English translation unavailable for Трансформації гастрономічної культури українців у США у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та її роль у збереженні етнічної ідентичності .

Comments

Арсен Дубовик's picture

Історичний ракурс того, як Українська гастрономічна культура, обрядова їжа забезпечували відчуття етнічної спільності, належності до української громади в США.
(Наукове дослідження на основі часопису Союзу Українок Америки «Наше життя» з 1944 по 2016 рік).

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Олена Каганець's picture

Добавила в тему статтю, що їжа корінних американців є корінням багатьох популярних українських продуктів.

Арсен Дубовик's picture

Дякую за гарне доповнення!

Олена Каганець wrote:
Добавила в тему статтю, що їжа корінних американців є корінням багатьох популярних українських продуктів.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)