потужної Церкви (Брахманату) дозволить перейти до найефективнішої форми державного управління — Гетьманату (див.: Спокійно, ви в руках Матриці!). Брахманат — це єдина сила, здатна протистояти природному прагненню Держави до повного котролю над суспільством (див. також Держава Землі Білого Вепра).

Стратегія системи Брахманат—Гетьманат має бути спрямована на максимальний розвиток боголюдського начала людини і суспільства (поширення Царства Божого), оскільки воно є джерелом світлої енергії і творчого мислення. Творче мислення, вольові якості, Божественна підтримка — ось наш головний ресурс у протистоянні безбожній уніфікаторській глобалізації, задля подолання актуальної глобальної кризи і переходу до нової екологічної ніші – на вищий рівень стосунків:

1) Людина—Бог: стан боголюдства (Царство Боже в людських душах);

2) Людина—Людина: варнова система самоорганізації на основі знань психоінформатики (див.: Клуб знайомств Перехід-IV”: для тих, хто прагне більшого).

3) Людина—Природа: екологічне мислення і толерантний до природи спосіб життя;

4) Людина—Техносфера (штучна природа): передова технологічна база, висока інформаційна культура.


Викладені вище думки, сформульовані на зібранні читацького клубу, ще потребують ретельного обговорення і розвитку, що й буде здійснено на наступній зустрічі.

Тема наступного клубного зібрання: “Божественний десант. Метафізичні основи Брахманату Вишня Борія”.

--------------------------------
В тему:

Гетьманська модель: історичний досвід і перспективи

Авторитарна модель у контексті українського солідаризму

Надцивілізація Волі

Нова арійська культура: естетика, стиль, дизайн

Арійський стиль: від теорії до практики

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

«Євангеліє Ісуса Хреста» (Львів, «ПІРАМІДА», 2017 - 596 с. Зладив Ігор Каганець)

Подарунок на Різдво – «Євангеліє Ісуса Хреста» (Ігор Каганець, 2017) для нових прихильників AR25.ORG

Даруючи книги, ми розширюємо коло однодумців. Для придбання цієї книги насамперед треба визначитися з варіантом палітурки книжки (тверда чи м’яка) і кількістю примірників, порахувати загальну...