Portuguese, International translation unavailable for «Меншість рулить», або Скільки потрібно людей, щоб змінити світ.

Comments

Олександр Глущенко's picture

В сучасній науці справді бракує суб′єктоцентрованості, оскільки вона здебільшого орієнтована на дослідження систем і відкритих структур. Разом з тим розробка суб′єктоцентричної науки з її подальшим синтезом з системоцентричною є завданням першочергової ваги.
Індивіди, групи і структури існують не хаотично, а організовано. «Більшість» - це найбільш абстрактне поняття сучасної демократії. Сто вовків і тисячу овець – хто тут більшість? Сотня людей, яка контролює 30-50% світового багатства, владу та інформацію, а також володіє найширшими міжнародними взаємозв′язками (лінками), чи може декілька десятків мільйонів не дуже досвідчених роботяг, які жевріють від зарплати до зарплати у своєму локалізованому мікросвіті?
КІЛЬКІСТЬ НЕ МОЖНА ПІДМІНЮВАТИ ЯКІСТЮ! Світ – поняття не кількісне, а якісне. Тому справді, зовсім незначна організована група індивідів, наділена відповідними ресурсами, здатна кардинально змінювати якість так званої більшості – достатньо почитати «Сповідь економічного вбивці» Дж. Перкінса.
10%? Гадаю, що цього забагато. Група «Більдерберг», яку віднедавна називають «Гуглберг», налічує значно меншу кількість осіб, ніж 10% від чисельності населення світу. Проте саме їхні концептуальні управлінські моделі претендують на абсолютне домінування у війні за людські Душі.
За цим лінком можна віднайти фільм "Життя Кліма Самгіна" http://megogo.net/ru/view/6942-zhizn-klima-samgina.html - Максим Горький писав свій роман про події 100-літньої давнини в Росії... яка втомилася на 22-му році реформ імператора Олександра ІІ... Україна перебуває на 22-му році незалежності і також втомилася від безконечних "реформ" конечних своїх властолюбців... Варто вслухатись у кожне слово цього фільму-роману... Все тече, все змінюється... незмінною залишається СУТНІСТЬ ІНДИВІДА і СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКИХ МАС З НІВЕЛЬОВАНОЮ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЮ... рекомендую переглянути, а ще краще - прочитати книжку...

Миро Продум's picture

Справді, 10% - це забагато. За нашими даними, якщо ідея опановує 10% населення, то процес стає незворотним.

У даному дослідженні мається на увазі, що до цих 10% належать "такі ж як всі", просто вони об’єднані спільною ідеєю, причому ідея може бути як правильна, так і хибна. Тобто тут не враховується якість людей - тільки кількість.

Якщо ж об'єднуються люди, що володіють вищим рівнем свідомості, то тут і 1% буде забагато.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Володимир Щербина's picture

Між іншим. Як стверджують прихильники теорії трансцендентальної медитації, існує так званий "ефект Магаріші". Тобто, якщо в якійсь громаді (на відповідній території) оцю трансцендентальну медитацію практикує якась група людей, то у масштабах громади зніжується рівень злочинності, агресії, нещасних випадків та іншого "негативу". За твердженням прихильників трансцендентальної медитації, якщо кількість практикуючих досягає лише кореня квадратного від одного процента кількості громади, то вже тоді зниження рівня різного негативу буде більше статистичної погрішності.

Творю, отже існую.