Зображення користувача Світ Зелений.
Світ Зелений
 • Відвідувань: 54
 • Переглядів: 59

Використання клавіатури: працюємо ефективніше!

Світ:

Page Up і Page Down - дозволяють перегортати документ вгору і вниз. Ці, та інші поради для зручної, комфортної праці з компутером.

d814bdd5-a33e-42f7-8417-7058a7df04400.jpg

Як розташовані клавіші на клавіатурі
Як розташовані клавіші на клавіатурі

І пишучи лист, і обчислюючи цифрові дані, не можна обійтися без клавіатури - основного засобу введення інформації в комп’ютер. Але чи знаєте ви, що з клавіатури можна також керувати комп’ютером? Вивчивши лише кілька простих клавіатурних команд (інструкцій для комп’ютера), можна працювати ефективніше. Цей розділ розповідає про основи роботи з клавіатурою та знайомить із клавіатурними командами.

Як упорядковані клавіші

Клавіші на клавіатурі можуть бути поділені на кілька груп за функціями:

 • Літери (букви та цифри). Це клавіші букв, цифр, знаків пунктуації та символів, як і на звичайній друкарській машинці.

 • Службові клавіші. Ці клавіші використовуються окремо або у поєднанні з іншими клавішами для виконання певних дій. Найчастіше використовуються службові клавіші Ctrl, Alt, Esc і клавіша з емблемою WindowsЗображення клавіші з емблемою Windows.

 • Функціональні клавіші. Функціональні клавіші використовуються для виконання спеціальних завдань. Вони позначені F1, F2, F3 і так далі, до F12. Залежно від програми, функціональність цих клавіш може змінюватися.

 • Клавіші навігації. Ці клавіші використовуються для переміщення по документах, веб-сторінках, а також для редагування тексту. До них належать клавіші зі стрілками, Home, End, Page Up, Page Down, Delete та Insert.

 • Цифрова клавіатура. На цифровій клавіатурі зручно швидко вводити цифри. Клавіші згруповані у блок, як на звичайному калькуляторі.

На рисунку нижче показано, як ці клавіші розташовані на типовій клавіатурі. У вас може бути інша розкладка клавіатури.

Зображення клавіатури та різних типів клавіш
Як розташовані клавіші на клавіатурі

На початок сторінки

Введення тексту

Коли потрібно щось увести у програму, у повідомлення електронної пошти або в текстове поле, на екрані блимає вертикальна риска (Зображення курсора). Це курсор, який також називають позиція вводу. Він показує, де починатиметься введення тексту. Можна перемістити курсор, клацнувши мишею бажане розташування або скориставшись клавішами навігації (див. у цьому розділі пункт «Використання клавіш навігації»).

Крім букв, цифр, знаків пунктуації та символів, до клавіш вводу належать ще й клавіша табуляції, клавіші Shift, Caps Lock, Enter, ПРОБІЛ і Backspace.

Назва клавіші

Використання клавіші

Shift

Для введення великої літери натисніть цю літеру в поєднанні із клавішею Shift. Якщо натиснути клавішу Shift у поєднанні з іншою клавішею, можна ввести символ, зображений на верхній частині клавіші.

Caps Lock

Щоб вводити тільки великі літери, один раз натисніть клавішу Caps Lock. Якщо знову натиснути клавішу Caps Lock, цю функцію буде вимкнуто. На клавіатурі може бути світловий індикатор, який показує, чи ввімкнуто функцію Caps Lock.

Клавіша табуляції

Якщо натиснути клавішу табуляції, курсор переміститься на кілька пробілів вперед. Також за допомогою клавіші табуляції можна перейти до наступного текстового поля у формі.

Enter

Якщо натиснути клавішу Enter, курсор переміститься до початку наступного рядка. Натискання клавіші Enter у діалоговому вікні дає змогу вибрати виділену кнопку.

ПРОБІЛ

Якщо натиснути клавішу ПРОБІЛ, курсор переміститься на один пробіл вперед.

Backspace

Натиснувши клавішу Backspace, можна видалити символ перед курсором або виділений текст.

На початок сторінки

Використання сполучень клавіш

Сполучення клавіш - це спосіб виконання дій за допомогою клавіатури. Вони називаються сполученнями, оскільки найчастіше в них одночасно натискаються кілька клавіш. Фактично майже кожну дію або команду, яку можна виконати за допомогою миші, можна виконати швидше за допомогою однієї або кількох клавіш на клавіатурі.

У довідці знак «плюс» (+) між кількома клавішами означає, що ці клавіші слід натискати в поєднанні. Наприклад, поєднання «Ctrl+A» означає: натиснувши й утримуючи клавішу Ctrl, натисніть клавішу A. Сполучення «Ctrl+Shift+A» означає: натиснувши й утримуючи клавіші Ctrl і Shift, натисніть клавішу A.

Як знаходити сполучення в програмі

У більшості програм дії можна виконувати за допомогою клавіатури. Щоб подивитись, яким командам відповідають сполучення клавіш, відкрийте меню. Сполучення (якщо вони доступні) відображаються біля пунктів меню.

Зображення меню «Редагування» у програмі «Блокнот», у якому сполучення клавіш відображаються поряд із командами меню
Сполучення клавіш відображаються біля пунктів меню.

Вибір меню, команд і параметрів

За допомогою клавіатури можна відкривати меню і вибирати команди та інші параметри. У програмі, меню якої містять підкреслені літери, натискання клавіші Alt і клавіші підкресленої літери відкриває відповідне меню. Натисніть підкреслену літеру в пункті меню, щоб вибрати ту чи іншу команду. У програмах, де використовується стрічка (наприклад, у програмах Paint або WordPad), після натискання клавіші Alt літера, клавішу якої можна натиснути, не підкреслюється, а накладається.

Зображення меню програми Paint із підкресленими буквами в командах меню
Натисніть клавіші Alt+F, щоб відкрити меню «Файл»; далі натисніть клавішу Р, щоб вибрати команду «Друк».

Цей фокус також працює і з діалоговими вікнами. Коли біля параметра в діалоговому вікні є підкреслена літера, це означає, що вибрати цей параметр можна натисканням клавіші Alt разом із клавішею підкресленої літери.

Корисні сполучення

Наведена таблиця містить перелік деяких із найважливіших сполучень клавіш. Докладніший список див. Сполучення клавіш.

Клавіша

Дія

Windows клавіша з емблемою Зображення клавіші з емблемою Windows

Відкрити меню «Пуск»

Alt + клавіша табуляції

Переключитися між відкритими програмами або вікнами

Alt+F4

Закрити активний об’єкт або вийти з активної програми

Ctrl+S

Зберегти поточний файл або документ (працює в більшості програм)

Ctrl+C

Копіювати вибраний об’єкт

Ctrl+X

Вирізати вибраний об’єкт

Ctrl+V

Вставити вибраний об’єкт

Ctrl+Z

Скасувати дію

Ctrl+A

Вибрати всі об’єкти в документі або вікні

F1

Відкрити довідку програми або Windows

Клавіша з емблемою WindowsЗображення клавіші з емблемою Windows + F1

Відкрити довідку та підтримку Windows

Esc

Скасувати поточне завдання

Клавіша «Контекст» Зображення клавіші «Контекст»

Відкрити контекстне меню команд, пов’язаних із виділеним об’єктом або об’єктами в програмі. Рівнозначна натисканню правої кнопки миші.

На початок сторінки

Використання клавіш навігації

Клавіші навігації дозволяють переміщувати курсор, переміщатися по документах і веб-сторінках, а також редагувати текст. Наведена таблиця містить список основних функцій таких клавіш.

Клавіша

Щоб виконати таку дію

Стрілка вліво, стрілка вправо, стрілка вгору або стрілка вниз

Перемістити курсор або виділення на один пробіл або рядок у напрямку стрілки, або прокрутити веб-сторінку в напрямку стрілки

Home

Перемістити курсор до початку рядка або веб-сторінки

End

Перемістити курсор до кінця рядка або веб-сторінки

Ctrl+Home

Перейти до початку документа

Ctrl+End

Перейти до кінця документа

Page Up

Перемістити курсор або перейти на сторінку екраном вище

Page Down

Перемістити курсор або перейти на сторінку екраном нижче

Delete

Видалити символ перед курсором або виділений текст; у Windows - видалити вибраний об’єкт і перемістити його в «Кошик»

Insert

Увімкнути чи вимкнути режим вставлення. Коли увімкнуто режим вставлення, текст, який вводиться, з’являється в позиції курсору. Коли режим вставлення вимкнуто, текст, який вводиться, заміщує наявні символи.

На початок сторінки

Використання цифрової клавіатури

На цифровій клавіатурі розташовані цифри від 0 до 9, знаки арифметичних дій + (додавання), - (віднімання), * (множення) і / (ділення), а також десяткова кома, як на калькуляторі. Ці символи продубльовані на інших клавішах, але розташування їх на цифровій клавіатурі дозволяє швидко вводити цифрові дані або знаки математичних операцій однією рукою.

Зображення цифрової клавіатури
Цифрова клавіатура

Щоб скористатися для введення цифр цифровою клавіатурою, натисніть клавішу Num Lock. На більшості клавіатур є світловий індикатор, який показує, увімкнуто чи вимкнуто функцію Num Lock. Коли Num Lock вимкнуто, цифрова клавіатура функціонує як другий набір клавіш переходу (ці функції зображені на клавішах біля цифр і знаків).

Також за допомогою цифрової клавіатури можна виконувати прості підрахунки у програмі «Калькулятор».

 

 

Керування програмою «Калькулятор» з цифрової клавіатури

На початок сторінки

Три додаткові клавіші

Ми вже оглянули майже всі клавіші, якими можна скористатися. Але для найдопитливішіх, давайте подивимось на три найбільш загадкові клавіші на клавіатурі: PrtScn, Scroll Lock та Pause/Break.

PrtScn (чи Print Screen)

Колись давно ця клавіша справді виконувала функцію, яку позначає її назва (тобто «Друк екрана») - надсилала текст поточного екрана на принтер. Зараз натискання клавіші PrtScn фіксує зображення всього екрана (робить «знімок екрана») і копіює його до буфера обміну в пам’яті комп’ютера. Звідти зображення можна вставити (натиснувши клавіші Ctrl+V) у Microsoft Paint або іншу програму і, за бажанням, роздрукувати з цієї програми.

На деяких клавіатурах на клавіші PrtScn зазначено ще й команду SYS RQ - вона ще загадковіша. Колись SYS RQ означала «system request» - «системний запит», але у Windows ця команда недоступна.

Щоб отримати додаткові відомості про клавішу Print Screen, див. Створення знімка екрана (клавіша Print Screen).

Підказка

 • Щоб зафіксувати зображення не всього екрана, а лише активного вікна, натисніть клавіші Alt+PrtScn.

ScrLk (або Scroll Lock)

У більшості програм натискання клавіші Scroll Lock не дає жодного ефекту. У деяких програмах натискання клавіші Scroll Lock змінює поведінку клавіш зі стрілками та клавіш Page Up і Page Down: натискання цих клавіш спричиняє прокручування документа без зміни положення курсору або виділення. На клавіатурі може бути світловий індикатор, який показує, чи ввімкнуто функцію Scroll Lock.

Pause/Break

Ця клавіша використовується рідко. У деяких давніших програмах натискання клавіші Pause/Break може призупинити програму, а натискання сполучення клавіш Ctrl+Pause/Break може припинити виконання програми.

На початок сторінки

Інші клавіші

На деяких сучасних клавіатурах також є «гарячі клавіші» або кнопки, які надають швидкий, в один дотик, доступ до програм, файлів або команд. В інших моделях є регулювання гучності, коліщатка прокрутки й масштабу та інші пристосунки. Докладніше про ці можливості можна дізнатися з інструкції до клавіатури чи комп’ютера, або на веб-сайті виробника.

На початок сторінки

Поради для безпечного використання клавіатури

Правильне використання клавіатури може запобігти болю або ушкодженням зап’ястків і рук, особливо при тривалому використанні комп’ютера. Ось кілька порад, які допоможуть запобігти проблемам:

 • Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають розслаблено опускатися по боках.

 • Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Якщо на клавіатурі є окрема група цифрових клавіш, можна вважати центральною точкою клавішу «пробіл».

 • Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опускатись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було діставати рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.

 • Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню при введенні тексту. Якщо на клавіатурі є ділянка для відпочинку зап’ястків, використовуйте її тільки під час перерв у введенні тексту.

 • Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.

 • Коли ви не вводите текст, розслабте руки.

 • Робіть короткі перерви в роботі за комп’ютером кожні 15-20 хвилин.

На початок сторінки

 3) Page Up і Page Down - дозволяють перегортати документ вгору і вниз;

на ноотбуках ці кнопкі мають інші написи:  Pg Up і Pg Dn

Наші інтереси: 

Знаючи деякі нюанси можна працювати з компутером значно швидше і ефективніше

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Світ Зелений.
0
Ще не підтримано

Дехто преживає коли на сайті відсутня кнопка вгору.

Пердбачена альтернатива.
Навігаційні клавіші (в зеленому секторі)
Page Up і Page Down - дозволяють перегортати документ вгору і вниз;

Page Up

Перемістити курсор або перейти на сторінку екраном вище

Page Down

Перемістити курсор або перейти на сторінку екраном нижче

на ноотбуках ці кнопкі мають інші написи: Pg Up і Pg Dn.

#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.

Коментарі

Зображення користувача Світ Зелений.
0
Ще не підтримано

Дехто преживає коли на сайті відсутня кнопка вгору.

Пердбачена альтернатива.
Навігаційні клавіші (в зеленому секторі)
Page Up і Page Down - дозволяють перегортати документ вгору і вниз;

Page Up

Перемістити курсор або перейти на сторінку екраном вище

Page Down

Перемістити курсор або перейти на сторінку екраном нижче

на ноотбуках ці кнопкі мають інші написи: Pg Up і Pg Dn.

#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.