Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

7 - Навігація в часі

Для стійкого розвитку корпорації в довгостроковій перспектвиві їй необхідні співробітники, котрі володіють особливими психологічними якостями. Це Коректори (від. лат. corrigere — спрямовувати, задавати напрям). Вони вирізняються тим, що здатні краще за інших бачити майбутнє організації, відчувати її загальний стан і ніколи не втрачати бачення стратегічних цілей.
ТОЙ, ХТО ЗВ’ЯЗУЄ МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ
Як ми вже знаємо, щоденна діяльність корпорації, виконання поточних графіків і вирішення оперативних завдань забезпечується взаємодією трьох спеціалізованих системних елементів. В органічному менеджменті вони називаються Програматором (зовнішня розвідка, маркетинг), Ефектором (продукування товарів і послуг для зовнішніх споживачів), Синхронізатором (узгодження роботи підрозділів, документообіг, контроль).

Кожний часовий фрагмент роботи корпорації — день, тиждень, місяць — можна уявити у вигляді площини, на якій відбувається активна взаємодія трьох згаданих елементів. З цього погляду розвиток корпорації є послідовною зміною “кадрів”, наповнених вирішенням різноманітних локальних завдань. Завдяки діям Синхронізатора в кожний момент часу — в кожному “кадрі-площині” — відбувається оперативне узгодження діяльності різноманітних програматорних та ефекторних підрозділів. Тобто в межах кожного “кадру”, наперекір відцентровим силам і наступу хаосу, Синхронізатор забезпечує цілісність і керованість корпорації. При цьому він не зобов’язаний перейматися тим, що буде завтра, адже його завдання — організувати внутрішній робочий простір не колись, а саме тепер.

Однак корпорація живе не лише сьогоднішнім днем: вона планує своє майбутнє, випрацьовує стратегію, прогнозує зміни навколишнього середовища. Це значить, що крім координації у просторі, необхідна системна функція координації в часі. Цю функцію підтримання цілісності організації на великих проміжках часу виконує четвертий елемент системи, що називається КОРЕКТОРОМ. Він ніби створює вісь, котра пронизує швидкоплинні “кадри” діяльності корпорації і скріплює їх у монолітний блок, спрямований до єдиної мети.

Як і будь-яку корисну роботу взагалі, функцію корекції здатні виконувати лише компетентні люди, тобто такі, що мають відповідні здібності та кваліфікацію. З погляду психоінформатики, вродженими здібностями виконувати збирання минулого, теперішнього і майбутнього в цілісну живу систему володіють інтуїтивні інтроверти. З короткими тестами на визначення інтуїції та інтроверсії ви вже познайомились у попередніх статтях. Протестувавши себе і своїх знайомих, ви можете висунути обґрунтовані гіпотези щодо здібностей до виконання певної системної функції. Проте для перевірки правильності гіпотез не обійтися без описів соціотипів, тим більше, що системна функція корекції передбачає чотири напрями:

— позитивні перспективи розвитку об’єктивного світу і все те, що його об’єднує;

— негативні якості та слабкості людей і все те, що їх роз’єднує;

— небезпеки та суперечності розвитку об’єктивного світу і все те, що його роз’єднує;

— позитивні якості людей і все те, що їх зближує.

Очевидно, що кожен з цих напрямків вимагає багато в чому протилежних психологічних якостей. Вони сконцентровані в чотирьох соціотипах-Коректорах.

1. ВЕЛИКИЙ СИСТЕМАТИЗАТОР
Якщо хочете побачити логічно обгрунтовані перспективні варіанти розвитку вашої організації і прорахувати її об’єктивні можливості, то вам не обійтися без таланту Коректора, який називається

Логіко-інтуїтивний інтроверт, Аналітик, INTJ

А. Людина з розвинутою логікою, сильною здатністю до аналізу. Усі життєві ситуації розглядає з точки зору логіки, але зайві подробиці завжди відкидає — його більше цікавлять загальні закономірності.

"Справедливість — моє ремесло". Пристрасний борець за справедливість. Вважає, що все на світі має бути логічним, а відтак — справедливим. Доводить свою правоту замість того, щоб умовляти або, тим більше, просити. Не спеціаліст щодо компліментів.

Дотримується правила: "Людина сама себе зобов’язана виховувати". З дитинства прагне до самовдосконалення. Доволі потайний. Він рідко і лише близьким людям відкриває свої почуття — все переживає в собі. Ніколи не зрозуміти, що в нього на думці. Вважає, що систематичність просто необхідна для того, щоб чогось досягнути. Послідовний і впертий у роботі. Якщо за щось взявся, то прагне довести справу до кінця. Постійно звертає увагу інших на недоліки та невирішені проблеми.

Б. Вони живуть своїм внутрішнім світом, концентруючись на можливостях і ймовірностях прийдешніх подій, опираючись на свої логічні умовиводи. Вони більше цікавляться майбутнім, ніж минулим. Вони не схильні визнавати авторитети, котрі базуються на суспільному становищі, званнях чи колишніх заслугах, не схильні потрапляти під вплив гасел, закликів і різного роду пропагандистських фраз. При оцінці будь-якої теорії покладаються найперше на власну думку.

Більше довіряють своїй логіці, ніж навколишній реальності. Треба сказати, що вони ставляться до реальності як до чогось вередливого і надуманого. Тому реальність можна або використати для досягнення мети, або проігнорувати. Реальність — субстанція пластична і мінлива, її можна і треба підпорядковувати власним інтересам, вона — той чинник, який ускладнює процес відшліфування ідей, і в цьому розуміння INTJ є найбільш теоретичним типом людей. Дійсність для них — це своєрідний тягар в царині ідей. Ні одна ідея не є настільки складною, щоб над нею не варто було поміркувати. Вони від природи наділені здатністю до “мозкового штурму” і постійно знаходяться в пошуку нових концепцій. Вони завжди бачать перспективи розвитку і наслідки застосування нових ідей та принципів. Вони можуть бути безжальними в застосуванні системи, не рахуючись із затратами часу і енергії. Вони завжди пам’ятають про наслідки своїх дій, постійно дивлячись у майбутнє. Ідеї мають для них власну, незалежну цінність.

Люди цього типу схильні до систематизації. Можна сказати, що вони часто виступають в ролі архітекторів теоретичних систем. Із-за своєї вимогливості вони часто виглядають незадоволеними і занадто вибагливими. Їхня увага спрямована скоріше на підтримання в порядку системи, ніж на особисті проблеми співробітників.

Можливо, INTJ — найбільш незалежні зі всіх типів людей. Вони вважають за краще всюди керуватись власною інтуїцією. Їм не властива яскрава емоційність, іноді вони видаються холодними, бездушними і глухими до суспільної думки, хоча насправді вони є надчутливими щодо свого оточення. В спілкуванні вони можуть виявляти неуважність, зокрема, нехтуючи простими формальностями, котрі дозволяють людям освоїтись і почуватись вільніше. Люблять строгу дисципліну. Періодично потребують усамітнення. Вони вразливі в емоційній сфері і можуть тут припускатись поважних помилок.

В. Характерною властивістю людей цього типу є сильне прагнення до незалежності. Світ їм видається полігоном безмежних можливостей, котрі реалізуються в напрямку концептуалізації, систематизації і випрацювання об’єктивних рішень. Вони ніколи не заплутають вас балаканиною, проте переконають, що справа у надійних руках; вони ніколи не загрузнуть в деталях, але будь-яку дрібницю поставлять у зв’язок з цілим. Їхнє вміння тримати в голові як проблему в цілому, так і окремі її аспекти робить INTJ ідеальним “мозковим центром” будь-якої організації. Вони завжди полюють за складними завданнями, які мають бути виконаними в строк. Зазвичай, на таких людей можна покластись і вони не перекладуть на вас вантаж своїх проблем. Вони завжди досліджують “те, що могло би бути”, а їхня інтуїтивність являє собою сховище всіляких нововведень, програм, напрямків діяльності та стимулів до праці.

Проте їхня буйна фантазія, непідконтрольна і некерована, може привести до небажаних результатів: вона може породити недовіру, підозріливість, а то й дещо гірше. Нерідко вони вважають, що обміркувати яку-небудь справу рівнозначно тому, щоб її зробити. Вони можуть ретельно і в деталях опрацювати проблему, але так і не перейти до конкретної діяльності. Вони важко переносять потребу постійно працювати з великою кількістю дрібних деталей.

ЯСКРАВІ ПРЕДСТАВНИКИ СОЦІОТИПУ “АНАЛІТИК”:
Рене Декарт, Імануїл Кант, Гегель, Карл Юнг, Томас Джеферсон, хірург Микола Амосов, артисти Юозас Будрайтис і Сильвестр Сталлоне.


2. ЛІРИЧНІ ІНТЕГРАТОРИ
Незамінний спеціаліст щодо небезпек і суперечностей у космосі людської душі. Його звати

Інтуїтивно-етичний інтроверт, Лірик, INFP

А. Замріяний романтик, людина швидше розмірковування, ніж дії. Часто мріє про щось далеке і нездійсненне. Його особисті речі нерідко перебувають у романтичному безладді. Звичайно буває привабливим і чарівним, у разі потреби — пристрасним і красномовним. На людях завжди м’який, не дозволяє собі ніякої брутальності чи нечемності, любить демонструвати галантні манери, витончені пози, вишукані інтонації, уміння вдягатися охайно й елегантно.

Скромний, часом сором’язливий. Тяжіє до кола друзів та близьких. Привітний, лагідний, поступливий. Тримається осібно, але радіє, коли його хтось "знайде". Цікавиться всім незвичайним, оригінальним, має схильність до милих теревень про цікаві дрібниці. Його увагу часом важко зосередити на головному.

Мистецтво любить більше, ніж науку. Любить обурюватися, якщо впевнений у власній правоті. У своєму колі часто блазнює, створює незвичайні ситуації. Вдається до свого тонкого почуття гумору, аби звеселити, розбуркати людей.

Б. Спокійні, інколи сором’язливі люди. “Ідеаліст”, “романтик” — ось слова, що описують людей цього типу. Щось трагічне присутнє в їхній долі, але навколишні рідко це помічають. Їм властива певна подвійність натури — вони прагнуть добра, але не втрачають з поля зору все темне і зле. Володіють даром символізму і часто виражаються лірично. Іноді дозволяють собі неуважність до логіки, можуть виявляти невиправдану безтурботність в діловій сфері, оскільки із-за свого імпресіоністського підходу до реальності нехтують необхідними деталями. Гіпотези їх не цікавлять. Добре розуміють людей та їхні бажання. Вони дуже чутливі і чуйні. Нерідко, почувши заклики на допомогу, кидаються вперед, не зупиняючись перед жертвами.

В. Якщо вони займають керівні посади, то сфера їхньої діяльності скоріше стосується людських відносин. Щоденні дрібниці здатні отруїти їм життя і привести до поразки. Можуть зайняти безкомпромісну позицію тільки для того, щоб продемонструвати характер. Іноді їм властивий комплекс мучеництва.


ЯСКРАВІ ПРЕДСТАВНИКИ СОЦІОТИПУ “ЛІРИК”:
Сергій Єсєнін, Микола Рижков (прем’єр-міністр СРСР), співаки Лев Лєщенко, Валерій Леонтьєв, Олександр Малінін. Зауважимо, що цим соціотипом у цілому описується російський національний характер, за винятком його державотворчої складової, що належить до соціотипу “Генерал”. Цікаво, що “Лірик” і “Генерал” є дуальними (взаємодоповнюючими) соціотипами.


3. А ЯК У ВАС З ЧОРНИМ ГУМОРОМ?
Щоб краще зрозуміти особливості кожного з Коректорів, корисно згадати про спосіб вирішення проблем методом “мозкового штурму”. Як відомо, він передбачає два етапи: на першому висуваються найнеймовірніші гіпотези, а на другому відбувається їхня критика і жорсткий добір. Зрозуміло, що кожний етап потребує людей з відповідним світосприйманням. Щодо випробовування ідей на міцність, то тут не обійтися без Коректора, схильного за найбільш рожевим фасадом побачити небезпеку і зародки розпаду. Це

Інтуїтивно-логічний інтроверт, Критик, INTP

А. Любить розмірковувати про своєчасність і несвоєчасність вчинків, засуджує і критикує тих, хто поспішає. Скептично оцінює перспективи поспішних починань. Схильний відмовляти партнера від безглуздих кроків. Вважає своїм обов’язком попереджувати людей про небезпеку, неприємності й переміни, які їм загрожують. Йому властива своєрідна гостра іронія з відтінком чорного гумору.

Як правило, він вивчає життя шляхом спостережень та умоглядних висновків, а не на власних помилках. Не любить, коли порушують його спокій і розслаблення. Надає перевагу стану медитації. Якщо йому доручать якусь роботу, то перша його думка буде не про те, як її швидше зробити. Питання ставиться більш глобально: а чи потрібно її робити взагалі? Можливо, це чиясь чергова примха чи помилка.

Але якщо береться за роботу, то намагається зробити її найкраще, найефективніше і найекономніше. Не зважаючи на певний консерватизм, йому властива гнучкість, уміння спокійно пристосовуватися до мінливих умов.

Б. Вони з легкістю виявляють протиріччя там, де їх не бачать інші типи. Миттєва оцінка ситуації — чудова інтелектуальна властивість INTP. Люди цього типу чітко усвідомлюють відповідність між цілями і засобами, і це робить їх здатними до концентрації уваги і зусиль на одній обраній ними діяльності. Авторитет, посада, звання чи суспільна думка нічого для них не значать. Тільки істини, які спираються на логіку і докази, мають вагу.

INTP не люблять балакучості і відсутність чуття міри. Зачепивши проблему, не можуть зупинитись доти, доки питання не буде ними вивчене у всій складності та глибині. Якби їх не зачіпали, вони могли б залишатись на самоті зі своїми думками доти, доки невідкладні фізичні потреби не відірвуть їх від роздумів.

В. Джерело їхньої енергії і найсприятливіша для них територія — це самозаглиблені роздуми. Стиль життя INTP відрізняється гнучкістю, непередбачуваністю і здатністю до пристосування. Для них властиві холоднокровність, інтелектуальна проникливість і замкненість характеру. Перед тим, як взятися за справу, їм необхідно все грунтовно обмізкувати, а потім продумати ще раз. Нерідко їхня активність на цьому й закінчується, адже після того, як робота багаторазово детально обміркована, її практичне виконання стає нецікавим.

ЯСКРАВІ ПРЕДСТАВНИКИ СОЦІОТИПУ “КРИТИК”:
Габріель Гарсія Маркес, Станіслав Лем, Фазіль Іскандер, Борис Олійник, Анатолій Карпов, Едуард Шеварнадзе, футуролог Олександр Зінов’єв, співаки Андрій Миколайчук і Андрій Кузьменко (лідер гурту “Скрябін”), актор Олександр Ширвіндт, Ілья Олєйніков (“Городок”), гумористи Олександр Іванов та Ігор Іртєньєв. Зрозуміти внутрішній світ Критиків допомагає музика групи “Скрябін”, пам’ятаєте: “Втікай, бо скоро буде війна, холодна і мокра, довга і зла...”? Літературних персонажів цього соціотипу знаходимо у творчості братів Стругацьких (один з них був Критиком). Серед яскравих їхніх героїв цього соціотипу — інспектор поліції Петер Глебські.

Не менш яскравий “Критик” — капітан Йон Тихий, улюблений герой польського фантаста Станіслава Лема. Характерний герой лемівських Критиків — лейтенант Грегорі з повісті “Слідство”, який розслідує “Справу про зникнення трупів”. Усіх цих героїв об’єднує гострий інтелект, здатність виявляти закономірності в хаотичному нагромадженні фактів, увага до найдрібніших деталей, вміння моделювати довгостроковий розвиток. Краще підтвердження — футурологічні бестселери Лема “Сума технологій”, “Системи озброєнь XXI століття”, “Мир на Землі”.


4. БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ...
Неважко здогадатися, що четвертий Коректор мав би найбільше уваги приділяти тому, що згуртовує людей, сприяє реалізації їхніх здібностей, робить корпорацію єдиним цілим. Так і є. Знайомтесь:

Етико-інтуїтивний інтроверт, Миротворець, INFJ

А. Доброта і співчуття — його сильні риси. Уміє з усіма підтримувати добрі, теплі взаємини. Миротворець. Йому властиві м'яка врівноваженість і спокійна поведінка. Якщо когось образив, то не заспокоїться, доки не вибачиться і не компенсує збитки. Йому дуже важко не виконати прохання, засмутити друзів відмовою. Не любить гучних компліментів, сказаних прилюдно — йому потрібне спокійне, тихе визнання.

Чи не найголовніше для нього — гармонія в колі близьких, особливо в сім'ї. Добросердий і веселий, дуже важко переносить конфлікти. Йому більше до душі не змагання, а співробітництво.

Якщо взявся за справу — обов'язково мусить довести її до завершення. Любить порядок і красу.

Багато мріє і фантазує. Коли переймається якоюсь ідеєю, може бути дуже неуважним. Вразливий. Не переносить насильства. Не любить примушувати інших робити щось проти їхньої волі. Не вміє "працювати ліктями", тому в будь-якій тісняві звичайно опиняється збоку (наприклад, при посадці в автобус).

Б. Люди цього типу особливо прозорливі в оцінці подій минулого і майбутнього, їм властива особлива здатність передбачати майбутнє. Інтуїтивно розпізнають в людях добро і зло, хоча рідко здатні пояснити, яким чином вони досягли такого розуміння. Звичайно вони добре вчаться і працюють — скромно, без зайвого галасу. Серйозно ставляться до своєї роботи і люблять самоосвіту. При вирішенні будь-яких проблем вони часто докладають більше зусиль, ніж цього вимагає завдання. Вони рідко стають яскравими лідерами, але їхній прихований вплив відчувається у всіх сферах їхньої діяльності.
Важко проникнути в їхній духовний світ. Вони не діляться секретами з тими, кому повністю не довіряють. INFJ дуже вразливі, можливо тому для них властива скритність. Навіть люди, які живуть з ними довгі роки, можуть раптом виявити у них цілком незнайомі риси характеру.
Люблять радувати людей, будь-який конфлікт вважають неприйнятним і руйнівним. Розвинена уява часто приводить INFJ у сферу мистецтва: музика, математичні системи, поезія, драматургія, белетристика стають для них справою життя. Можна сказати, що це — найбільш поетичні люди, не можна уявити INFJ, який не володіє інтуїцією. Ця властивість розповсюджується на людей, події, речі, приймаючи форму передбачень, пророцтв, аж до слухових і зорових галюцинацій.
Вони часто вибирають вільні творчі професії і віддають перевагу діяльності, пов’язаній зі стосунками один на один. INFJ — майстри метафор, їхня усна і письмова мова звичайно вирізняється витонченістю, елегантністю і складністю. Вони тонко відчувають і дотримуються норм спілкування з людьми. Вони здатні виконувати роботу, яка вимагає усамітнення і концентрації, хоча успішно трудяться і в контакті з іншими людьми, прагнучи при цьому до встановлення глибоких взаємовідносин.

В. Їхня увага спрямована досередини, вони задумливі і схильні до розмірковувань, життя видається їм полігоном безмежних можливостей, наповнених нескінченними смислами і значеннями, які ставляться ними у зв’язок із загальною картиною в цілому. Їхній стиль життя характеризується порядком, планомірністю і розміреністю. Як правило, це особистості з багатим внутрішнім світом, який виявляє себе у турботі і тривозі за інших — але при цьому вони досить чітко організовані, щоб їхні слова не залишалися лише словами.
INFJ дуже стримані під час конфліктів і здебільшого краще інших передчувають, коли конфлікт лише визріває. Для них властиві вірність взятим на себе зобов’язанням, відданість власним ідеалам і людяність. Проте, не дивлячись на свій ідеалізм, вони можуть діяти досить реалістично і енергійно, якщо на карту поставлені їхні ідеали.

ЯСКРАВІ ПРЕДСТАВНИКИ СОЦІОТИПУ “МИРОТВОРЕЦЬ”:
Тарас Шевченко, Конфуцій, Григорій Сковорода, Федір Достоєвський, Микола Бердяєв, Олексій Братко-Кутинський, Євген Плужник, Левко Лук’яненко, актори Іван Миколайчук, Мерилін Монро, Юрій Нікулін, Віталій Соломін, Річард Гір, Владіслав Лістьєв, співаки Андрій Середа (лідер гурту “Кому вниз”), Марія Бурмака. Чи не найвідоміший літературний герой цього соціотипу — доктор Ватсон (дуал Шерлока Холмса — “Адміністратора”), особливо у виконанні Віталія Соломіна. До речі, Річард Гір разом з Джулією Робертс також зіграли дуальну пару у кінофільмі “Pretty Woman” (“Гарненька жінка”, рос. “Красотка”)

NOTA BENE: Соціотипом “Миротворець” в цілому описується український національний характер, за винятком його лицарської складової, що належить до соціотипу “Адміністратор”. “Миротворець” і “Адміністратор” є дуальними соціотипами, тобто вони доповнюють одне одного і активізують на розкриття своїх потенційних можливостей.


Далі буде.


Попередні статті:

Клуб знайомств “Перехід-IV”: для тих, хто прагне більшого

1 - Створи свою корпорацію!

2 - Очі та руки вашої організації

3 - Підводна частина корпоративного айсбергу

4 - Психологія корпоративної розвідки

5 - Комісари і снайпери

6 - Фактор експансії. Генії кінцевого результату.


В тему: 
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Піарники знову в ударі. Кадр з фільму «Хвіст крутить собакою» (Wag the Dog, 1997).

Підготовка до СКК «Вибори-2024»: у Демпартії США знайшли причину затримок зі зброєю для України

Про це 14 квітня 2023 року повідомив Юрій Швець – головний російськомовний рупор Демократичної партії США – на своєму ютуб-каналі, що має 1,28 млн користувачів. Виявляється, що головною причиною,...

Останні записи