2 posts / 0 new
Last post
Леонід Раденко
Леонід Раденко's picture
Розділ "РАДІО" з багами

Коли з розділу "Радіо" переходиш на теми, то відкривається сторінка величезна і спочатку ідуть коди а потім в кінці тільки плеери.
Приклад http://www.ar25.org/radio/kultura.html 

Миро Продум
Миро Продум's picture
Так, при нагоді виправимо. 

Так, при нагоді виправимо. 

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!