Важливість: 
5
Мистецтво ідентифікації: головні ознаки соціотипів

Головні ознаки дозволяють провести експрес-аналіз і висунути гіпотезу щодо соціотипу – власного або іншої людини. Для її перевірки треба знайти відповідник серед 16 ідентифікаційних описів.

Кожна з головних ознак розділяє 16 соціотипів на дві групи по 8 соціотипів. Тож якщо визначаємо притаманні нам чотири ознаки, то одразу ж визначаємо свій соціотип.

Екстраверт – інтроверт

Термін «екстраверт» (від лат. extra – «назовні, зовнішній», verto – «звертати») означає, що людина черпає енергію передусім із зовнішнього світу і прагне впливати передусім на зовнішній світ. Йдеться про спілкування з широким колом людей, прагнення уваги з боку оточення, роботу в великих колективах, участь у багатолюдних заходах і вечірках.

Термін «інтроверт» (від лат. intro – спрямованість всередину) вказує на пошуки натхнення, енергії і знань з мікрокосмосу своєї сутності. Інтровертів більше цікавить не кількість, а якість, не зовнішній фасад, а фундамент, не поверхня, а глибина. Їм подобаються не велелюдні збіговиська, а тісне коло надійних друзів.

Хто я: екстраверт чи інтроверт? 

Якщо ЕКСТРАВЕРТ (Е), то

Якщо ІНТРОВЕРТ (I), то

У новій компанії легко знайомлюсь з новими людьми, спілкуюсь з великою кількістю людей, знайомих і  незнайомих

Мені приємніше спілкуватись у тісному колі перевірених знайомих

У колі моїх знайомих я, як правило, завжди в курсі останніх подій

Нерідко про новини дізнаюсь мало не останнім

При знайомстві виявляю ініціативу і розпочинаю бесіду

Комфортніше, коли співбесідник першим почне розмову

Маю багато друзів і знайомих, часто  на нетривалий термін

Обмежуюсь тісним колом старих друзів

Активно пересуваюсь у просторі, не люблю довго працювати на одному місці

Маю схильність до спостережень, легко витримую роботу насамоті

Люблю займатись діяльністю, направленою на розширення

Подобається дільність на поглиблення, вдосконалення

Безпосереднє і швидке сприймання навколишнього світу

Сприймання світу через своє ставлення до нього

Зовнішній світ збуджує до діяльності і заряджає енергією

Черпаю енергію передусім зі свого внутрішнього світу


Сенсорик – інтуїт

Сенсорні типи (від лат. sensus –  чуття, сприйняття), сприймають реалії навколишнього світу через відчуття (звуки, барви, запахи, дотик, смак), добре відчувають своє тіло і його потреби. Сприймають світ «тут і тепер», вміють жити сьогоднішнім днем.

Фізичні відчуття інтуїтивних типів (від лат. intuitio – споглядання, проникливість, передчуття) далеко не такі чіткі, як у сенсорних. Інтуїтивні гірше оцінюють своє фізичне «я» – вони ніби віддалені від навколишнього світу. Зате добре відчувають і передбачають майбутнє, доповнюють сенсорних типів щодо розуміння перспектив і можливостей, краще осягають сутність речей і явищ, бачать «невидиме».

Сенсорний тип краще знає, чого хоче, і рідше мучиться сумнівами. Інтуїтивний сумнівається значно частіше, особливо коли щось вирішує.

Очі сенсорного типа помічають усе, що відбувається. А очі інтуїтивного часто дивляться ніби крізь об’єкт, зосереджуючись на чомусь такому, чого не можна побачити, що приховане від сторонніх.

Інтуїтивний тип ладен поступитися дорогою кожному стрічному, навіть не задумуючись над цим, бо його думки звичайно далекі від місця його перебування. Сенсорний же ходить чітко, впевнено, постійно контролює ситуацію.

Сенсорики, особливо екстраверти, здебільшого практики, а інтуїти, особливо інтроверти – теоретики.

Хто я: сенсорик чи інтуїт?

Якщо СЕНСОРИК (С), то

Якщо ІНТУЇТ (І), то

Простіше мати справу з фактами і цифрами, а не ідеями чи теоріями

Не люблю витрачати час на уточнення деталей, коли є красива концепція

Люблю читати тексти з початку до кінця, не перескакуючи в пошуках цікавих місць

Легко читаю книгу зразу в кількох місцях, навіть з кінця до початку

Для розуміння ситуації намагаюсь зібрати весь доступний фактаж

Достатньо кількох фактів чи навіть натяків, щоб зрозуміти сутність справи

Сприймаю світ «тут і тепер», вмію жити сьогоднішнім днем

Мене більше цікавлять майбутні перспективи і можливості

На запитання люблю давати конкретні відповіді

Люблю узагальнювати, щоб охопити якомога більше можливих ситуацій

Обережно ставлюсь до непевних жартів, при найменших сумнівах намагаюсь їх пояснити

Люблю парадокси і каламбури, невимушено піджарто­вую над своїми знайомими

Етичний – логічний

Етичні типи (від гелленського грец. ήθος – етос, звичай) чудово спілкуються з людьми, відчувають їх внутрішній емоційний стан, добре керують своїми та чужими почуттями. Схильні оцінювати світ в категоріях «добрий – поганий», «любить – не любить», добре знаються на таких речах, як симпатії-антипатії, настрої, моральність тощо. Етики добре відчувають характер стосунків між людьми і вміють на них впливати.

Логічні типи добре знаються на логіці об’єктивного світу, розуміють закономірності, класифікації, ієрархії, правила, системи. Оцінюють людей і події в категоріях «розум», «справедливість», «доцільність», «аналіз», «закон» тощо. Але в той же час логіки значно слабше розбираються в людях і взаєминах між ними.

У етиків обличчя переважно «теплі», у логіків – «холодні». Етики схильні умовляти людей, логіки – доводити свою правоту або доцільність якогось вчинку. Етики усміхаються відкрито, логіки – стримано.

Хто я: логік  чи етик? 

Якщо ЛОГІК (Л), то

Якщо ЕТИК (Е), то

Намагаюсь бути об’єктивним, навіть якщо мене звинувачують в холодності і бездушності

При вирішенні питань обов’язково враховую почуття інших людей

Якщо бачу, що людина помиляється, то прагну показати їй істинний стан речей

Не буду вказувати на помилки, якщо це може засмутити когось або погіршити стосунки

У житті покладаюсь на фактаж і і логічно обґрунтовані теорії

Більше довіряю своїм почуттям і симпатіям

Вважаю, що важливіше бути правим, ніж комусь подобатись

Не вагаючись візьму свої слова назад, якщо відчую, що ними когось образив

Не люблю робити компліменти, не завжди відчуваю як до мене ставляться інші

Добре відчуваю стосунки між людьми і вмію на них впливати в потрібному напрямку

Не люблю вмовляти людей, намагаюсь аргументовано довести їм свою правоту

Умію вмовляти людей, піднімати їм настрій, заспокоювати добрим словом


Згадані вище три основні ознаки визначають елементи назви соціотипу. Наприклад, якщо екстраверт (Е), інтуїт (І) і логік (Л), то це може бути інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ) або логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ). Для остоточного визначення соціотипу застосовуємо четверту основну ознаку: «рішучість – гнучкість».

Рішучий – гнучкий

Рішучими називаємо схильних чітко дотримуватися прийнятих рішень, а гнучкими – схильними їх змінювати в залежності від обставин.

Рішучим типам притаманна продуманість, наявність готового підходу, планомірність, завчасне приготування. Нерідко це можна назвати «застряванням» – коли людина продовжує думати і діяти відповідно до попередньо встановленого плану, хоч зовнішні обставини вже змінилися. Рішучі не люблять робити одночасно кілька справ – воліють спочатку впоратися з одною, а потім вже братися за наступну. Наявність незакінчених справ їх дратує.

Гнучкі типи вміють легко переходити від однієї справи до іншої, невимушено пристосовуватися до мінливих обставин. Вони можуть одночасно почати кілька важливих справ, а потім з великим зусиллям їх завершувати (або не завершувати, якщо це необов’язково). Порівняно легко вдаються до компромісів. Можуть зволікати із справами до останньої хвилини, розраховуючи на своє вміння імпровізувати і на натхнення.

Для рішучих типів властиві дещо фіксовані, чіткі рухи, відсутність плавних і поступових переходів між ними. Навіть ті, хто ніколи не був у армії, можуть вражати своєю військовою поставою. Що стосується гнучких, то їхні рухи ніби заокруглені, плавні, розкуті, м’які, «котячі». 


У «рішучих» назва соціотипу починається зі слів «логіко-» (Л) або «етико-» (Е), наприклад логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ), етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ).

Натомість у «гнучких» назва соціотипу починається зі слів «сенсорно-» (С) або «інтуїтивно-» (І), наприклад, сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ), інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ). 

Хто я: рішучий чи гнучкий?

Якщо РІШУЧИЙ (Л, Е), то:

Якщо ГНУЧКИЙ (С, І):

Прокинувшись вранці, чітко уявляю, що робитиму протягом дня

Розвиток подій сам усе розставить на свої місця

Якщо порушується мій план, то це вибиває з колії

Легко замінюю одні плани іншими

Люблю починати нову роботу тільки після завершення попередньої

Можу одночасно почати кіль­ка важливих справ

Знайомі мене вважають принциповою людиною

Знайомі мене вважають людиною імпульсивною

Волію діяти відповід­но до попередньо встановленого плану

Люблю діяти за ситуацією, не переобтяжуючи себе планами і строками

До будь-яких справ готуюсь завчасно, приходжу на зустрічі раніше призначеного терміну, щоб ненароком не запізнитись

Можу зволікати зі справами до останньої хвилини, розраховуючи на своє вміння імпровізувати, на натхнення і щасливий випадок

Після визначення соціотипу за допомогою чотирьох головних ознак необхідно переконатися, що це відповідає ідентифікаційному опису соціотипу – див.: Описи 16 соціотипів для надійної самоідентифікації.

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Опановуємо різні методи соціонічної ідентифікації. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка