Важливість: 
5
Концепція м’якого переходу від стартапу АНСДП до Вільної Української Держави

В ідеалі все населення України, включаючи середній клас, олігархів і бюджетників, радісно увіллється до нової постіндустріальної державної організації. Щоб це відбулося, нова система має бути на порядок продуктивнішою в порівнянні зі старою. Як цього досягнути?  

start-img.jpg

Від віри – до події, від прагнення – до здійснення!
Від віри – до події, від прагнення – до здійснення!

Постіндустріальний, тобто вільний

Почнемо з того, що постіндустріальна цивілізація Міжмор’я почнеться з першої постіндустріальної держави. Це буде держава нового типу, оскільки вона поєднуватиме переваги організованої духовної громади (Церкви), національної держави і глобальної корпорації.

Оскільки найсуттєвішою рисою постіндустріалізму є звільнення від бездушної влади індустріальної машини, то постіндустріальна українська держава  називається Вільна Українська Держава (ВУД). Тобто термін «вільна» тут вживається як синонім слову «постіндустріальна».

Згідно з нашим політичним компасом, конкурентоспроможність нової цивілізації визначається поєднанням самобутності і динамізму.

Самобутність як конкурентна перевага

З принципу самобутності випливає, що Вільна Українська Держава повинна мати власні, неповторні, органічно притаманні Україні:

– світогляд і релігію,

– соціально-політичну організацію,

– технології.

Якщо говорити конкретно, то йдеться про:

оновлення традиційного для України арійського світогляду і аріянської релігії;

оновлення традиційного устрою, відомого як Сокупія–Скуфія–Скіфія, основаного на традиційному праві, відомому як «копне право», тобто право громад;

– розвиток техносфери з особливим наголосом на гуманітарні технології (розвиток людини) та біогенічні, тобто природоподібні технології: вирощування замість конструювання, енергетика малої потужності (і малих температур), епігенетика).    

З погляду внутрішньої ефективності, самобутність означає максимальне використання потенціалу, захованого в етнопсихіці, традиціях, історії, рідній природі, генофонді, мистецтві, техносфері тощо. Бути собою – вигідно, натомість мавпувати інших – це як носити чужий одяг не свого розміру.

З погляду зовнішньої ефективності, самобутність, тобто не схожість ні на кого, допомагає отримувати супервигоду від монополії, тобто одноосібного володіння унікальним продуктом. Як відомо, монополія – це блакитна мрія будь-якого бізнесу. 

Динамізм – постійне прагнення бути кращим

З принципу динамізму випливає, що Вільна Українська Держава здійснює випереджуючий розвиток і докладає значних системних зусиль для посилення себе, своїх нащадків, своїх союзників і нащадків своїх союзників. Постійне і наполегливе прагнення бути світовим лідером випливає з релігії аріянства і філософії динамізму, розуміння законів еволюційної змагальності та ігрового підходу до життя.

АНСДП – зерно, з якого виросте ВУД

Згідно з біогенічним підходом, творення нової держави відбувається не шляхом революційного повалення існуючої держави, а поступовим, еволюційним вирощуванням нового з середовища старого. Стара система є поживним середовищем для творення нового – корисним ресурсом, життєдайним ґрунтом.

За такого підходу перехід до нової системи відбувається тому, що вона на порядок ефективніша в порівнянні зі старою системою. Відповідно, перехід від теперішньої державної організації до нової відбудеться так само невимушено, як перехід від паперових до електронних ЗМІ, від дротової до мобільної телефонії, від друкарських машинок до комп’ютерів. Просто всі побачать, що є щось зручніше, і до нього приєднаються.

Щоб це відбулося, треба створити суперефективний зародок нової системи. Таким зародком і буде АНСДП – Аріянська Національно-Солідаристська Демосократична Партія.

Аріянство – це динамізм,

Національний Солідаризм – це самобутність,

Демосократія – це внутрішня співпраця і змагальність,

Партія – це легітимність і плавність переходу до нової держави.  

АНСДП як стартап стартапів

Окрім ідеології, динамічність організації визначається її структурою. Ми вже з’ясували, АНСДП має бути динамічною багаторівневою мережею демосів. Проте демоси – це вже досить розвинена, політична форма самоорганізації. Щоб її досягнути, спочатку треба пройти через простішу – економічну – форму самоорганізації.

Найпрогресивнішою економічною формою самоорганізації є стартапи – інноваційні компанії, спрямовані на самореалізацію її учасників, надання суспільству актуальних послуг і перетворення світу.

Головні особливості стартапів:

  • захоплені своєю справою засновники;
  • інноваційність;
  • реалістичність;
  • економічна ефективність;
  • спроможність до швидкого зростання (масштабування).

Але для того, щоб створити стартап, треба мати велику любов до своєї справи, сформулювати на її основі інноваційну ідею і довести її до практичного застосування. Відтак АНСДП формується як інноваційна багаторівнева мережа, до якої входять:

– захоплені ентузіасти;
– носії інноваційних ідей;
– творці інноваційних проектів;
– стартапи;

Якщо стисло, то АНСДП – це захоплення, ідеї, проекти, стартапи і демоси.

Правильно організоване прагнення досить великого числа людей до самореалізації перетворить АНСДП на найбільш цікаву, інноваційну і продуктивну організацію. Настільки продуктивну, що до неї захочуть приєднатися всі.

На формування саме такої організації і спрямована вся наша творча активність.     

Rammstein - Ich will: Я хочу    

 

Продовження: Стартап-культура (1): Що таке стартап? Це не те, що ви думали

Наші інтереси: 

Творимо нову цивілізацію, і робимо це правильно. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка