Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач

Маніфест трудового руху «Солідарність»

Трудовий рух «Солідарність» започатковувався як соціальний проект в умовах нелегального трудового заробітчанства. Досвід боротьби за виживання в Європі привів нас до висновку, що лише спільними зусиллями українських заробітчан і їхніх родин в Україні можна досягнути позитивних змін в житті українців у власній Батьківщині.

Важливим на цьому шляху стає створення ідеологічних і суспільних передумов, які б допомогли об’єднати суспільство, вирвати контроль над державною політикою з рук олігархічних кланів і повернути владу народу як основному носію суверенітету Української Держави.Наша програма — це шлях до відродження Української Держави через забезпечення соціальних прав кожної Людини Праці та забезпечення фундаментальних прав людини на працю, житло, медичне обслуговування, свободу слова та віросповідання.1. ІДЕОЛОГІЯ ТР «СОЛІДАРНІСТЬ»Досвід 17-ти років незалежності засвідчив, що в Україні не відбулось революційного прориву до громадянського суспільства. Більше того, влада в Україні опинилась в руках кількох ворогуючих між собою фінансово-промислових груп, а українська демократія перетворилась на інструмент маніпуляцій з боку олігархічних кланів і втратила функцію забезпечення народовладдя в державі. Наслідком таких суспільно-економічних трансформацій стало зниження рівня життя народу, ріст безробіття і, як результат, з’ява трудового заробітчанства — найбільшого приниження гідності як громадян України, так і самої Української Держави. Виникла реальна загроза прихованого економічного геноциду проти українського народу і втрати незалежності Українською Державою. Тому ТР «Солідарність» розвиватиме свою діяльність на таких принципах.Принцип національного солідаризмуУ нашому розумінні національний солідаризм – це принцип гармонізації інтересів різних суспільних прошарків та ідейного компромісу громадсько-політичних організацій задля всебічного забезпечення інтересів українського народу.В умовах глобалізації новим змістом українського патріотизму має стати ідея захисту соціальних прав та добробуту української родини, яка є основою Української Держави. Має діяти принцип «Міцна сім’я – сильна держава». І навпаки.Принцип соціальної справедливостіПерспективи українського відродження необхідно шукати у чесних відповідях на запитання: чому після 17 років «демократичних реформ» український народ дійшов до крайньої межі злиденності? Чому національне багатство, створюване не одним поколінням, опинилось у руках кількох родин колишніх компартійних функціонерів і криміналітету, а мільйони висококваліфікованих українських спеціалістів потрапили у наймане рабство за межами Батьківщини? Чому населення України катастрофічно зменшується, а соціальні програми сприяння сім’ї не працюють? Чому поповнення соціального бюджету українських родин відбувається не за рахунок введення нових економічних потужностей, а за рахунок блюзнірської політики «заробітчанських інвестицій»?Як один із принципів консолідації українського суспільства Трудовий рух «Солідарність» проголошує новий суспільний проект — «Рух за Справедливість». Забезпечення соціальної, національної та культурно-духовної справедливості — це ті «три кити», на яких лише і може постати фундамент Національної Ідеї як ідеї забезпечення національних інтересів українського народу і Української Держави.Принцип забезпечення соціально орієнтованої політики щодо українського селаУкраїнська земля в епоху глобальних кліматичних змін є головним багатством українського народу. Чорноземи — золота акція Української Держави. Ситуація, що склалася з приватизацією української промисловості і з приватизацією, що готується сьогодні для українського села, — це і є ті приховані економічні причини витіснення трудового народу з української економіки і перетворення мільйонів кваліфікованих кадрів у гастарбайтерів Європи. Земля — не товар, а надбання українського народу, і це є незаперечною аксіомою назавжди. Трудовий рух «Солідарність» заявляє: ми солідарні з українським селянином, поділяємо його надії та турботи. А тому захист інтересів людини праці в галузі сільськогосподарського виробництва — один з пріоритетів ТР «Солідарність».Принцип патріотичного вихованняКультурно-історична самодостатність українського народу, яку сповідує ТР «Солідарність», — це передумова відкритості до діалогу і співпраці з представниками інших національностей, а також поваги до культурно-духовних потреб усіх нацменшин у межах української держави. Необхідність вироблення нових ідейно-світоглядних принципів політичного діалогу постає особливо гостро в умовах інтеграції українського політичного і економічного життя у світову спільноту.ТР «Солідарність» позиціонує себе як організація, активісти якої зобов’язані власним прикладом формувати високу національну свідомість, проявляти віротерпимість, поважати мовну і культурно-історичну самобутність етносів України як основу самоповаги українського громадянина до себе і своєї держави. Подібна активність потребує широкої співпраці з представниками інтелігенції, яка поділяє ідейні засади ТР «Солідарність» щодо виховання патріота нового типу. Новий етичний ідеал державного патріотизму, який базується на самобутності народів, дасть можливість зняти застарілі проблеми протистояння релігійно-культурного і національного характеру. Особливу роль у цьому процесі має відіграти саме інтелігенція, яка мала б формувати ідейно-інформаційне середовище для втілення нових патріотичних стандартів, що відповідають духу часу й інтересам всього українського народу та Української Держави.2. КРОКИ З ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНІ2.1. Залучення усіх державних і міжнародних механізмів задля повернення награбованого в народу олігархами. Мільярди, повернуті в державну скарбницю, стануть фінансовим фундаментом усіх соціальних проектів, спрямованих на поліпшення становища незахищених верств населення, реалізації програм щодо підтримки молоді, пенсійної реформи, програм будівництва соціального житла, відродження села, оздоровлення нації та формування соціальної народної медицини.2.2. Повернення заощаджень українців, втрачених після розпаду СРСР, за рахунок перерозподілу на користь українського населення установчого капіталу в ході реприватизації, незаконно приватизованих об’єктів української промисловості.Необхідно створити механізм перерозподілу акцій підприємств у частці державного майна на користь покриття заборгованостей держави перед українськими громадянами.2.3. Часткова націоналізація стратегічних галузей української економіки. Держава має стати тримачем контрольного пакету акцій стратегічних галузей Держави Україна.2.4. Реалізація проекту «Рух за Справедливість» передбачає створення комітетів ТР «Солідарність», які виникають як центри опору проти несправедливості в середовищі самих трудових колективів. Тому стратегічним організаційним завданням ТР «Солідарність» стає досягнення максимальної присутності активістів ТР «Солідарність» у всіх сферах суспільно-економічного життя через координацію соціально-профспілкових рухів у формі постійно діючих «круглих столів» на основі програмних завдань ТР «Солідарність». Принцип співучасті різних громадських структур соціально-правозахисного спрямування у вирішенні резонансних конфліктів на місцях забезпечить процес солідаризації місцевих громад, які стануть на організований захист професійних, соціальних чи економічних прав людини як у кожному окремо взятому випадку, так і в цілому в регіоні у випадку такої необхідності.Активна участь Трудового руху «Солідарність» як інформаційно-правового посередника між громадою і державними органами влади дасть можливість сформувати свідомість національного солідаризму на всіх рівнях громадсько-політичного життя Української Держави і створить максимально сприятливі умови на місцях для захисту інтересів українського народу.3. СПІЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, КАПІТАЛУ Й РОБІТНИЦТВАТР «Солідарність», що є асоційованим членом міжнародного об’єднання громадських організацій заробітчан «Четверта хвиля» і має свої осередки за кордоном, готовий співпрацювати з кожним, хто виявляє зацікавленість до культурного і соціально-економічного життя громад українського заробітчанства, а також сприяти встановленню взаємовигідних ділових стосунків з потенційними партнерами, в т. ч. закордонними, у сфері малого та середнього бізнесу. Тому ТР «Солідарність» запрошує до активної участі в організації представників ділових кіл, які б своєю підтримкою сприяли вирішенню поставлених вище завдань.ТР «Солідарність» готовий лобіювати інтереси тих українських бізнесменів і ділових кіл, які працюють в інтересах розвитку української економіки і зміцнення економічних позицій Української Держави.Рух за Справедливість ТР «Солідарність» є спільним патріотичним зусиллям інтелігенції, капіталу і людини праці до консолідації українського політичного життя навколо забезпечення життєвих інтересів українського народу, зростання добробуту і забезпечення істинного народовладдя в Україні.Запорука нашої Єдності, Сили й Честі — в «Солідарності»!Віктор ГОРОБЧУК,

Голова координаційного комітету ТР «Солідарність»,

представник МГО «Четверта Хвиля» в Італії


В тему:Щоб контролювати владу – необхідно об’єднуватисяНовий Суспільний ДоговірЮрій Збітнєв: «Ми повинні чинити тиск на владу, а не чекати, що вона буде нам щось пропонувати»Презентація Нового Суспільного Договору в прямому телеефіріТочність — ввічливість снайперів

В тему: 
Підписуюсь на новини