191019rosiya-kytay-vadymsavyckyy-press-sluzhbamynoboronyrf-tass.jpg

Фото: Вадим Савицький / прес-служба Міноборони РФ / ТАСС