Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Українці для України — Україна для українців! Маніфест Української Національної Громади

Щастя людини – в реалізації нею своїх талантів і творчому впорядкуванні земного світу. Найкращі умови для саморозкриття і суспільного визнання людина знаходить в середовищі свого етносу, серед духовно близьких людей. Для нас це середовище – українці.

Українці – це корінний народ України, який вже тисячі років проживає на цій землі. Ми прямі нащадки давніх трипільців, аріїв, галлів-кельтів, скіфів, сарматів, антів, русів, козаків. Це наші пращури створили наймогутніші держави Європи – Антський Союз та Київську Русь. Це наші прапрадіди створили найдемократичнішу та найефективнішу модель держави – Запорізьку Січ. Українці першими створили астрономічний календар і музичні інструменти, першими почали складати та співати пісні, винайшли колесо і воза-мажу – першу машину, одомашнили коней і корів, винайшли плуг і зорали ріллю. Українці першими спорудили комфортні триповерхові будинки і почали витоплювати рудне залізо, винайшли ткацтво і гончарство, написали першу в світу Конституцію, розробили теорію космічних польотів і запустили перші космічні апарати, винайшли рентгенівські промені, відкрили світу біогеохімію та основні знання про біосферу. На теренах сучасної України виникла перша земна цивілізація – Трипільська. Українці є власниками унікальних родючих чорноземів та спадкоємцями надзвичайно багатої і славної історії.

Протягом тисячоліть своєї еволюції Український Фенікс багато разів відроджувався з попелу, знову і знову творячи нові могутні держави. Саме сьогодні, коли глобальна криза стала переконливим доказом хибності матеріалістично-споживацької ідеології, настав час для чергового Переходу на вищий цивілізаційний рівень. Це час виконання Україною своєї історичної місії – творення якісно нового суспільства: по-справжньому людяного, справедливого й чистого. Суспільства, яке перетворить Україну на одну з провідних держав світу і стане прикладом для інших народів. Саме на нас – українцях, державоутворюючому етносі цієї землі, – лежить відповідальність за виконання Україною свого призначення.

Згідно з Конституцією і фактичним станом справ, Держава Україна є поліетнічною державою, що представляє інтереси всіх етносів, які проживають на її території. Більшість цих етносів відстоюють свої етнокультурні, економічні та політичні інтереси, об’єднуючись в національні громади. За станом на 2007 р., в Україні було офіційно зареєстровано 39 національних громад. Це дозволяє їм законно лобіювати свої інтереси, користуватися підтримкою держави, впливати на її політику. Чи не єдиним етносом в Україні, який на даний момент не має своєї офіційно зареєстрованої національної громади, є саме українці. Титульна національність держави, що повинна нести відповідальність за лад на цій землі, перебуває у стані дезорганізації та пасивності, що спричиняє постійні кризи в Україні.

Як підвищити етнічну самоідентифікацію, національну свідомість, активність та солідарність? Як підвищити роль українців у великому та середньому бізнесі й захистити малих підприємців? Як досягти пропорційного представлення українців у центральних і місцевих органах влади? Як посилити вплив українців в інформаційному просторі? Як зробити український етнос чисельнішим, а українців здоровими та заможними?

Відповідь очевидна: об’єднати етнічних українців та консолідувати їхні ресурси і зусилля. Українці повинні стати організованою, солідарною, потужною та впливовою спільнотою людей, об’єднаних спільною ідеєю та метою.

Саме тому ми проголошуємо створення Української Національної Громади.

Радіймо, українці! В Україні і в розсіянні, дорослі й малі, земні й небесні!
Радіймо, українці! В Україні і в розсіянні, дорослі й малі, земні й небесні!

Українська Національна Громада (УНГ) повинна стати глобальною мережею взаємодії та взаємодопомоги українців, простором інтеграції та взаємопосилення українських національних проектів, організацій та ініціатив. Саме тому УНГ твориться у формі міжнародної громадської організації, яка об’єднає українців усього світу.

Місія УНГ: формування нової Української Нації – цілісної людської спільноти, об’єднаної єдиним духом, душею, рідною мовою та прагненням постійного вдосконалення духу, душі й фізичного тіла – впливової глобальної сили третього тисячоліття.

Мета УНГ: об’єднання українців усього світу у всесвітній духовно-економічної державі-громаді задля взаємної підтримки, захисту та просування українських національних інтересів.

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ (завдання УНГ)

1. Безпека життя: захищеність життєвого простору від внутрішніх загроз та зовнішніх втручань, забезпечення сприятливих умов для розвитку українського етносу.

2. Духовна цілісність: позитивне мислення, продуктивний світогляд, правильні уявлення про добро і зло, налаштування на творчість і радісну працю, гармонійні стосунки з Всесвітом та його Творцем.

3. Здоров’я нації: фізичне здоров’я українського етносу та його кількісне зростання, якісний генофонд, чиста природа, здорове харчування.

4. Економічна самодостатність: матеріальний добробут всіх українців, соціальний захист вразливих верств населення, передові позиції у великому та середньому бізнесі, захищеність малого бізнесу.

5. Народовладдя: політична незалежність, якісна і відповідальна влада, громадський контроль, ефективна управлінська модель, правова захищеність особистості.

6. Українські традиції: плекання і творчий розвиток українського Звичаю, високий рівень етнічної самосвідомості, виховання, освіти, науки та культури, об’єктивні знання про українську та світову історію, духовний зв’язок з предками.

7. Український інформаційний простір: правдиве і адекватне уявлення про себе і про світ, зручні та швидкі телекомунікації, сприятливі умови для розвитку української мови як головної ознаки нації.

Українська солідарність - крізь віки і тисячоліття
Українська солідарність - крізь віки і тисячоліття

Ідеологією УНГ є український солідаризм, що передбачає гармонійну співпрацю всіх верств українського етносоціального організму. Головне гасло УНГ: «Українці для України — Україна для українців!». Це значить: лише ті, що працюють на благо України, отримують від неї вдячність і винагороду. Тому членами Української Національної Громади стають свідомі українці: ті, що підтримують це шляхетне гасло своїми діями – добрими справами, членськими внесками й пожертвами.

Членами УНГ можуть стати особи української національності, незалежно від громадянства, які поділяють мету і завдання УНГ та готові сприяти її діяльності. Належність до української національності – це:

по-перше, усвідомлення себе українцем, любов до української землі та української культури, володіння українською мовою хоча б на побутовому рівні,

по-друге, це відповідність одному з критеріїв, що засвідчує зв’язок з Україною, – «кров», «земля», «добрі плоди». «Кров» – один із предків особи є етнічним українцем. «Земля» – особа народжена в Україні. «Добрі плоди» – особа здійснила для України та українського етносу ВИДАТНІ вчинки.

Рішення про прийняття особи до УНГ за зазначеними критеріями ухвалює місцева громада. Кожен член УНГ отримає Паспорт Українця, в якому офіційно буде зазначено, що він є українцем, з наведенням відповідних підстав – «кров», «земля», «добрі плоди».

Задля досягнення мети і завдань Української Національної Громади її члени, по-перше, свідомо приймають Арійський вольовий імператив. Він сформульований 7 тисячоліть тому, на зорі Трипільської цивілізації, в «Законах Ману», тобто «Законах Боголюдини»: «Все, що робиться з власної волі – добро. Все, що робиться з чужої волі – зло. Треба знати це коротке визначення добра і зла». Українець, який прийняв Арійський вольовий імператив, не чекає ні від кого подачок, а покладається на власні сили і несе відповідальність за всі свої дії. Він активно освоює навколишній життєвий простір, робить його своїм, українським, перебирає під свій чи громадський контроль все, що його оточує – землю, підприємства, місцеву владу, суди, ЗМІ, навчальні програми в школах та дитсадках, де вчаться його діти, установи культури та дозвілля тощо.

По-друге, члени УНГ завжди пам’ятають і виконують Три золоті правила українця, що їх заповів нам Григорій Сковорода:

1) ОЗДОРОВЛЮЙСЯ! Пізнавай себе, розвивайся духовно, психічно й фізично, вдосконалюй себе і свій життєвий простір, ставай красивішим, розумнішим, чистішим, потужнішим, економічно самодостатнішим.

2) РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ! Займайся тим, що відповідає твоїй природі, вродженим талантам і здібностям. Лише улюблену справу людина може робити досконало, лише природовідповідна праця дає людині щастя і розкриває її боголюдські потенції.

3) ТРИМАЙСЯ ЗА СВОЇХ! Вартість мають лише суспільно корисні справи. Підтримуй інших членів громади, бо це твоя духовна родина, твої ближні. Налагоджуй з ними особисті й ділові контакти, просвітлюй їх знанням, народжуй і виховуй дітей. Поширюй серед українців мир і гармонію.

УНГ – це простір Українського миру і добрих справ для України, «повернення боргів» пращурам і нащадкам, це простір очищення себе як усвідомленої частки нації, природи, Творця. УНГ – це сприятливе середовище для оновлення свідомості: рішучого відкинення колишніх помилок і енергійного початку якісно нового, праведного життя. УНГ – це система простих правил, обов’язкових до виконання всіма учасниками Великої Української Гри.

УНГ не є централізованою, жорстко ієрархічною організацією. Це всесвітня мережа українських громад – українська етномережа. Її головне завдання – щоб українські громади знали одна про одну, перебували в стані Українського миру і продуктивно взаємодіяли.

Козак Мамай на драконі (Галар) – емблема УНГ
Галар (Козак Мамай на драконі) – емблема УНГ

Якщо Вам близькі викладені тут ідеї і Ви прагнете увійти в історію батьками-засновниками нової Української Нації — створюйте місцеві громади і приєднуйтесь до всесвітньої УНГ. Час не чекає!

Пишіть нам на sensar[at]meta.ua
 


В тему:

Ігор Каганець про практику Великого Переходу (відео)

Співзасновник УНГ Зірка Вітошинська на Радіо Сенсар (аудіо) (27.2 Мб)

Читацький клуб «Перехід-IV»: Що таке УНГ?

Український мир Залізної доби

13-й випуск журналу нової еліти «Перехід-IV»

25 грудня 2008 року — день народження Української Національної Громади

Відновлення порядку. Українська ідея третього тисячоліття.

Українці починають і виграють

Структура управління УНГ
 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вгору просування – без краплі вагання!

Динаміка демосів: стартап, ріст, розмноження, омолодження – дороговказ для Aryan Softwerk

Для досягнення режиму керованої молодості – «вічного життя» – демос має бути досить численним. Тож йому треба кількісно зростати, але зростати не механічно, а органічно – як жива істота. Аналогії між...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Володимир Степаненко.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття та маніфест.

Українці повинні обєднатися і так буде.

Володимир з Чернігова

Коментарі

Зображення користувача Володимир Степаненко.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття та маніфест.

Українці повинні обєднатися і так буде.

Володимир з Чернігова

Зображення користувача Степан Левський.
0
Ще не підтримано

Як стати членом УНГ ?