Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
122

“Теорія і практика політичного аналізу”

Світ:

28 серпня в “Укріноформі” відбулася презентація першого в Україні навчального посібника “Теорія і практика політичного аналізу”, виданого видавництвом “Міленіум” за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

У зустрічі з журналістами взяли участь доктор філософських наук, професор Валерій Ребкало, доктор політичних наук, професор Сергій Телешун, доктор соціологічних наук, професор Юрій Сурмін, кандидат філософських наук Олексій Валевський, кандидат історичних наук, доцент Валерій Андрійович Тертичка, кандидат наук з державного управління Юрій Кальниш, кандидат наук з державного управління Іван Шкурат.Вони розповіли журналістам, що їх змусила взятись за перо велика некомпетентність, що царює в українському політичному житті.Ефективній політиці має передувати якісний політичній аналіз - це очевидна істина, якої, на жаль, не відповідають реалії сучасного політичного процесу. Політичний аналіз ще не набув належного впливу на формування та здійснення державної політики. Практика свідчить, що часто політики не враховують поради аналітичної спільноти у прийнятті рішень.Сучасний стан аналітичної діяльності в органах державної влади і місцевого самоврядування не забезпечує здійснення ефективної державної політики, тому метою підготовки цього посібника було запропонувати аналітичним підрозділам державних органів влади і органів місцевого самоврядування видання, в якому було б системно викладено методологію політичного аналізу.Суттєвою перешкодою для прийняття аналітичне обґрунтованих рішень є також недостатня розвиненість політичного аналізу як окремої галузі наукового пізнання.Пріоритетами для авторського колективу в підготовці посібника було визначення політичного аналізу як напрямку науки та самостійної навчальної дисципліни, а також популяризація методології політичного аналізу. Як свідчить досвід, часто під маркою політичної аналітики ЗМІ розповсюджують або коментар поточних подій, або приховану пропаганду позиції певного учасника політичного процесу.Сьогодні на порядку денному стоїть завдання формування аналітичної спільноти, яка б володіла належною дослідницькою культурою, професійною етикою і була б здатна формувати державну політику, що сприяє розвитку в Україні демократичного суспільства.У посібнику дається історична ретроспектива становлення політичного аналізу від часів античності до сучасних теорій, розкриваються теоретико-методологічні засади політичного аналізу, роль та функції політичного аналізу. Окремі розділи посібника присвячуються технології аналітичної діяльності, принципам формування аналітичної спільноти, професійним та етичним вимогам до роботи політичного аналітика.Посібник містить практичні поради щодо проведення аналітичної роботи, підготовки кінцевого аналітичного продукту та презентації його замовнику.Видання розраховано для фахівців у галузі політичного аналізу, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Політологія” і “Державне управління”, державних і політичних діячів, експертів аналітичних центрів.

P.S. У багатьох країнах світу існує практика, що перш ніж стати депутатом, людина повинна пройти відповідне навчання. У нас же продовжує жити принцип про “кухарку, що керує державою”. Тому виборчі списки партій насичені популярними артистами, телезірками, які гарно співають, але є невігласами у політиці. Ось і “маємо те що маємо”.

В тему: