Альберт Саїн's picture
Альберт Саїн

Введення надзвичайного стану: реалії, законність та перспективи

У зв’язку із останніми подіями в Україні та чутками про можливість введення в понеділок (або найближчими днями) в Україні надзвичайного стану (далі – НС), фахівці ВАРТА ПРАВА вирішили роз’яснити окремі аспекти можливості введення НС та їх наслідки.

 

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 106 Конституції України, до повноважень Президента України належить право на прийняття рішення про введення в Україні або окремих її місцевостях НС.

Проте, таке своє право “Гарант” повинен погодити у ВРУ та оприлюднити про намір введення надзвичайного стану.

Нижче, буде наведена вся необхідна інформація для розуміння реальності введення в Україні надзвичайного стану у зв’язку із ситуацією на «Євромайдані».

Коментує положення законодавства України,

Панасюк Сергій Анатолійович

(науковець, фахівець у галузі конституційного

та муніципального права,

викладач, громадський діяч).

-

Надзвичайним станом є особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях.

Введення НС має бути викликано специфічними умовами та фактами (обставинами).

Спробуємо пояснити можливість прийняття рішення щодо законного введення надзвичайного стану в України чи окремих містах.

 

До більш ймовірних підстав для введення надзвичайного стану (при нинішніх умовах) належать:

- виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

- спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

- необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

-

Щодо порядку введення надзвичайного стану:

Президент має звернутись із попередженням (через ЗМІ або в інший спосіб) про можливість та намір ввести НС.

Президент може ввести НС без попередження, за умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей.

-

Для чого Президенту скликати РНБО і як він має діяти далі?

Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.

Президент має обґрунтувати реальну необхідність введення надзвичайного стану!

Після підписання Указу про введення надзвичайного стану Президент України звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження.

Звернення Президента України розглядається Верховною Радою України в невідкладному порядку.

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. 

-

 Заходи, що можуть запроваджуватись в період надзвичайного стану:

- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
 заборона страйків.

Крім вже зазначених вище заходів, можуть здійснюватися такі додаткові заходи:

- запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби)

- перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян
 заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату

- обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій – також навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

- регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережіпорушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Маємо надію, що дана інформація стане Вам у нагоді.

 

При виникненні необхідності роз’яснень чинного законодавства України, за умов що склались, наші фахівці БЕЗКОШТОВНО готові коментувати всі актуальні питання та розміщувати відповіді на сайті ВАРТА ПРАВА, просимо звертатись - vartaprava@gmail.com

В даному матеріалі була використана інформація з Конституції України, Закону України “Про надзвичайний стан”, Зозуля О. І., Панасюк С. А. Конституційне право України. Альбом схем : навч. посіб. / О. І. Зозуля, С. А. Панасюк. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 260 с.

При використанні вищевикладеної інформації посилання на сайт vartaprava.com.ua – обов’язково. Всі права захищені! 

© Панасюк С.А. 2013.


В тему:

Безкоштовні фахові аналітичні та експертні висновки від ВАРТА ПРАВА

Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Творимо!

Наш розвиток у жовтні 2021: теологічна конференція спільноти НО, люди і тварини, оновлення сайту

У жовтні маємо остаточно завершити тему Homo intelis, опублікувати виступи учасників 41 конференції, оновити сайт і продовжити роботу над новою редакцією книги «Пшениця без куколю» (2022).