Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
  • Відвідувань: 2
  • Переглядів: 2

Національна академія СБУ в війні богів за Україну

Світ:

В періоди міжцивілізаційних переходів характер війни за оволодіння Україною докорінно змінюється. З війни за оволодіння загальконтинентальною житницею він трансформується з волі Божої у війну за оволодіння «Ноєвим ковчегом».

Категорія «національна безпека» містить у собі державний, економічний, інформаційний, екологічний й інші види безпеки. Системоутворюючою ланкою механізму забезпечення національної безпеки (далі для стислості – НБ) є державна безпека (ДБ), без випереджувального забезпечення якої немислимі ніякі інші складові НБ. А оскільки у всьому спектрі загроз для НБ визначальною завжди є зовнішня її складова – розвідувальна діяльність (РД) іноземних спецслужб, то вихідною передумовою забезпечення ДБ України є належна мобілізаційна готовність оперативних підрозділів СБУ. Тому війна за оволодіння Україною завжди починається з «окопів» цього відомства.

У цьому, власне, і криється сутність філософії безпеки: порятунок планети «Земля» залежить від порятунку її «Ноїва ковчега» - України, а рятування самої України залежить від порятунку її Служби безпеки. Ще конкретніше: сутність проблеми в тім, що де-юре держава Україна ще існує, а де-факто її вже немає і формально винна в цьому СБУ!

З урахуванням цього всю патріотичну еліту країни, незважаючи на професійну спеціалізацію кожного, повинна поєднувати із сьогоднішнього дня загальна заклопотаність рівнем ДБ нашої батьківщини. Чому так ставиться питання, стане ясно після з'ясування особливостей і гносеологічних джерел цієї проблеми.

Головна особливість проблеми в тім, що в періоди міжцивілізаційних переходів типу нинішнього характер війни за оволодіння Україною завжди і докорінно міняється. З війни за оволодіння загальконтинентальною житницею він трансформується з волі Божої у війну за оволодіння «Ноєвим ковчегом». Це означає, що самою історією питання поставлене гранично гостро – бути чи не бути Україні взагалі. Це по-перше.

А по-друге, нетрадиційний характер війни природним чином обумовив нову роль спецслужб як альтернативний засіб її ведення, що виключає руйнування матеріальних цінностей і загибель людей. Конкретніше говорячи, ми стали очевидцями і безпосередніми учасниками війни найвищого рівня – війни богів.

Головна особливість війни Богів - постійно триваючий процес у силу об'єктивного характеру закону єдності і боротьби протилежностей. Від неї природним чином виникають такі методологічні особливості.

1). Вихід на арену протиборства нетрадиційних і найвищого рівня суб'єктів. Найвищий рівень суб'єктів протиборства – самі боги (егрегори).
Боротьба богів Світла і Пітьми відбувається на наших очах і з безпосередньою нашою участю. Світло завжди заклопотане щасливим майбутнім, а Пітьма - сьогоднішнім благополуччям, що асоціюється сьогодні в обох сторін із грішми. Але різниця в тім, що Темний світ бачить своє благо в їхній кількості, а Світлий світ у розумній їхній достатності на конкретну ситуацію.

Подивимося, хто зараз правдами і неправдами прагне все прихватизувати? Це сили Зла, бо відомо ж з давнини, що великі гроші викликають довготривале помутніння розуму. А ті з нас, хто вбачає своє щастя в розумній достатності грошей, презентують уже нову цивілізацію – цивілізацію Добра. Добро і Зло борються за кожного з нас і тому ми виявляємося періодично трансформагентами однієї зі сторін.

Трансформагент – будь-яка особа, що прийняла нав'язаний зразок думок і поведінки по сценарію спецслужб у результаті відповідної трансформації системи її ціннісних критеріїв. Це будь-який випадок трансформування менталітету, способу життя, поводження або здоров'я людини на користь спецслужб за допомогою природно сформованих або спеціально створених обставин довкола неї.

2). Гранична актуалізація тотальної інформаційно-психологічної війни. Вона прийняла на сьогодні ще й характер глобальної війни – четвертої світової замість колишньої третьої (холодної), внаслідок якої розпалася могутня імперія на ім’я «Радянський Союз».

3). Небувала затребуваність інтелектуальної зброї (тактики) у силу того, що це – зброя богів!

4). Перенесення найбільш відповідальних операцій у сферу метафізики з використанням адекватних засобів боротьби. На завершальній фазі протиборства Добра і Зла замість звичних чисто військових зіткнень активуються методологічний підрив і маніпуляція свідомістю народу. Нинішній розбрат у нашому суспільстві організований антиукраїнськими силами по зовсім нових технологіях – цинічне маніпулятивне шоу як передумова, інструмент і основа керованого хаосу (сучасної громадянської війни) з метою нейтралізації державного механізму країни й остаточного її роздерибанювання, головними діючими особами якого є агентура супротивника. Навіть кадровим співробітникам спецслужб важко в це повірити, тому що це не звична їм «класична» агентура, а елітне військо темного світу – трансформагентура, що очолює більшість наших політичних партій.

Трансформагентура — жертви різного роду духовних, політичних, ідеологічних та інших “лохотронів” з числа харизматиків, амбітників та інших поведених осіб, а також прихильників подвійних стандартів (моралі, громадянства і т.і.) і різного роду закритих, напівзакритих і умовно закритих структур типу Ордена Святого Станіслава. Якщо вникнемо уважніше в психологічні особливості ритуалу посвяти в його члени, то обов'язково знайдемо багато подібного з психологічною сутністю вербувального процесу спецслужб, але без традиційного оформлення агентурних відносин. У ході «лицарської» тусовки більшість «шевальє» цього ордена з числа всіляких керівників вищої ланки нашої країни, самі того не розуміючи, стали трансформагентами антиукраїнських сил, що документально підтверджує так звана “Концепція еліти в сучасній Україні”.

5). Національна Академія (НА) СБУ – вирішальний бастіон у долі країни. Розуміння цього приходить після достатньо глибокого осмислення логіки генезису розвіддіяльності за допомогою наукового прийому методології системного підходу під умовним найменуванням «дерево цілей». Основне достоїнство цього прийому полягає в тому, що він істотно активує логіко-ментальний апарат дослідника й обов'язково приводить його в нашому випадку до такої істини.

а). Головною робочою метою або «п'ятим елементом» (квінтесенцією) сучасної розвіддіяльності стосовно України є маніпуляція.

б). Методологічно стартова її ціль – нейтралізація (безпосередній підрив) Служби безпеки України.

в). Вихідна робоча мета підриву СБУ – методологічний підрив (науково-методологічна нейтралізація) її академії.

г). Найбільша ефективність методологічного підриву НА СБУ досягається одноразовим точковим ударом у «критичну» мішень (базову, системоутворюючу навчальну дисципліну) і наступним провокуванням самоіндукції саботажу її навчального процесу і НДР, внаслідок чого традиційні заходи виявлення супротивника бажаного результату вже не дають.


Це є однією з фундаментальних причин того, що наша контррозвідка позбавлена колишнього тактичного потенціалу, а НА СБУ не здатна його відтворити. Документальним підтвердженням такого висновку служать матеріали березневої 2000 р. науково-практичної конференції в НА СБУ по проблематиці оперативного мистецтва. Лише один відсоток доповідувачів розуміли її задум.

Усе це – результат ретельно продуманого методологічного підриву свідомості еліти всіх сфер нашої життєдіяльності. Саме тому замість демократії ми отримали демонократію. І, як не дивно для дилетантів від науки, саме ця обставина спонукала недержавні видавництва і навчальні заклади подавати свій голос на користь здорового глузду й апелювати до загальнонаціонального менталітету. Дане повідомлення – відгук на цей заклик. На його завершення — кілька методологічних посилань в контексті формування механізму розв’язання зазначеної проблеми.

1. Насамперед, не панікувати і не забувати, що мова йде про інтелектуальну війну, у якій безвихідних ситуацій не буває. Однак, для цього треба багато і досить наполегливо вчитися, а також ініціювати створення спеціальної Національної Ради з організаційно-консультативними повноваженнями створення і подальшого контролю механізму забезпечення національної безпеки (МНБ) України.

Запорука успіху створення такої Національної Ради – її формування під безпосереднім контролем «замовника», яким є, фактично, уже нова цивілізація в особі молоді. Першим офіційним актом Національної Ради по утворенню МНБ повинне бути публічне ініціювання законодавчого забезпечення СБУ правом діяти в кризовій обстановці в режимі «автопілота», щоб уникнути рецидиву нинішньої ситуації. Реальний початок створення механізму забезпечення національної безпеки - належне відмобілізування СБУ. Початок реального відмобілізувания СБУ – реанімація справжнього статусу НА СБУ як вирішального бастіону в долі країни.

2. Оскільки відновлення будь-якої цивілізації починається створенням її ідейно-світоглядної бази («спочатку було слово»), наша сила сьогодні в індивідуальному біокомп’ютері (ІБК), найбільш уразливе місце якого – стартове програмне забезпечення. Інакше кажучи, наш порятунок у духовному очищенні еліти країни, початок і прикладна сутність якого – інсталяція ІБК по відповідному тезаурусу.

3. Справді наукове становлення будь-якої нової навчальної дисципліни, особливо – в умовах антагоністичної протидії цьому процесові, неможливо без нормативної бази у формі тезаурусу.

4. Оскільки результат інтелектуального протиборства завжди визначається тактикою, головним предметом усіх базових навчальних дисциплін оперативно-розшукової діяльності (ОРД) повинна бути саме вона. Левова частка навчального процесу по них повинна виділятися на вивчення тактики обох сторін протиборства. Усі резерви і критерії оптимізації навчального процесу – лише в ній. Тактика – не тільки зброя богів, але і вищий критерій професійного рівня процесу підготовки фахівців ОРД.

5. Базові дисципліни ОРД повинні вивчатися тільки цілісно й обов'язково в двох вимірах: а) повна картина об'єкта пізнання як явища; б) глибинне знання предмета аж до механізмів його «життя». Нехтування першою вимогою – не що інше, як саботаж з позицій конкретних навчальних закладів процесу пошуку відповідних загроз національній безпеці. Нехтування другою вимогою – аналогічний саботаж через провокування самоіндукції неуцтва співробітників СБУ шляхом блокування їм доступу до глибинної суті предмета пізнання.

6. Механізм ОРД – методологічний інструмент еволюційної її реалізації, що включає в себе виконавчий механізм і механізм «життя» .

Виконавчий механізм ОРД – рушій або знаряддя досягнення мети: системно упорядкована сукупність використовуваних сил і засобів ОРД.

Механізм «життя» ОРД – рушійна сила або причинно-наслідкові зв'язки її генезису: логіка розвитку організаційної і змістовної структур ОРД. Таким чином, генеральним критерієм оптимізації планованих заходів для реалізації ОРД може виступати лише її генезис - те, що придумано самою природою. А мудрість Матінки-природи полягає в тому, щоб «малою кров'ю» зберегти єство еволюції всього сущого в заданих Творцем параметрах.

7. Світлий світ допомогає лише тим з нас, хто досить повно осягнув зброю темного світу – глибинне Знання ОРД. Це можливо лише після інсталяції ІБК на основі методології системного підходу. Тільки після цього вдається змоделювати універсальний генезис усіх нових цивілізацій і зрозуміти, які сили і чому саме є носіями зла в нашому суспільстві і що головне в протиборстві з ними – збити спочатку їхню пихатість в методологічному підриві.

Після ретельного осмислення всього цього приходить реальна допомога Світлого світу у вигляді осяянь по вибору форм і способів особистого протистояння темному світові і настає всеохоплююче розуміння, що Спас душ наших – завжди і тільки Знання.


Використані джерела:

1. Дмитрий Верещагин. Освобождение. — СПб.: «Невский проспект», 2002. – 186 с. (Сер.: Система ДЭИР).

2. Каганець І. В. ПШЕНИЦЯ БЕЗ КУКОЛЮ. Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень» – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 560 с.

3. Ткалич А. И. Тезаурус базового учебника контрразведки: проблемы и алгоритмы его разработки и практического использования. – К.: Изд. НА СБУ, 2001, стр. 2-41.


Примітка: детальніше дивіться на сайті “Народный Обозреватель” за 25.05.07. у статті «Ключевая проблема обеспечения национальной безопасности Украины».

---------------------
В тему:
Тотальна війна
Спокійно, ви в руках Матриці!
 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи