Вітчизняні освітні технології в контексті Болонського процесу

Обраний Україною курс на загальноєвропейську інтеграцію зумовив необхідність реформування всієї системи освіти, впровадження культурно-освітніх, науково-технічних норм і стандартів, спільних для...

Україна в контексті розвитку світової цивілізації: зміна парадигми

Пророцтва про велику духовну місію України починають збуватися. Час вимагає від нас виняткової відповідальності, мужності і мудрості. Бути романтичним і прагматичним водночас – завдання важке, але...

Інформаційне перенавантаження

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є лавиноподібне зростання всіх видів інформації. Польський письменник-фантаст С. Лем назвав це явище “інформаційним вибухом”. Учені називають даний...

Сторінки

  • <
  • Сторінка
  • of 2