Ігор Каганець's picture
Ігор Каганець

Мистецтво ідентифікації: головні ознаки соціотипів

Моя оцінка корисності цієї статті: 
5 - Наша стратегія

Головні ознаки дозволяють провести експрес-аналіз і висунути гіпотезу щодо соціотипу – власного або іншої людини. Для її перевірки треба знайти відповідник серед 16 ідентифікаційних описів.

Кожна з головних ознак розділяє 16 соціотипів на дві групи по 8 соціотипів. Тож якщо визначаємо притаманні нам чотири ознаки, то одразу ж визначаємо свій соціотип.

Екстраверт – інтроверт

Термін «екстраверт» (від лат. extra – «назовні, зовнішній», verto – «звертати») означає, що людина черпає енергію передусім із зовнішнього світу і прагне впливати передусім на зовнішній світ. Йдеться про спілкування з широким колом людей, прагнення уваги з боку оточення, роботу в великих колективах, участь у багатолюдних заходах і вечірках.

Термін «інтроверт» (від лат. intro – спрямованість всередину) вказує на пошуки натхнення, енергії і знань з мікрокосмосу своєї сутності. Інтровертів більше цікавить не кількість, а якість, не зовнішній фасад, а фундамент, не поверхня, а глибина. Їм подобаються не велелюдні збіговиська, а тісне коло надійних друзів.

Хто я: екстраверт чи інтроверт? 

Якщо ЕКСТРАВЕРТ (Е), то

Якщо ІНТРОВЕРТ (I), то

У новій компанії легко знайомлюсь з новими людьми, спілкуюсь з великою кількістю людей, знайомих і  незнайомих

Мені приємніше спілкуватись у тісному колі перевірених знайомих

У колі моїх знайомих я, як правило, завжди в курсі останніх подій

Нерідко про новини дізнаюсь мало не останнім

При знайомстві виявляю ініціативу і розпочинаю бесіду

Комфортніше, коли співбесідник першим почне розмову

Маю багато друзів і знайомих, часто  на нетривалий термін

Обмежуюсь тісним колом старих друзів

Активно пересуваюсь у просторі, не люблю довго працювати на одному місці

Маю схильність до спостережень, легко витримую роботу насамоті

Люблю займатись діяльністю, направленою на розширення

Подобається дільність на поглиблення, вдосконалення

Безпосереднє і швидке сприймання навколишнього світу

Сприймання світу через своє ставлення до нього

Зовнішній світ збуджує до діяльності і заряджає енергією

Черпаю енергію передусім зі свого внутрішнього світу


Сенсорик – інтуїт

Сенсорні типи (від лат. sensus –  чуття, сприйняття), сприймають реалії навколишнього світу через відчуття (звуки, барви, запахи, дотик, смак), добре відчувають своє тіло і його потреби. Сприймають світ «тут і тепер», вміють жити сьогоднішнім днем.

Фізичні відчуття інтуїтивних типів (від лат. intuitio – споглядання, проникливість, передчуття) далеко не такі чіткі, як у сенсорних. Інтуїтивні гірше оцінюють своє фізичне «я» – вони ніби віддалені від навколишнього світу. Зате добре відчувають і передбачають майбутнє, доповнюють сенсорних типів щодо розуміння перспектив і можливостей, краще осягають сутність речей і явищ, бачать «невидиме».

Сенсорний тип краще знає, чого хоче, і рідше мучиться сумнівами. Інтуїтивний сумнівається значно частіше, особливо коли щось вирішує.

Очі сенсорного типа помічають усе, що відбувається. А очі інтуїтивного часто дивляться ніби крізь об’єкт, зосереджуючись на чомусь такому, чого не можна побачити, що приховане від сторонніх.

Інтуїтивний тип ладен поступитися дорогою кожному стрічному, навіть не задумуючись над цим, бо його думки звичайно далекі від місця його перебування. Сенсорний же ходить чітко, впевнено, постійно контролює ситуацію.

Сенсорики, особливо екстраверти, здебільшого практики, а інтуїти, особливо інтроверти – теоретики.

Хто я: сенсорик чи інтуїт?

Якщо СЕНСОРИК (С), то

Якщо ІНТУЇТ (І), то

Простіше мати справу з фактами і цифрами, а не ідеями чи теоріями

Не люблю витрачати час на уточнення деталей, коли є красива концепція

Люблю читати тексти з початку до кінця, не перескакуючи в пошуках цікавих місць

Легко читаю книгу зразу в кількох місцях, навіть з кінця до початку

Для розуміння ситуації намагаюсь зібрати весь доступний фактаж

Достатньо кількох фактів чи навіть натяків, щоб зрозуміти сутність справи

Сприймаю світ «тут і тепер», вмію жити сьогоднішнім днем

Мене більше цікавлять майбутні перспективи і можливості

На запитання люблю давати конкретні відповіді

Люблю узагальнювати, щоб охопити якомога більше можливих ситуацій

Обережно ставлюсь до непевних жартів, при найменших сумнівах намагаюсь їх пояснити

Люблю парадокси і каламбури, невимушено піджарто­вую над своїми знайомими

Етичний – логічний

Етичні типи (від гелленського грец. ήθος – етос, звичай) чудово спілкуються з людьми, відчувають їх внутрішній емоційний стан, добре керують своїми та чужими почуттями. Схильні оцінювати світ в категоріях «добрий – поганий», «любить – не любить», добре знаються на таких речах, як симпатії-антипатії, настрої, моральність тощо. Етики добре відчувають характер стосунків між людьми і вміють на них впливати.

Логічні типи добре знаються на логіці об’єктивного світу, розуміють закономірності, класифікації, ієрархії, правила, системи. Оцінюють людей і події в категоріях «розум», «справедливість», «доцільність», «аналіз», «закон» тощо. Але в той же час логіки значно слабше розбираються в людях і взаєминах між ними.

У етиків обличчя переважно «теплі», у логіків – «холодні». Етики схильні умовляти людей, логіки – доводити свою правоту або доцільність якогось вчинку. Етики усміхаються відкрито, логіки – стримано.

Хто я: логік  чи етик? 

Якщо ЛОГІК (Л), то

Якщо ЕТИК (Е), то

Намагаюсь бути об’єктивним, навіть якщо мене звинувачують в холодності і бездушності

При вирішенні питань обов’язково враховую почуття інших людей

Якщо бачу, що людина помиляється, то прагну показати їй істинний стан речей

Не буду вказувати на помилки, якщо це може засмутити когось або погіршити стосунки

У житті покладаюсь на фактаж і і логічно обґрунтовані теорії

Більше довіряю своїм почуттям і симпатіям

Вважаю, що важливіше бути правим, ніж комусь подобатись

Не вагаючись візьму свої слова назад, якщо відчую, що ними когось образив

Не люблю робити компліменти, не завжди відчуваю як до мене ставляться інші

Добре відчуваю стосунки між людьми і вмію на них впливати в потрібному напрямку

Не люблю вмовляти людей, намагаюсь аргументовано довести їм свою правоту

Умію вмовляти людей, піднімати їм настрій, заспокоювати добрим словом


Згадані вище три основні ознаки визначають елементи назви соціотипу. Наприклад, якщо екстраверт (Е), інтуїт (І) і логік (Л), то це може бути інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ) або логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ). Для остоточного визначення соціотипу застосовуємо четверту основну ознаку: «рішучість – гнучкість».

Рішучий – гнучкий

Рішучими називаємо схильних чітко дотримуватися прийнятих рішень, а гнучкими – схильними їх змінювати в залежності від обставин.

Рішучим типам притаманна продуманість, наявність готового підходу, планомірність, завчасне приготування. Нерідко це можна назвати «застряванням» – коли людина продовжує думати і діяти відповідно до попередньо встановленого плану, хоч зовнішні обставини вже змінилися. Рішучі не люблять робити одночасно кілька справ – воліють спочатку впоратися з одною, а потім вже братися за наступну. Наявність незакінчених справ їх дратує.

Гнучкі типи вміють легко переходити від однієї справи до іншої, невимушено пристосовуватися до мінливих обставин. Вони можуть одночасно почати кілька важливих справ, а потім з великим зусиллям їх завершувати (або не завершувати, якщо це необов’язково). Порівняно легко вдаються до компромісів. Можуть зволікати із справами до останньої хвилини, розраховуючи на своє вміння імпровізувати і на натхнення.

Для рішучих типів властиві дещо фіксовані, чіткі рухи, відсутність плавних і поступових переходів між ними. Навіть ті, хто ніколи не був у армії, можуть вражати своєю військовою поставою. Що стосується гнучких, то їхні рухи ніби заокруглені, плавні, розкуті, м’які, «котячі». 


У «рішучих» назва соціотипу починається зі слів «логіко-» (Л) або «етико-» (Е), наприклад логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ), етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ).

Натомість у «гнучких» назва соціотипу починається зі слів «сенсорно-» (С) або «інтуїтивно-» (І), наприклад, сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ), інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ). 

Хто я: рішучий чи гнучкий?

Якщо РІШУЧИЙ (Л, Е), то:

Якщо ГНУЧКИЙ (С, І):

Прокинувшись вранці, чітко уявляю, що робитиму протягом дня

Розвиток подій сам усе розставить на свої місця

Якщо порушується мій план, то це вибиває з колії

Легко замінюю одні плани іншими

Люблю починати нову роботу тільки після завершення попередньої

Можу одночасно почати кіль­ка важливих справ

Знайомі мене вважають принциповою людиною

Знайомі мене вважають людиною імпульсивною

Волію діяти відповід­но до попередньо встановленого плану

Люблю діяти за ситуацією, не переобтяжуючи себе планами і строками

До будь-яких справ готуюсь завчасно, приходжу на зустрічі раніше призначеного терміну, щоб ненароком не запізнитись

Можу зволікати зі справами до останньої хвилини, розраховуючи на своє вміння імпровізувати, на натхнення і щасливий випадок

Після визначення соціотипу за допомогою чотирьох головних ознак необхідно переконатися, що це відповідає ідентифікаційному опису соціотипу – див.: Описи 16 соціотипів для надійної самоідентифікації.

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Опановуємо різні методи соціонічної ідентифікації. 

Підписуюсь на новини

Comments

Тарнай Стрілець's picture

На основі "Описи 16 соціотипів..." не зміг чітко визначитись з власним соціотипом. Раніше вважав себе "миротворцем". Тест онлайн визначів мене "психологом" ІЕЕ. Дуже схоже -психологія-одне з хобі. Опис практично співпадає.
За допомогою "Мистецтво ідентифікації головні ознаки..." визначів себе екставертом, етичним, гнучким. А сенсорик чи інтуїт-питання. Наче більше схоже на сенсорика-тоді "покровитель" СЕЕ. Але остаточно не впевнений. До того ж, в залежності від ситуації, іноді всередині перемикається якийсь перемикач, і дію не схоже як зазвичай, а як зовсім інша людина. Це помітно оточуючим.

Василь Діброва's picture

Я визначився зі своїм соціотипом. Це інтуїтивно-етичний інтроверт(ІЕІ) - Лірик. Особливо чітко проглядаються слабкі сторони соціотипу.

Арсен Дубовик's picture

Ого! Уже визначився, друже Василю?!

Василь Діброва wrote:
Я визначився зі своїм соціотипом. Це інтуїтивно-етичний інтроверт(ІЕІ) - Лірик. Особливо чітко проглядаються слабкі сторони соціотипу.

Цікаво, що Ти відчуваєш до СЛЕ (Генерал)?

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Василь Діброва's picture

Так ,друже Арсене, визначився, бо займався цим певний час. Спочатку виглядало на те, що "миротворець", але коли більше переглянув ютуба по цьому питанню, то впевнився остаточно- лірик.Які відчуття до генерала? Якщо то справді Генерал, то повага, готовність" виконувати наказ" ,якщо працюємо в команді. Але без приниження і деспотії.

Арсен Дубовик's picture

Дякую за відповідь, друже Василю!))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Ігор Каганець's picture

Вважайте це гіпотезами щодо власного соціотипу. Далі ще будуть тести, знайомства з представниками свого соціотипу, дуалізація і перевірка на квадрову сумісність.

Соціонічна самоідентифікація - гарний спосіб глибшого самопізнання.

Ми ж знаємо про те, якої моделі наш смартфон? Ще важливіше знати модель своєї психіки.

Психіка (душа) - це софт, який керує нашою плоттю. Що краще знаємо свою психіку, то ефективніше її застосовуємо для досягнення життєвих цілей.

Постановку цілей і керування психікою здійснює наш дух: Силою духа матеріальним управляємо!

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Костянтин Струк's picture

Для мене лишилося зрозуміти, який же насправді перший компонент у моєму соціотипі. Бо те, що я інтроверт - поза сумнівом, усе збігається. Розумію, що я інтуїт і логік. Але не зовсім зрозуміле останнє протиставлення. Бо не вважаю себе рішучим, швидше гнучким, а гнучкий не може бути логіком. Усе, я заплутався!
P.S. А може людина бути частково етиком, а частково - логіком?

Поки дихаю - сподіваюсь!

Ігор Каганець's picture

Якщо етичні типи займаються логічною діяльністю - наприклад, програмуванням, - то у них зазвичай добре підтягнута логіка.

Костянтин Струк wrote:
Для мене лишилося зрозуміти, який же насправді перший компонент у моєму соціотипі. Бо те, що я інтроверт - поза сумнівом, усе збігається. Розумію, що я інтуїт і логік. Але не зовсім зрозуміле останнє протиставлення. Бо не вважаю себе рішучим, швидше гнучким, а гнучкий не може бути логіком. Усе, я заплутався!
P.S. А може людина бути частково етиком, а частково - логіком?

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Костянтин Струк's picture

Ігор Каганець wrote:
Якщо етичні типи займаються логічною діяльністю - наприклад, програмуванням, - то у них зазвичай добре підтягнута логіка.

Як варіант - редагуванням. Тут теж логіка потрібна.

Поки дихаю - сподіваюсь!

Ігор Каганець's picture

Так. Редагування виробляє логіку і, частково, сенсорику - вміння бачити дрібні деталі.

Костянтин Струк wrote:
Як варіант - редагуванням. Тут теж логіка потрібна.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Леонід Українець's picture

Чим ти полюбляєш займатись у вільний час?

Арсен Дубовик's picture

Друже Ігоре, можна вважати, що в кожному екстраверті є крапелька інтроверта (і навпаки), в кожному інтуїті є крапелька сенсорика (і навпаки), в кожному етику є крапелька логіка (і навпаки)? Бо деякі описи з "другої колонки" ну дуже хочеться "взяти собі"! )))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Ігор Каганець's picture

Всього існує 16 соціотипів і 16 психічних функцій. В кожному соціотипі є всі 16 психічних функцій - проте одні розвинені краще, інші - гірше.

При цьому кожний соціотип є еталонним носієм однієї психічної функції, яка повноцінно розвинена саме в ньому.

Таким чином, у кожному соціотипі присутні елементи всіх інших 15 соціотипів, і ці елементи проявляються в різній мірі - одні виразно і постійно, другі - ситуативно, треті - блідо, обережно, полохливо.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Леонід Українець's picture

Чи можна сказати, що інтуїти сприймають і осмислють довкілля скоріше абстрактно, ніж предметно?

Ігор Каганець's picture

В інтуїтів також працює сенсорика, проте вони схильні у конкретних фактах шукати друге дно, прихований сенс, загальні принципи, символіку.

Леонід Українець wrote:
Чи можна сказати, що інтуїти сприймають і осмислють довкілля скоріше абстрактно, ніж предметно?

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Арсен Дубовик's picture

Так відчуваю свій душевний стан в міжособових стусунках:
Активаційні - з Оленою Каганець,
Дзеркальні - з Ігорем Каганцем,
СуперЕго - з Володимиром Федьком,
Дуальні - з Леонідом Українцем.

А Ви, дорогі соколійці? ;-))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Ігор Каганець's picture

Запиши, будь ласка, у свій профіль свій соціотип.

Арсен Дубовик wrote:
Так відчуваю свій душевний стан в міжособових стусунках:
Активаційні - з Оленою Каганець,
Дзеркальні - з Ігорем Каганцем,
СуперЕго - з Володимиром Федьком,
Дуальні - з Леонід Українець.
А Ви, дорогі соколійці? ;-))

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Арсен Дубовик's picture

Є! ))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Леонід Українець's picture

А в чому відчувається дуальність зі мною?

Арсен Дубовик's picture

Вибач, друже Леоніде. Я помилився. ))

Українець wrote:
А в чому відчувається дуальність зі мною?

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Арсен Дубовик's picture

Прошу розцінювати це лише як мій поспіх.
Перепрошую))

Арсен Дубовик wrote:
Так відчуваю свій душевний стан в міжособових стусунках:
Активаційні - з Оленою Каганець,
Дзеркальні - з Ігорем Каганцем,
СуперЕго - з Володимиром Федьком,
Дуальні - з Леонідом Українцем.
А Ви, дорогі соколійці? ;-))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Віктор Макаренко's picture

Вписав у профіль свій соціотип.

Арсен Дубовик's picture

Мені недоступна інформація з Твого профілю.
Цікаво, Вікторе, який в Тебе соціотип?
Чи бачиш Ти мій?
Дякую.

Віктор Макаренко wrote:
Вписав у профіль свій соціотип.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Віктор Макаренко's picture

Я — етико-інтуїтивний інтроверт (миротворець). Соціотип в твоєму профілі бачу.

Зірка Вітошинська's picture

Після перечитання, за Ігоревою порадою, соціотипу Геса, виходить, я - таки АДМІНІСТРАТОР.

Хоча залишається по одному запитанні в кожній з ознак, де в мене трохи однієї, і трохи другої: чи я - в межах тих 80-90 % соціотипного опису ?

Зауважу також, що Україна мене змінила. Тим більше, від коли познайомилася з Ігорем Каганцем, і почала практикувати Живе Слово:

- хоча маю багато знайомих, волію тісне коло друзів,
- хоча вмію жити сьогоднішнім днем, мене всебільше цікавлять майбутні перспективи,
- всеменше мені подобається вмовляти людей, і доводити їм свою правоту - зате вмію піднімати їм настрій,
- я - організована, але піддаюся теж розвитку подій,
- стала "гнучкішою".

Нарешті, запитую себе, наскільки зі свого боку Західній світ упливає на окремі ознаки даного соціотипу, бо сама відчуваю, що змінююся, коли я в Україні.

Чи можна порівняти це явище зі зміною поведінки Українця, який говорить російською, і того самого Українця, коли розмовляє українською ? :)))

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Ігор Каганець's picture

Уяви собі, що є 16 моделей смартфонів. Для визначення моделі смартфону в тебе є спеціальний тест і 16 описів.

Так от, ти дістаєш свій старий смартфон і починаєш його ідентифікацію. І виявляєш, що один з описів тобі підходить найкраще: на 90%.

А чому не на 100%? Тому що для свого смартфону ти придбала захисний чохол, наліпила на нього додаткову захисну плівку, поставила досконаліший акумулятор, а після останнього невдалого оновлення в нього перестала працювати камера.

Зірка Вітошинська wrote:
Після перечитання, за Ігоревою порадою, соціотипу Геса, виходить, я - таки АДМІНІСТРАТОР.
Хоча залишається по одному запитанні в кожній з ознак, де в мене трохи однієї, і трохи другої: чи я - в межах тих 80-90 % соціотипного опису ?
Зауважу також, що Україна мене змінила. Тим більше, від коли познайомилася з Ігорем Каганцем, і почала практикувати Живе Слово:
- хоча маю багато знайомих, волію тісне коло друзів,
- хоча вмію жити сьогоднішнім днем, мене всебільше цікавлять майбутні перспективи,
- всеменше мені подобається вмовляти людей, і доводити їм свою правоту - зате вмію піднімати їм настрій,
- я - організована, але піддаюся теж розвитку подій,
- стала "гнучкішою".
Нарешті, запитую себе, наскільки зі свого боку Західній світ упливає на окремі ознаки даного соціотипу, бо сама відчуваю, що змінююся, коли я в Україні.
Чи можна порівняти це явище зі зміною поведінки Українця, який говорить російською, і того самого Українця, коли розмовляє українською ? :)))

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Арсен Дубовик's picture

Люблю, коли Ти говориш Образами, Притчами ))

Ігор Каганець 26 Червень, 2019 - 13:36 wrote:
А чому не на 100%? Тому що для свого смартфону ти придбала захисний чохол, наліпила на нього додаткову захисну плівку, поставила досконаліший акумулятор, а після останнього невдалого оновлення в нього перестала працювати камера.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зірка Вітошинська's picture

Ясно, дякую, Ігоре.

Намагалася вписати свій соціотип на своєму профілі, але коли натиснула на "зберегти", операція закінчилася поверненням на цю сторінку...

Що треба було зробити іншого?

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Ігор Каганець's picture

Треба зайти в редагування свого профілю, далі "про себе, аватар", "мій соціотип".

Зірка Вітошинська wrote:
Ясно, дякую, Ігоре.
Намагалася вписати свій соціотип на своєму профілі, але коли натиснула на "зберегти", операція закінчилася поверненням на цю сторінку...
Що треба було зробити іншого?

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зірка Вітошинська's picture

Дякую, цього разу спрацювало, бо побачила що вимагають країну-місцезнаходження, і що треба натиснути на їхній друк !

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Арсен Дубовик's picture

Даруйте, тут одруківка:

Quote:
інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ) або логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІІ)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Ігор Каганець's picture

Дякую, виправив!

Арсен Дубовик wrote:
Даруйте, тут одруківка:
Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ) або логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІІ)</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Сергій Ждан's picture

Дивлячись на порівняльні таблички, я думаю не про те "Хто я", а за те "Ким я хочу бути (стати)", тому не можу кінцево визначитись у власному соціотипі. Вочевидь, потрібна дружня допомога ззовні.

Все починається з Любові.

Микола Стригунов's picture

Добре, отже, текучість (водянистість?) рухів є ознакою гнучкого типу.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!