Альберт Саїн's picture
Альберт Саїн
 • Visits: 5
 • Hits: 5

Що таке соціоніка? Дилетант — дилетантам

Світ:

Колись Карл Густав Юнг, вивчаючи психічні захворювання в клініці, виділив чотири шкали, за якими може відбуватися відхилення психіки людини в ту або іншу сторону від нормального стану.
 

Аушра Аугустінавічюте (04.04.1928 – 19.08.2005) - литовський економіст, соціолог, засновниця соціоніки
Аушра Аугустінавічюте (04.04.1928 – 19.08.2005) - литовський економіст, соціолог, засновниця соціоніки

 

У результаті своїх досліджень Юнг прийшов до такого висновку: психічно нормальні - саме яскраві представники свого типу, а ось ті особи, що 

Ось ці шкали: екстраверсія-інтраверсія, сенсорика-інтуїція, раціональність-ірраціональність (або шизотимність-циклотимність) і логіка-етика. Ним було виділено 4 типи. Незабаром і в здорових людях йому стали помітні ознаки створеної ним типології — основної психологічної спрямованісті особистості... 


У результаті своїх досліджень Юнг прийшов до такого висновку: психічно нормальні - саме яскраві представники свого типу, а ось ті особи, що проявляють у рівній мірі також і прямо протилежні риси суб’єкта, — вірні кандидати на бронювання номеру в будинках скорботи... 

Довгий час юнгівська типологія вивчалася психологами і психоневрологами поряд з іншими класифікаціями психічних захворювань, створених іншими психологами-клініцистами. 

Але в другій половині XX століття саме цю типологію наздогнало казкове везіння. 

У США дві ентузіастки-непрофессіоналки — мати і дочка Кірсі стали активно впроваджувати типологію Юнга в суспільну свідомість. Зробивши логічно зрозумілу дію підрахунку числа комбінацій чотирьох можливих ознак, вони отримали 16 поєднань — психотипів

Нині, за свідченнями очевидців, кожен житель Америки напам’ять пам’ятає чотирибуквений код свого психологічного типу, визначений за тестом Майєрс-Бріггс, а при прийомі на роботу його неодмінно враховують. 

Враховують типологію Кірсі, мабуть, і американські сценаристи: так, герої знаменитого молодіжного серіалу "Скубі-ду" — просто живі портрети всіх чотирьох типів "клубу Сайєнтист" за описами Кірсі! 

В СРСР, у Литві, наприкінці 60-х психолог і математик Аушра Аугустінавічюте також розділила всіх людей на ті ж 16 типів, скомбінувавши 4 юнгівських ознаки... А потім вона пішла далі.

У 1978 році Аушра Аугустінавічюте пише статтю «Теорія відносності еротичних почуттів» і випускає в самвидаві першу версію книги «Дуальна природа людини» - це були перші праці по соціоніці. З них бере відлік наука соціоніка. 

Об’єднавши юнгівські ознаки і вчення Фрейда про рівні особистості, вона побудувала «Соціонічну модель людини, або модель А»

Кожен з чотирьох рівнів особистості за Фрейдом — Его (Я), Суперего, Ід і Суперід — у цій моделі наділений двома з восьми різних ознак, і всі вісім присутні в кожному з шістнадцяти психотипів. До речі, свої психотипи А. Аугустінавічюте назвала ТІМами — Типами Інформаційного Метаболізму.
 • Его (або Я) - згідно психоаналітичної теорії, та частина людської особистості, яка усвідомлюється як Я і знаходиться в контакті з навколишнім світом за допомогою сприйняття. Я здійснює планування, оцінки, запам’ятовування та іншими шляхами реагує на вплив фізичного та соціального оточення.

 • Супер-Его (Над-Я) - в психоаналізі так зазвичай називають моральні установки людини. Уявлення людини про те, що в цьому суспільстві вона повинна робити, а що - ні. Совість, сором - все це прояви Над-Я.

  В соціоніці даний термін використовується в рамках моделі А. Використовується в дещо іншому сенсі, ніж в психоаналізі: в моделі А він позначає блок з двох психічних функцій (3-ої і 4-ої), протилежних за змістом найбільш сильним психологічним функціям індивіда, що створює блок Его (1-а і 2-а функції в моделі А). Через внутрішній конфлікт, через неможливість одночасно реалізувати свої сильні функції і функції Супер-Его, індивід, згідно соціонічним уявленням, відчуває сором або роздратування, отримуючи додаткову інформацію про функції свого Супер-Его. Він не в змозі швидко й адекватно відреагувати на таку інформацію, тому в нього низька психологічна сумісність з тими, чиї сильні психологічні функції відповідають функціям його Супер-Его.

 • Ід (Воно) - ( лат. id , йомуdas Es - воно ) в психоаналізі є однією зі структур, що описав Фрейд. Являє собою несвідому частину психіки, сукупність інстинктивних потягів. 

  На думку Фрейда, людина є замкнутою енергетичною системою, кількість енергії у кожній людині постійна. Будучи несвідомим та ірраціональним, Ід підпорядковується принципу задоволення, тобто задоволення і щастя - є головні цілі в житті людини.

 • Суперід - в психоаналізі так зазвичай називають архетипні установки людини. Остання інстанція, за допомогою якої людина пояснює свою поведінку. Жертовність, прагнення до схвалення - все це прояви суперід.

Юнгівські ознаки в моделі А втратили рівноправність. Якщо ви зацікавитесь соціонікою і знайдете намальовану схему моделі А, ви побачите в ній чорні й білі трикутнички, кружечки, квадратики і куточки:

 • «трикутнички» позначають інтуїцію;

 • «кружечки» — сенсорику;

 • «квадратики» — логіку;

 • «куточки» — етику.

Якщо якийсь символ чорний — значить, на цьому рівні позначувана ним функція проявляє себе екстравертно, зовні; якщо білий — інтровертно, усередину. 

Якщо перший символ ліворуч, базова функція на рівні Ід, - логіка або етика, — людина раціональна; якщо сенсорика або інтуїція — ірраціональна. 

У екстраверта базова функція екстравертна, але друга сильна функція — творча — інтравертна.

Назагал, головна ідея соціоніки полягає в тому, що в людини є дві функції, надзвичайно сильних від природи (по Аугустінавічюте - ті, які стали такими в результаті виховання у віці до 5 років; за більш сучасними дослідженнями - закладені вже при народженні на генетичному рівні - доповнення «Аратти»), які потрібно нескінченно наповнювати інформацією, і дві протилежних їм функції, від природи слабких, - які потребують розвитку в щадному режимі. А також чотири функції в блоках Ід і Суперід — всі вони, в залежності від положення, виконують різну роботу. І чим краще працює в людини, наприклад, екстравертна ділова логіка, тим гірше у неї справа буде з етикою почуттів — якщо ж вона почне цілеспрямовано розвивати в собі слабкі функції, то неминуче втратить свою перевагу по сильним! 

Аушрі Аугустінавічюте належать також таблиці сумісності людей у родині й у малих групах. Тут основна ідея, що для успіху спільної справи партнери і співробітники повинні доповнювати один одного, а не бути один на одного схожими. Тотожність гарна тільки в парі вчитель-учень... 

Псевдоніми для образного позначення ТІМів (Дон-Кіхот, Штірліц, Дюма, Джек Лондон та інші) запропонувала також Аугустінавічюте. 

В даний час соціоніка активно розвивається в Литві, Україні, Росії, Ізраїлі, США, Швейцарії та інших країнах. 

Методики, що створені на базі соціоніки, використовуються при перевірці сумісності екіпажів космічних кораблів, при проведенні передвиборчої боротьби (в тому числі на президентських виборах), при підборі службовців комерційних і державних підприємств, вирішенні конфліктних ситуацій на виробництві, у сімейній психотерапії та індивідуальній психокорекції. В США, наприклад, за консультаціями до фірм, що займаються юнгівською типологією, зверталися такі відомі організації, як: Marine Midland Bank, AT & T, IBM, Ford Motor Company, Bell Atlantic, урядові інститути, включаючи всі чотири роди військ американської армії і т.д.

Соціоніка бурхливо, якщо не сказати агресивно, розвивається зараз у нашій країні. Академічні психологи здебільшого не сприймають її всерйоз (через відсутність загальновизнаних методик типування - прим.«Аратти»), зате ви можете зіштовхнутися з пропозицією пройти соціонічне дослідження при прийомі на роботу або ...в службі знайомств! 


Економічна доцільність застосування соціоніки вражаюча. Були прецеденти, коли в результаті всього лише перегрупування робочих місць продуктивність праці службовців фірми підвищувалася на 80% і більше(!). 

Застосовуючи соціонічні методики - методики соціоаналізу, менеджер, що зіштовхується з вирішенням практичних проблем управління колективом у сфері малого і середнього бізнесу, може, в основному, зрозуміти мотиви вчинків інших людей, засвоїти, що їх поведінка не завжди буває логічною і обґрунтованою, що вона підпорядкована свідомими процесами. 

Соціоніка дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного працівника, врахувати особистісні особливості його психіки, підібрати відповідне прямий або непрямий вплив на підлеглого в конкретній ситуації, при вирішенні того чи іншого завдання. 

Запозичивши у природничих наук досить потужний інструмент - метод моделювання, соціоніка дозволяє досить адекватно представити реакцію людини на будь-яку інформацію, що надходить із зовнішнього середовища (будь то зміна погоди або буркотіння вічно незадоволеного начальника). Використовувана модель дозволяє виділити 256 форм інформаційних відносин, що виникають між типами в процесі спілкування, і за схожими ознаками об’єднаних в 16 груп. Одні форми відносин сприятливо сприймаються людиною, інші - викликають роздратування, діють руйнівно на його психіку і негативно позначаються на його здоров’ї. Одні форми відносин сприятливі для вирішення завдань в спокійній обстановці, інші - в нештатних ситуаціях, треті - краще для спільного відпочинку, ніж для роботи в одній команді. 

Незважаючи на те, що в теоретичній соціоніці ще є чимало "білих плям", напрацьованого матеріалу цілком достатньо для того, щоб отримати реальну практичну користь.
Соціоніки намагаються тепер типувати навіть маленьких дітей! 

Буває забавно читати, як те, що педагоги раннього віку завжди вважали віковими особливостями дітей, пояснюються приналежністю дитини до того чи іншого ТІМу (наприклад, любов до ігор з піском трактується як прояву сильної сенсорики)... 

Поки варто дотримуватися біологічно грамотного підходу ідеологів раннього розвитку: маленькій дитині потрібна обстановка максимального сприяння для розвитку в усі сторони — і пологи, що не травмують, і вигодовування природне, і емоційний фон спокійний і теплий, і не сповивати, і гуляти, і плавати, і на ручках носити, а не в ліжку тримати, і по квартирі пускати, а не заганяти в манеж, і вірші розповідати з пальчиковими іграми, і розвиваюче середовище створювати для розвитку сенсорики і дрібної моторики, і з мамою з народження не розлучати, і в дитячий колектив вчасно ввести (хоча останнє підлягає сумніву по відношенню до дітей-інтровертів - прим. «Аратти»)... 

Соціоніка - аж ніяк не "нейтральна" наука. Знайомство з нею не може не позначитися докорінно на нашому баченні світу людей. 

Світ цей настільки складний і неоднозначний, що навіть найталановитіші знавці людських душ, "природжені" психологи часто виявляються не в змозі його зрозуміти, приходять до невірних висновків, здійснюють помилкові дії. 

Часто можна спостерігати, як легко люди вступають в конфлікти, як мало щадять один одного. Навряд чи це йде на користь ефективності праці, не кажучи вже про здоров’я. 

Зростає число родин що розпалися, і навіть у сім`ях, на перший погляд "благополучних", і дружини, і діти часто обділені щастям психологічної гармонії, живуть, залишаючись самотніми і незрозумілими найближчими людьми, хворіють на неврози. 

Як часто ми помиляємося і в другому головному виборі в житті - вибір професії. Люди з м’якою, чутливою душею, перебувають за кульманом або обробляють метал біля верстата, а вчитель або лікар дуже часто виявляються власниками характеру, більш пристосованого до роботи з механізмами... 

Кожен, хто з болем у серці сприймає подібні явища в житті, хто намагається зрозуміти, що відбувається, хто шукає справедливе рішення, буде жадібно вбирати висновки соціоніки. Соціоніка показує струнку, цілісну картину світу людських індивідуальностей і взаємин людей, дає в руки потужний і одночасно тонкий інструмент розуміння дивно складних переплетень, що існують у цьому світі... 

* * * 

Аушра Аугустінавічюте померла будучи сама самотньою, але вважала, що найкращий шлюбний союз - з дуалом... Цей вогонь Прометея, що подарований людям, ця думка і знання залишаються жити. Вона подарувала всім людям можливість бути щасливими. Цінуйте це знання, і не вважайте цей вогонь даністю - людство витратило тисячі років, що б запалити його. Боріться і шукайте свого дуала!
Наші інтереси: 

Опановуємо соціоніку!

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.