Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 6
  • Переглядів: 6

Етногенез-IV, або що таке Арійський Стандарт

Для правильного розвитку народу потрібні певні усталені зразки, приклади для наслідування, прояви ідеальної реалізації. Їх може бути дуже багато, проте важливо окреслити певний обов’язковий мінімум. Це особливо важливо на етапі зародження нового етносу.

Ми вже знаємо, що для розвитку Українського народу властива циклічність: раз на 532 роки (сонячно-місячний цикл) Україна породжує новий етнос з новим іменем, який виростає з середовища попереднього, батьківського етносу. Так, нинішній український етнос має етнонім «козаки». Він народився з українського етносу русичів, русичі – з етносу антів, анти – з етносу сарматів.

Якщо продовжити далі цю генетичну лінію, то далі побачимо етноси сколотів (скіфів), кіммерійців, пелазгів, самарів-сумерів. Так можемо дійти аж до первинного етносу, з якого у 55 ст. до н.е. почалася Арійська раса, – його матеріальні залишки нині називають раннім етапом Трипільської археологічної культури (див.: Походження Трипільської цивілізації). Всі згадані українські етноси пов’язані між собою як дід – батько – дитина – внук – правнук...

Творення Арійської раси було переходом на третій психоінформаційний рівень – рівень творчості (нестандартних дій). Тому творення першого етносу Арійської раси 7500 років тому позначаємо терміном Етногенез-III.

Нині ми є свідками народження в Україні нового українського етносу. Його формування збігається з цивілізаційно-расовим переходом на четвертий психоінформаційний рівень – рівень мудрості (цілісності). Тому сучасний процес етнотворення позначаємо терміном Етногенез-IV.

Новий український етнос формується з середовища етносу козаків – подібно до того, як з перестарілого плоду виростає чистий і здоровий паросток нового життя. Поки що цей процес доволі хаотичний, адже «нові люди» ще не усвідомлюють себе представниками нового етносу. Здебільшого вони є носіями окремих якостей – потенційних складових нової етнічної системи.

До якостей нового етносу можна віднести:

1) прагнення до чистої їжі і здорового способу життя,
2) відмова від вакцинацій, алкогольних напоїв, фармацевтичних засобів і взагалі всякої «хімії»,
3) міцне здоров’я, життєвий оптимізм і гармонійні стосунки з навколишніми людьми,
4) самоосвіта, самовдосконалення, розкриття в собі прихованих здібностей,
5) турбота про навколишнє середовище,
6) творення красивих мистецьких творів, корисні винаходи, пошук нових форм соціальної організації,
7) зацікавленість у правильному дітонародженні й вихованні дітей,
8) відродження стародавніх українських традицій і промислів,
9) захоплення козацтвом, страйкболом та іншими військовими іграми,
10) відкритість до новацій, захоплення програмуванням та інформаційними технологіями в цілому,
11) відмова від телевізора на користь Інтернету,
12) незалежність мислення, стійкість до зомбування з боку пропагандистської машини,
13) достатній рівень особистої свободи і економічної самодостатності (сам собі начальник).

Кожна з цих якостей ще мало про що говорить, проте коли їх носії починають активно гуртуватися – це вже етногенез, тобто творення нової етнічної системи.

Узагальнюючою якістю членів цієї новостворюваної спільноти є прагнення до гармонійної творчості. Гармонійна творчість – це коли особиста самореалізація йде на користь не тільки собі, а й усім добрим людям і Всесвіту в цілому.

Коли виникає ситуація творення нового етносу?

Тоді, коли стара етнічна система загнила і більша частина етносу з цим змирилася. Проте завжди є активна меншість, яка не піддалася загальному розкладу, зберегла оптимізм, енергійність і волю до життя. На тлі хворого і енергетично виснаженого суспільства такі люди виглядають «білими воронами», пасивна більшість їх вважає «ненормальними».

Такий стан не задовольняє «нових людей», тому вони починають тяжіти до собі подібних, бо з ними приємніше, ефективніше, простіше, надійніше. В цьому середовищі вони відчувають свою «нормальність», просто це інша норма, інший стандарт мислення і поведінки.

Врешті-решт вони починають цілеспрямовано організовуватися в нову спільноту, яка починає рух до повної самодостатності, для чого творить свій інформаційний простір, свою систему освіти, свою економіку, свою систему самоврядування.

Чому етнотворення в Україні відбувається раз на 532 роки?

Цю закономірність вивів археолог, історик, культуролог і астроном Микола Чмихов на основі емпіричних даних. Причини такої циклічності до кінця не зрозумілі. Головним чинником може бути кліматичне розбалансування раз на 532 роки, а особливо – раз на 1596 років. Кліматичні зміни загострюють кризу старої системи і спонукають людей активніше шукати засобів її подолання. Згідно з розрахунками Миколи Чмихова, нинішня 1596-річна епоха завершується у 2015 році. В цьому ж році завершується 7980-річний расотворчий цикл і починається новий.

У чому головна відмінність нових людей від старих?

Головна відмінність у їхній пасіонарності, тобто спроможності більше віддавати своїй спільноті, чим брати від неї. Кожен новостворений етнос відрізняється від материнського суттєво вищою пасіонарністю, ярістю, життєвою силою, сонячністю. Для позначення пасіонаріїв є давнє українське слово «ярії». Це ті, що яріють, горять, радісно палають духовним вогнем. Пам’ятаєте Василя Стуса? «Ярій, душе! Ярій, а не ридай!».

Отже, цей новий український етнос є арійським?

Так, а його представники, як би вони себе не називали, за визначенням є аріями, тобто пасіонарними особистостями, пасіонаріями. Поняття «пасіонарність» (від лат. passio – пристрасть, пристрасність) введене в науковий обіг Львом Гумільовим у його монографії «Етногенез і біосфера Землі» (1974). Пасіонарії виступають рушійним ядром суспільних систем і надають їм вектор розвитку.

Куди подінеться старий український етнос?

Частина його представників перетвориться і увіллється до нового, арійського етносу. Ті, що цього не зроблять, самоліквідуються. Програма самознищення вже запущена. Цей старий етнос сам підтримує нинішню паразитичну систему і сам убиває себе. Він добровільно отруює себе алкоголем, тютюном і брудною їжею, нищить своїх дітей вакцинаціями, обирає у владу брехунів, бандитів і соціальних паразитів. Вони з нього смоктатимуть кров до останнього, а він їх до останнього захищатиме. Тривалість життя буде скорочуватися, а пенсійний вік зростатиме. Його обкладатимуть новими податками, підніматимуть ціни на житло та їжу, вводитимуть нові обмеження, вигадуватимуть різні «обов’язкові страхування» і так далі до повного знищення.

Але ж цю ситуацію можна якось виправити?

Єдиний спосіб виправлення – це етнічне перенародження. Занадто далеко зайшла деградація, зіпсуття проникло у всі пори. Перестарілий етнос і підтримувана ним паразитична система не надаються до вдосконалення ще й тому, що самі цього не бажають. Спроби захистити цих людей можуть обернутися проти самих їхніх захисників. Скажіть пересічній людині про те, що для поліпшення свого життя їй треба відмовитись від м’яса, алкоголю і тютюну, – вона за це може вас зненавидіти. Скажіть їй, що вакцинація є самогубством, – вона подумає, що ви безумець. Скажіть їй, що вона може оздоровити себе чистим українським словом, – вона взагалі не зрозуміє, що ви маєте на увазі.

З другого боку, дедалі більше людей цікавиться альтернативними підходами, самостійно шукають вихід. Ці люди є кандидатами до нового етносу, з ними треба працювати. Наше завдання – допомогти якомога більшому числу українців звільнитися з паразитичної матриці «дітей диявола».

Як виглядатиме новий, арійський етнос України?

Так, як виглядають світлі, здорові, сильні, розумні люди, коли збираються разом і діють згуртовано. Описані вище розрізнені якості активних людей складуться в єдину систему і дадуть нову системну якість.

Новостворюваний арійський етнос завжди володіє дуже обмеженими стартовими ресурсами, тож на початку діяти йому доводиться надзвичайно економно і ефективно. Нині те ж саме. Все, що непотрібне, незрозуміле і неефективне, буде залишене в минулому – у нас просто немає можливості тягнути його з собою. Цей принцип «обрубування хвостів» зачепить усі сфери життя. Саме так діяли трипільці (див.: Походження Трипільської цивілізації). Їхній приклад рішучого «спалювання мостів» представляє для нас величезний інтерес.

Нинішня ситуація типологічно подібна до етнотворення у 55 ст. до н.е., коли новонароджений арійський етнос заснував Трипільську цивілізацію (див.: Ной, вара і Великий Потоп). Нині все буде по-іншому, проте головні принципи зберігають свою силу і дозволяють побачити каркас нової системи.

СВІТОГЛЯД

Арії усвідомлюють себе втіленими божественно-духовними сутностями, а фізичний світ сприймають як ігрове середовище, максимально сприятливе для творчості, саморозвитку та радісної ігрової змагальності. Арії знають, що слово «людина» означає «гравець», тому весь арійський етнос сприймається як дружна ігрова команда.

Усвідомлення такого стану справ значно полегшується тим, що нині ми маємо комп’ютери і уявлення про віртуальну реальність. Для розуміння принципу втілення достатньо проглянути три захоплюючі фільми, що вийшли у світ в 1999 році:
Тринадцятий поверх
Матриця
Екзистенція

Головне для гравця – повна свобода дій в рамках установлених ігрових правил. Тому арії дотримуються того ж самого імперативу, що й їхні предки 7 тисячоліть тому: «Все, що робиться з власної волі, – добро».

РЕЛІГІЯ

Слову «релігія» повертається його первинний сенс – «відновлення зв’язку» (ре-лига). Людина повинна згадати, що є безсмертною духовною сутністю, яка еволюціонує шляхом багаторазових земних втілень. Це подібно до того, як у ході снобачення людина раптом усвідомлює, що насправді вона спить і діє в іншій реальності. Завдання релігії виражається гаслом: «Сплячий має прокинутися». Людина має усвідомити себе втіленим гравцем – людиною, і досконало зіграти відведену їй роль у цьому сеансі життя. На цю тему є чудовий фільм «Початок» (2010) .

Після кожного ігрового втілення духовна сутність («оператор») має ставати досконалішою. Так само має поліпшуватися генетика нашої «ігрової раси» і навколишній ігровий простір. Тому наступне релігійне гасло: «Світ після нас має стати кращим!» Життя треба прожити так, щоб у наступному сеансі втілення вийти на вищий ігровий рівень – з вищими можливостями гравця, у досконаліших тілах, у гармонійнішому ігровому середовищі.

Досконала гра потребує знань і технологій їх правильного практичного застосування. Ці знання треба культивувати: творити, накопичувати, вдосконалювати, очищати від помилок, передавати своїм нащадкам (новим членам ігрової команди) і самим собі – у наступних втіленнях. Тому можна сказати, що РЕЛІГІЯ АРІЇВ – ЦЕ ЗНАННЯ.

Подібним чином було у трипільців, які свою релігію позначали словом «Віди» – відання, знання. Тодішні арії також залишили в минулому все незрозуміле і непрактичне, тож робили тільки те, у що вірили, а вірили тільки в те, що розуміли. Між теорією і практикою не було жодного розриву – це були органічні складові тотальної гри в життя.

Така нерозривна єдність теорії та практики досягається тоді, коли теорія основана на знаннях високої якості, адже істинні знання завжди активні, вони прагнуть реалізуватися. Тому завдання нового етносу – сформувати корпус істинних знань.

Хіба нинішня наука не володіє такими знаннями?

Сучасна система знань значною мірою сфальсифікована. Причому чим ієрархічно вищий рівень знань, тим більше вони зіпсовані. Так, на духовно-світоглядному рівні взагалі маємо повне перевертання. На рівні хронологічному бачимо надзвичайно деформовану історію і археологію. Суттєво спотворені уявлення про правильну організацію суспільства. Сучасна медицина – це на 90% фальсифікації і шахрайство. Те ж саме з системою харчування – люди масово споживають отруту і вважають, що по-іншому не може бути. Жахлива ситуація у сфері виховання і освіти. Дослідники стану сучасної науки вказують на те, що людство переживає кризу парадигми, на черзі – радикальний перегляд наших уявлень про світ (див.: Про структуру наукових революцій).

Релігія нового циклу – це світогляд і розвиваючі практики, основані на знаннях (відах). Так що ми йдемо до такого стану, коли наука, релігія і мистецтво перебуватимуть в нероздільній цілісності. Певною мірою, це буде повернення до Трипільської релігії, але вже на новому оберті еволюційної спіралі.

Як і 7500 років тому, нині знову актуалізуються три фундаментальні релігійні настанови: Освячуйся! Озброюйся! Плодися! (див.: Трипільська релігія). Освячення дає нам здоров’я, радість, гармонію і безпеку. Озброєння дозволяє жити в мирі з іншими етносами. Висока плодючість дає силу, конкурентоспроможність і еволюційну перспективу.

Для правильного розвитку народу потрібні певні усталені зразки, приклади для наслідування, прояви ідеальної реалізації. Їх може бути дуже багато, проте важливо окреслити певний обов’язковий мінімум. Це особливо важливо на етапі зародження нового арійського етносу. Іншими словами, потрібен Арійський Стандарт.

Саме слово «стандарт» складається з двох коренів: *стан (стабільний, стійкий, постійний, непорушний) і *арта (орт, рота, рита) – істинний, правдивий, правильний, якісний, мистецький, майстерний. Тому істинне значення слова «стандарт» – це стабільно висока якість, стала досконалість. Йдеться про обов’язковий мінімум, який дозволяє досягнути високої якості у визначеній сфері.

АРІЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

Рекомендований мінімум для нового етносу формуватиметься поступово. Всі його складові перевірятимуться суспільною практикою, щось буде доповнюватися, а щось уточнюватися. Проте вже зараз ми можемо побачити ескіз «каркасу» способу життя нового українського етносу, його базових принципів і навиків.

1. Чисте харчування, чисте тіло

Вживання якісних харчових продуктів і відмова від вживання отрути. Найбільш якісною є свіжа рослинна їжа і молочні продукти, на порядок нижчу якість має їжа після термічної обробки. Наприклад, гречану кашу краще не варити, а настоювати у воді. Нормальною тваринною їжею вважається та, яка отримана у взаємовигідній співпраці з твариною: молоко, курячі яйця. Наприклад, корова зацікавлена в тому, щоб у неї брали молоко, курка повідомляє людину про знесене яйце. Вживання м’яса допустиме тільки в екстремальних ситуаціях («у поході можна їсти все, що доступне») або як ритуальна їжа, яка споживається колективно після спеціального спільного освячення.

Найпоширенішими отрутами, що нині вживаються в якості їжі, є етиловий спирт (яд і наркотик) і оцтова кислота (сильний яд). До отруйних речовин також відносяться штучно виготовлені «вітаміни», «таблетки» (фармацевтичні препарати) і генетично модифіковані організми (ГМО).

Найбільш збоченою практикою є введення отрути прямо в кров, в обхід природних захисних бар’єрів організму. До таких злочинних практик належить вакцинація. Всі вакцини є шкідливими (докладно про вакцинаційний геноцид: Олександр Коток. «Безжальна імунізація»). Див. також: Небезпечна вакцинація (підбірка актуальних статей). Застосування вакцин основане на сатанинському світогляді, згідно з яким Творець начебто є недосконалим, створив світ з недоробками, а його халтуру нині доводиться постійно виправляти «чесним, але непідкупним» вакцинаторам.

Згідно з Арійським світоглядом, людина отримала від Творця досконале тіло, наше завдання – правильно застосувати закладені в нього безмежні можливості. Тому негоже цей дар Божий паплюжити всілякими вакцинаційними отрутами, татуюванням, пірсингом та іншим сатанізмом.

2. Чиста психіка, сонячний світогляд

Існує прямий зв’язок між фізичним тілом (плоттю) і психікою (психо-енергетичним тілом). Очищення плоті очищує психіку, і навпаки – оздоровлення психіки автоматично веде до поліпшення фізичного здоров’я. Очищення психіки досягається шляхом наповнення її позитивними образами, думками та емоціями з одночасним звільненням від негативної інформації.

Для наповнення позитивною інформацією треба слухати гармонійну музику, споглядати красу, розмовляти чистою мовою, спілкуватися зі світлими людьми, займатися улюбленими справами, робити шляхетні вчинки, уникати негативних емоцій. Найінтенсивнішою, а тому найефективнішою практикою психофізичного оновлення є технологія «Живе Слово». Тому володіння азами цієї технології відносимо до Арійського Стандарту.

Очищення психіки відкриває перед людиною шлях до формування позитивного, світлого, оптимістичного світогляду. Це особливо відчувається в ході застосування Живого Слова, адже зміни відбуваються швидко. Тож людина починає розуміти, що це вона особисто, силою свого слова змінює себе і навколишню реальність. Вона усвідомлює, що ми живемо у Всесвіті, дружньо налаштованому до людини. Таке усвідомлення ще більше заохочує людину до вдосконалення себе і навколишнього світу.

3. Фізична активність

Загально відомо, що для гарного самопочуття треба щодня рухатися, ходити чи бігати, робити фізичні вправи. Високу ефективність показала система «Око відродження» – п’ять тибетських вправ. Вона робиться за 10–20 хвилин, її легко опанувати, вона придатна для людей будь-якого віку. Отже, володіння «п’ятьма тибетцями» – це також елемент Арійського Стандарту. Арії мають бути не тільки здоровішими за інших, а й красивішими і сильнішими. Тому треба працювати над своїм тілом, розвивати силу, спритність, гармонійність.

4. Простір волі, або Царство боже

Чиста, гармонійна людина починає автоматично підніматися у Простір волі – простір гармонійних подій, в євангельській термінології – у Царство боже (див.: Здоров’я людини і простори буття. Спочатку відбувається гармонізація внутрішніх подій (здоров’я), а потім – зовнішніх (гарні стосунки з людьми, позитивні життєві ситуації).

Правильна фізична активність разом з плеканням чистої психіки і чистого харчування автоматично приводять до того, що людина перестає хворіти і незабаром взагалі забуває, що це таке – хвороби. У здорових батьків – здорові діти, адже сім’я – це єдина психоенергетична система, тож діти перебувають під енергетичним захистом батьків. Тому стандартом для арійських родин є повна відсутність хвороб.

Гармонізація внутрішнього світу людини неминуче приводить до гармонізації подій навколо неї, починаючи зі стосунків з дітьми, родичами, друзями. Через якийсь час людина починає усвідомлювати, що навколо неї не відбуваються негативні події. Не тому, що вона їх так сприймає, а тому, що їх об’єктивно просто не існує.

Наведені вище чотири пункти Арійського Стандарту забезпечують виконання традиційної релігійної настанови «Освячуйся!» Три наступні пункти є реалізацією релігійної настанови «Озброюйся!»

5. Інформаційна культура

Знання і вміння їх застосувати завжди були джерелом сили. В сучасну інформаційну епоху вміння знаходити потрібну інформацію, опановувати її і правильно застосовувати перетворюється на головний показник озброєності. Тому до Арійського Стандарту можна віднести вміння працювати в Інтернеті, установлювати на свій комп’ютер операційні системи і комплекс необхідних програм.

Перевага надається вільному і безкоштовному програмному забезпеченню на основі ОС Лінукс. При цьому використовуємо принцип інформаційної відкритості, властивий для раннього хрестиянства: все найкраще, створене у світі, належить нам – аріям! Вміння створювати якісні інформаційні продукти – комп’ютерні програми, бази знань, книги, ігри, освітні курси, мистецькі твори – є головним джерелом економічного процвітання нового етносу. Глибоке розуміння інформаційних процесів і досконале володіння комп’ютерними технологіями – найпотужніша зброя в умовах інформаційної епохи.

6. Культура вогнепальної зброї

Мирний розвиток нового етносу залежить від його спроможності захистити себе. Беззахисність – це провокація!. Арійський етнос не повинен спокушати хижаків можливістю легкої перемоги, а тому, за звичаєм предків, має бути потужно озброєним (Чому трипільці були озброєні до зубів). Система самозахисту має будуватися подібно до «швейцарської моделі» (Швейцарія не має армії. Швейцарія сама є армією!).

В ідеалі кожен арій має бути оснащений легальною довгоствольною і короткоствольною вогнепальною зброєю. На жаль, на відміну від багатьох демократичних держав, в Україні ще не узаконене вільне володіння короткоствольною зброєю, тому доцільно:

1) підтримувати громадські й політичні рухи за ухвалення державних законів, що дозволяють законослухняним громадянам вільно зберігати і носити пістолети та револьвери (див.: Більше зброї — менше злочинів);

2) використовувати легальні можливості для опанування культури короткоствольної зброї. Тренуватися можна з револьверами під 4-міліметровий патрон Флобера: згідно з законами України, такого роду тренувальні засоби взагалі не вважаються зброєю, тож не потребують жодних дозволів. Стандартом для проведення тренувань і змагань можна вважати револьвер під патрон Флобера Сафарі РФ-461 харківського підприємства ЛАТЕК.

Повноцінні тренування зі справжньою зброєю можна проводити в тирах і на стрільбищах, які, зазвичай, мають право на придбання справжніх пістолетів і револьверів. Тренування і змагання зі стрільби періодично влаштовує Українська асоціація власників зброї.

7. Організовані арійські громади

Важливим чинником захищеності є організованість аріїв у місцеві, професійні, відпочинкові та інші громади за інтересами. Арій не повинен бути самотнім: він або приєднується до існуючих громад, або створює свою. Первинні громади, де люди особисто знають один одного, об’єднуються в Етномережу. Належність арія до громади нового етносу – це також Арійський Стандарт.

8. Плодючість

Висока народжуваність є головним, базовим чинником успішного розвитку будь-якого етнічного організму. Новий етнос може перемогти тільки при наявності демографічної переваги. Для цього арійські сім’ї повинні мати принаймні трьох дітей. Фундаментальне здоров’я арійських родин та їх включення в організовані громади значно полегшують плекання дітей – навіть в умовах мегаполісів.

Проте про справжню демографічну перевагу і виконання релігійної настанови «Плодися!» можна говорити тільки тоді, коли в арійських сім’ях буде по 10 і більше дітей. Згідно з давньою українською традицією, повноцінною вважалася сім’я з 16-ма дітьми. Це і є справжній Арійський Стандарт. Сьогодні він досягається тільки в релігійних сільських громадах на Тернопільщині, де сім’ї виховують по 10–17 дітей (див.: Жінки з Тернопільщини народжують щороку). Такого рівня плодючості можна досягнути тільки у вільному просторі за межами міст, у власних садибах.

9. Садиба у сільській місцевості

У місті народження дитини завжди викликає багато проблем, головна з яких – відсутність простору для розвитку. Це потужний стримуючий чинник, це мотивація до мінімальної кількості дітей. Натомість у селі працює протилежна мотивація, адже чим більше дітей, тим більше помічників у господарстві. Тому наявність власного господарства на своїй землі – ще одна стандартна вимога для успішного розвитку нового етносу.

Проживання в сільській місцевості створює кращі можливості для виробництва інформаційного продукту – аби тільки був доступ до Інтернету. Село – це не стільки територія для виробництва продовольства, скільки простір для гармонійного життя. Найкращі мистецькі твори завжди писалися саме тут – у спокої і красі.

У наш час поступово розгортається процес відтоку людей з міст у сільську місцевість. Зазвичай це виглядає як хаотична втеча, адже такі переселенці опиняються самотніми в незнайомій місцевості. Для освоєння нового цивілізаційного простору потрібна не втеча, а цілеспрямоване переселення вже сформованими громадами. Тому цей пункт Арійського Стандарту можна реалізувати тільки після реалізації пункту 7, тобто після створення достатньо потужних, добре організованих громад у містах свого теперішнього проживання.

Описані вище 9 пунктів є тільки організуючим каркасом, відкритим для доповнення після ретельної колективної перевірки. Кожен з цих пунктів має наповнитися спеціалізованими розділами з конкретними описами принципів, рекомендацій, методик.

Ми тільки стали на шлях творення Арійського Стандарту. Наповнення його конкретним змістом – завдання для багатьох поколінь нової раси. І якщо для нас окремі його пункти ще виглядають далекою перспективою, то вже для наших внуків Арійський Стандарт сприйматиметься як самозрозуміла буденна норма.
 


В тему:

Тотальна освіта

Народжувати краще співаючи — Наталка Криничанка

СНІД - не вірус, а псевдонауковий тероризм (відео)

Перше чудо Ісуса Хреста: звільнення від алкоголю

Інтерв’ю з людиною нової раси (відео)

Від Атлантиди до Трипілля і далі

Розмова про Живе Слово на Радіо Культура (аудіо)

Олег Скрипка: «Я хочу, щоб люди правильно харчувалися, правильну музику слухали, розмовляли українською»

Схема порятунку мурашника

Три поверхи Великого Переходу: соціальний, національний, магічний

Модель «Галілея»: програма-інсталятор Золотої доби

Коли програмісти прийдуть до влади

Щеплення як різновид підлого бізнесу на геноциді

Три «О» Доброї Новини: Оновлюйся! Організовуйся! Озброюйся!

Зоряний мандрівник (Згадай себе!)

Реінкарнація і принцип економії енергії

Пошукова система Всесвіт

Стабілізація і Реформація, або Як прискорити Перехід

Глобальна криза і нова раса

Щасливі можливості для чесних спільнот

Етномережа: концентрація без централізації

Справжня Народна Самооборона. Досвід американської демократії
 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи