Головні Норми Українського Звичаєвого Права

Ці норми основуються на віковічних традиціях українського народу які відображені в «Кобзарі», «Захарі Беркуті», «Влескнизі», козацьких переказах, Програмових Постановах ІІІ Збору ОУН та інших історичних джерелах.

І. Звичаєва система влади – диктатура нації найвища форма народовладдя1. Система влади основується на принципі верховенства спільної волі та підпорядкування меншості більшості.2. Народ-нація обирає владу на всіх рівнях, контролює та має право відкликати і притягувати до відповідальності. На першому рівні діє Коло та Віче, - пряме народовладдя.3. Влада є обов’язково змінюваною, - з влади – в народ.4. Нація диктує владі свою волю. Головна функція влади – виконувати волю нації.5. Право і закони, зміни і доповнення до них дає виключно народ-нація.ІІ. Економічна система1. Земля, усі природні багатства, надра, ліси і води є національно-державною або громадсько-територіальною власністю.2. Земля не купується і не продається, а надається у власність і у користування у розмірах та на термін визначених законом.3. Селяни самі визначають форму господарювання – індивідуальну чи колективну, кооперативну.4. Велика промисловість,важливі підприємства, транспорт, велика торгівля, надприбуткові сфери економіки є національно-державною власністю. Мала промисловість, середня і дрібна торгівля, середній і дрібний бізнес є кооперативним та приватним.5. Банківська система є національно-державною власністю. Капітал знаходиться під державним контролем.6. Трудові колективи на національно-державних підприємствах приймають пряму і безпосередню участь в управлінні цими підприємствами.7. Іноземний капітал може залучатися лише державою, при потребі з застереженням національних інтересів. Іноземні юридичні та фізичні особи не можуть бути власниками землі та підприємств.ІІІ. Інші норми1. Ідеології і організації які заперечують Звичаєве Право та провадять антидержавну і антинаціональну діяльність забороняються.2. Звичаєве Право не визнає національних меншин, є чужинці. Чужинці мають право на українізацію. Чужинці які не українізувалися не мають громадянських прав.3. Українська мова є єдиною державною мовою і домінуючою в суспільстві.4. Держава - влада відповідальна за моральне і фізичне здоров`я нації.5. Неухильне дотримання народних моральних норм - пошана до старших, пошана до жінки і матері, заборона сексуальних збочень та ін.6. Збереження расово-етнічної приналежності української нації. Заборона колонізації України чужинцями.7. Одностанове, безкласове суспільство. (Коментар. Розподіл суспільних функцій відбувається відповідно бажань та здібностей, в умовах рівних можливостей і на конкурентній основі. Соціальний статус не передається по спадковості.)Документ ухвалений у першому читанні на Козацькій Раді 15.05.2011р. м. Жовті Води та підтверджений на другій Козацькій Раді 04. 06. 2011р. с. Покровське Нікопольського р-ну Дніпропетровської області з P.S.P.S.Представники інших національностей, які проживають в Україні, повинні з розумінням поставитися до головних норм Українського Звичаєвого Права і прийняти їх. Це сприятиме досягненню злагоди і взаємопорозуміння в суспільстві.

Гравець: 
Народний Оглядач

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка